Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
OZS Sekcija polagalcev talnih oblog
UREDBA SUP ZA ČISTEJŠE OKOLJE

Omejevanje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo - V tretje gre rado, pa čeprav z zamudo!

12. 01. 2023
Avtor: Anton Šijanec
UREDBA SUP ZA ČISTEJŠE OKOLJE
Vlada je oktobra sprejela Uredbo o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. Po predhodni uredbi in zakonu je to že tretje dejanje na temo omejevanja uporabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, ki je s stališča varovanja okolja za prihodnost naše družbe nujno in hvalevredno. Evropska skupnost je v zvezi s tem svojo direktivo in izvedbeno uredbo sprejela že v letih 2019 in 2020 ter s tem državam članicam začrtala pot za implementacijo predpisov v nacionalni pravni red, pri nas pa je to potem trajalo precej dlje.

 

Uredba, zakon, uredba …

Ministrstvo za okolje in prostor je nato v letih, ki so sledila, pripravilo dve uredbi in en zakon ter s tem v treh korakih evropsko zakonodajo preneslo tudi k nam. Je pa ob tem potrebno izpostaviti, da je ta proces trajal kar tri leta do sprejetja zadnje uredbe, ki je v veljavo stopila konec oktobra, pa tudi s tem zgodba še ni bila končana.

 

… na koncu pa še zamuda z aplikacijo

Da bi se podjetja lahko na zakonodajo odzvala in ji zadostila, je bilo namreč ključno, da se lahko prijavijo v evidenco proizvajalcev plastičnih proizvodov, to pa bi lahko naredili le elektronsko z aplikacijo plastični proizvodi pri ARSO, ki pa je začela delovati z veliko zamudo šele dober mesec po uveljavitvi zadnje uredbe.

Končni rezultat tako razpotegnjene uveljavitve evropske zakonodaje je, da je bil rok za vpis do konca minulega leta v praksi zelo kratek, posledica tega pa tudi to, da so mnoga podjetja zato ostala v evidenco še nevpisana.

 

Kako torej zadostiti uredbi

Informacijo o tem, kako zadostiti uredbi, smo zato na naših spletnih straneh objavili takoj ob začetku delovanja aplikacije v začetku decembra, v želji, da bi vas na to spomnili še na tem mestu, pa smo o tem povprašali še našo zunanjo svetovalko mag. Katarino Železnik Logar, IVD Maribor, ki nam je pojasnila proces vpisa in obveznosti z naslova omejevanja plastičnih izdelkov za enkratno uporabo.

Ob tem velja poudariti, da so nekateri roki, predvsem ta za vpis v evidenco, že mimo, hkrati s tem pa vsaj na tem mestu zapišimo apel pristojnim, da naj do zamudnikov še vsaj nekaj časa ne bodo pretirano kritični, saj so bili roki v praksi zaradi pozne vzpostavitve aplikacije res zelo kratki.

 

Obveznosti proizvajalcev plastičnih proizvodov za enkratno uporabo

Od konca oktobra 2022 velja torej Uredba o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje (v nadaljevanju Uredba SUP ali uredba). Plastični proizvodi za enkratno uporabo so v celoti ali delno izdelani iz plastike in so običajno namenjeni samo za enkratno uporabo ali za uporabo za kratko obdobje, preden so odvrženi.

 

1. Vpis v evidenco proizvajalcev

Kdo se mora vpisati? Po 7. členu Uredbe SUP se morajo v Evidenco proizvajalcev – plastični proizvodi vpisati tisti proizvajalci, ki dajejo na trg v Republiki Sloveniji (RS) plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela C priloge 1 Uredbe SUP, proizvajalci, ki dajejo na trg v RS ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko, in pooblaščeni zastopniki proizvajalcev – tujih podjetij. Če je proizvajalec tuje podjetje, se mora v evidenco vpisati njegov pooblaščeni zastopnik.

Povezava do vpisa v evidenco je na spletni strani Agencije RS za okolje (ARSO) na spletnem naslovu http://okolje.arso.gov.si/embalaza/. Rok za vpis v evidenco je bil 29. december 2022, če se še niste uspeli vpisati, vam priporočamo, da to storite v čim krajšem času.

Vpis v evidenco se izvede pod poglavjem II. Evidenca proizvajalcev – plastični proizvodi in sporočanje podatkov o plastičnih proizvodih, danih na trg v RS. Ob tem velja opozoriti, da če ste že vpisani v Evidenco proizvajalcev – embalaža v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži, to še ne pomeni, da ste vpisani tudi v Evidenco proizvajalcev – plastični proizvodi po tej zadnji uredbi. Pomembno je tudi to, da je geslo (vstopna koda) za Evidenco proizvajalcev – plastični proizvodi drugačno od evidence za embalažo.

Katere plastične proizvode morate vpisati? V Evidenco proizvajalcev – plastični proizvodi in sporočanje podatkov o plastičnih proizvodih morate vpisati plastične proizvode iz oddelkov I., II. in III. dela C priloge 1 uredbe. Ti so:

Posode za živila, kot so škatle s pokrovom ali brez njega, ki se uporabljajo za shranjevanje živil, ki (a) so namenjena za takojšnje zaužitje iz posode na kraju samem ali jih potrošniki odnesejo s seboj, (b) se običajno zaužijejo iz posode in (c) se zaužijejo brez nadaljnje priprave. Zavitki in ovoji, izdelani iz prožnega materiala, ki vsebujejo živila za takojšnje zaužitje iz zavitka ali ovoja brez kakršne koli dodatne priprave. Vsebniki za pijačo s prostornino do treh litrov, lončki za pijačo s pokrovčki in zamaški, lahke plastične nosilne vreče, vlažilni robčki, baloni, tobačni izdelki s filtri in filtri ter ribolovno orodje, ki vsebuje plastiko. Podrobne navedbe preberite še v uredbi in prilogah.

