Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Zakon o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji v UL RS ((ZPDPPEUT).

14. 12. 2021
Avtor: Valentina Melkić

7.12.2021 je bil v Uradnem listu RS št. 192/2021 objavljen Zakon o prepovedi dajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg v Republiki Sloveniji v UL RS ((ZPDPPEUT). Vsebino zakona si lahko preberete tukaj: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3806/zakon-o-prepovedi-dajanja-nekaterih-plasticnih-proizvodov-za-enkratno-uporabo-na-trg-v-republiki-sloveniji-zpdppeutvelja pa od 22.12.2021 dalje.

S tem zakonom se v skladu z Direktivo (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva SINGLE USE PLASTIC (SUP)) z dne 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (UL L št. 155 z dne 12. 6. 2019, str. 1) preprečuje in zmanjšuje vpliv nekaterih plastičnih proizvodov na okolje in na zdravje ljudi.

 Na podlagi 3. člena ZPDPPEUT je dajanje proizvodov iz oksorazgradljive plastike in plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg je v Republiki Sloveniji prepovedano. Plastični proizvodi za enkratno uporabo na katere se nanaša zakon so:

 

 1. vatirane palčke, z izjemo vatiranih palčk, ki se uporabljajo skladno z Uredbo (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (v nadaljnjem besedilu: Uredba EU 2017/745);
 2. jedilni pribor, zlasti vilice, noži, žlice, palčke za mešanje;
 3. krožniki;
 4. slamice, z izjemo slamic, ki se uporabljajo skladno z Uredbo EU 2017/745;
 5. palčke za mešanje pijač;
 6. palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, vključno s podpornimi mehanizmi, z izjemo palčk, ki so podporni mehanizmi balonov, če se uporabljajo za industrijsko oziroma poslovno rabo in niso namenjeni potrošnikom;
 7. posode za živila iz ekspandiranega polistirena, posode za živila iz ekspandiranega polistirena, t. j. posode, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za shranjevanje živil, ki:
 8. a) so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s seboj,
 9. b) se običajno zaužijejo iz posode in
 10. c) se jih zaužije brez nadaljnje priprave, kot je kuhanje, vrenje ali segrevanje; vključno s posodami za živila, ki se uporabljajo za hitro prehrano ali druge obroke, namenjene za takojšnje zaužitje, razen vsebnikov za pijačo, krožnikov, zavitkov in ovojev s hrano;
 11. vsebniki za pijačo iz ekspandiranega polistirena, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški;
 12. lončki za pijačo iz ekspandiranega polistirena, vključno z njihovimi pokrovčki in zamaški.

 

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona bo opravljal tržni inšpektorat.

 

Kot ste bili že predhodno obveščeni, pa od 3.7.2021 dalje veljajo tudi pravila o harmoniziranih specifikacijah za označevanje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo iz dela D Priloge k Direktivi (EU) 2019/904. Več si lahko preberete tukaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2151&from=SL

Na naslednjih povezavi najdete piktograme v vektorskih oblikah: https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics/sups-marking-specifications_en