Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
DIGITALIZACIJA

Strategija Digitalna Slovenija 2030 sprejeta na vladi

23. 03. 2023
Avtor: Anton Šijanec
DIGITALIZACIJA
Vlada je sprejela strategijo Digitalna Slovenija 2030, ki so jo pripravili na Ministrstvu za digitalno preobrazbo. V sodelovanju z ostalimi pristojnimi organi in drugimi deležniki bodo pripravili tudi akcijski načrt za njeno izvajanje.

 

Gre za krovno strategijo digitalne preobrazbe naše države do leta 2030 in je odgovor Vlade Republike Slovenije na razvojne izzive digitalizacije. Namenjena je strateškemu načrtovanju spodbujanja digitalne preobrazbe Slovenije v razvojnem obdobju do leta 2030. Temeljni cilj strategije je spodbujanje digitalne preobrazbe Slovenije v vseh segmentih – v družbi, državi, lokalnih skupnostih in gospodarstvu.

Strategija je plod usklajevanja med vladnimi predstavniki, institucijami, akademskimi predstavniki, predstavniki civilne družbe in zainteresirano javnostjo ter obenem upošteva digitalne cilje Evropske unije. Naslavlja ključna področja digitalne preobrazbe Slovenije in se pri tem opira na evropske strateške dokumente ter se usmerja v bistvene izzive digitalne preobrazbe v Sloveniji.

V središče strategije sta postavljena posameznik in okolje, v katerem ta živi. Posebej so izpostavljena načela Evropske deklaracije o digitalnih načelih in pravicah (ljudje v središču, solidarnost in vključenost, svoboda izbire, sodelovanje, varnost in zaščita, trajnost) ter zavedanje o pomenu digitalne preobrazbe, interneta kot strateškega orodja digitalne preobrazbe in zaščite svobodnega odprtega interneta. Strategija posebej izpostavlja tudi pomen doseganja medsektorskih sinergijskih razvojnih učinkov, uporabe slovenskega jezika in ohranjanja kulturne identitete, spodbujanja raziskav in razvoja digitalnih tehnologij ter njihove uporabe, strateške avtonomije in enotnega digitalnega trga ter demokratične digitalne družbe.

V strategiji so predvidene usmeritve in določeni cilji s kazalniki za odpravo največjih razvojnih vrzeli za hitrejši razvoj digitalne preobrazbe na vseh področjih, od gigabitne infrastrukture, do digitalne preobrazbe gospodarstva, digitalnih javnih storitev, poti v pametno družbo 5.0, kibernetske varnosti, digitalnih kompetenc in vključenosti ter povezanih vsebin, kot so podporna okolja in zeleni prehod. Strategija vsebuje tudi konkretne merljive kazalnike po posameznih vsebinskih področjih.

Glede na horizontalnost področja, je v strategiji določeno, da Vlada Republike Slovenije imenuje strateški svet za digitalno preobrazbo, ki je posvetovalno telo. Nadalje je v njej določeno, da z namenom učinkovite koordinacije medresorsko pomembnih projektov na področju digitalne preobrazbe in iskanja medsektorskih razvojnih učinkov, na Ministrstvu za digitalno preobrazbo imenujemo medresorsko delovno skupino za projekte digitalne preobrazbe.

Vir: MDP