 

2. Vodenje letnih evidenc

Proizvajalci plastičnih izdelkov za enkratno uporabo morajo od 1. januarja 2023 voditi tudi evidenco za posamezno koledarsko leto.

V primeru dajanja plastičnih proizvodov na trg v RS, ki so navedeni v oddelku I. v prilogi C uredbe in sodijo med embalažo, se vodi evidenca o masi posamezne vrste plastičnega proizvoda v kilogramih brez decimalk. Enako tudi, če izdelki niso embalaža. Za proizvode, ki so uvrščeni v delu A priloge I uredbe, kot so lončki, krožniki, embalaže in podobno, se posebej vodi evidenca o številu kosov, ki so v celoti narejeni iz plastike, in številu kosov in masi proizvodov, ki so delno narejeni iz plastike. Za vsebnike za pijačo s prostornino do 3 litrov iz oddelka I. dela C priloge uredbe, morate voditi evidenco o masi danih vsebnikov po posameznem materialu in posebej evidenco v primeru, da gre za kompozitno embalažo. Vodi se tudi evidenca o deležih reciklata v plastenkah. Tudi tu si podrobne navedbe in opredelitve izdelkov poglejte še v uredbi, kjer v lahko v prilogi 2 najdete tudi ponazoritvene primera vodenja evidenc.

 

3. Rok za poročanje

Proizvajalec podatke o proizvodih, danih na trg v RS do konca januarja, poroča nosilcu skupnega načrta za preteklo koledarsko leto. Po naših informacijah, je zaenkrat edini nosilec takega načrta podjetje Dinos d. o. o., Ljubljana. Prvo poročilo bo v januarju 2024.

 

4. Izvajanje skupnega načrta

Vsi proizvajalci so dolžni pristopiti k izvajanju skupnega načrta v januarju 2023. Nosilec skupnega načrta v njihovem imenu zagotavlja izpolnjevanje obveznosti podaljšane odgovornosti proizvajalca (PRO).

 

5. Plačilo stroškov

Proizvajalec plača stroške, ki so stroški ukrepov za ozaveščanje, zbiranja odpadkov iz navedenih proizvodov, čiščenja okolja zaradi odvrženih smeti ipd. Prvo plačilo bo v letu 2023.

 

6. Ozaveščanje potrošnikov

Ozaveščanje je potrebno najmanj enkrat na leto s sklopom oglaševalskih akcij ali na drug primeren način, lahko tudi preko nosilca skupnega načrta v imenu proizvajalcev.

 

Posebej za gostince, trgovce in upravljavce avtomatov

Uredba SUP upravljavcem avtomatov za pijače v svojem 4. členu nalaga obveznost, da morajo sprejeti ukrepe, s katerimi pripomorejo k zmanjšanju uporabe plastičnih lončkov za enkratno rabo, če to dopuščajo okoliščine lokacije ali dogodka in kjer je to iz higienskih razlogov mogoče. Ukrepi so lahko:

Nadomeščanje plastičnih lončkov z alternativnimi proizvodi, ki se lahko večkrat uporabijo, ali s proizvodi, ki vsebujejo manj oz. nič plastike, lahko tudi z možnostjo uporabe depozitnega načina vračanja rabljenega proizvoda ter potrošniku omogočiti možnost uporabe lastnega lončka, ki ga lahko večkrat uporabi. Ob tem je potrebno potrošnike tudi ozaveščati o vplivih smetenja s plastičnimi lončki za pijačo za enkratno uporabo na okolje.

Ponudnik hrane in pijače mora za namene doseganja cilja iz prvega odstavka 4. člena, če to dopuščajo okoliščine dogodka, lokacije in kjer je to iz higienskih razlogov mogoče, sprejeti naslednje ukrepe:

Zmanjšati ponudbo plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in jih nadomeščati z alternativnimi proizvodi, ki se lahko večkrat uporabijo, ali s proizvodi, ki vsebujejo manj ali nič plastike, lahko tudi z možnostjo uporabe depozitnega načina vračanja rabljenega proizvoda, ter potrošniku namesto uporabe plastičnih proizvodov za enkratno uporabo omogočiti uporabo lastnega proizvoda, ki ga lahko večkrat uporabi. Potrošnike mora obveščati o ponudbi alternativnih proizvodov in jih ozaveščati o vplivih smetenja s plastičnimi proizvodi za enkratno uporabo na okolje.

 

V letu 2024 prihaja še dodatna obveznost

Od 3. julija 2024 bo za plastične proizvode za enkratno uporabo iz dela B priloge 1 Uredbe SUP veljala še dodatna obveznost, in sicer, da se lahko dajo na trg v RS le v primeru, če pokrovčki in zamaški ostanejo pritrjeni na vsebnike. Sistemi zapiranja vsebnikov za pijače bodo morali biti izdelani v skladu s harmoniziranimi standardi, ki so objavljeni v Uradnem listu EU.

 

Sorodno:

Uredba SUP, pojasnila in časovnica - Podrobnosti za proizvajalce in uvoznike plastike za enkratno uporabo