Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
INTERNACIONALIZACIJA MSP

Številni ukrepi za spodbujanje internacionalizacije slovenskih podjetij

11. 03. 2024
Avtor: Edina Zejnić
INTERNACIONALIZACIJA MSP

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) bo v letošnjem letu namenila več kot 27 milijonov  evrov spodbud za spodbujanje internacionalizacije slovenskega gospodarstva, ki bodo preko različnih ukrepov pomagala slovenskem gospodarstvu krepiti konkurenčnost in dodano vednost. MGTŠ bo letos tudi namenil 0,75 milijonov evrov za spodbujanje podpornega okolja za spodbujanje internacionalizacije slovenskega gospodarstva.

Za mikro, mala in srednja velika podjetja (MSP) bodo javno objavljena povabila in razpisi, kjer bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje aktivnosti podjetij s področja internacionalizacije. Predstavljamo konkretne ukrepe MGŠT, ki bodo izvedeni preko izvajalskih institucij.

Spodbude malih vrednosti preko vavčerja
Vavčerji so spodbude manjših vrednosti, ki MSP omogočajo bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev (internacionalizacija, digitalizacij, itd.), s pomočjo katerih lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.

 • Vrsta spodbude: nepovratna sredstva
 • Upravičeni stroški: stroški zunanjih izvajalcev
 • Upravičenci: MSP
 • Višina financiranja: 60 % (de-minimis pomoč)
 • Okvirna višina sredstev: 2,56 mio evrov
 • Izvajalec: Slovenski podjetniški sklad (SPS) , www.podjetniskisklad.si
 • Predvidena objava: 1. kvartal 2024

Sofinanciranje individualnih nastopov na mednarodnih sejmih
Sofinanciranje predstavitve izdelkov/storitev MSP na mednarodnih sejmih v tujini zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.

 • Upravičeni stroški: stroški najema razstavnega prostora, stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški upravljanja razstavnega prostora, stroški sejemske opreme
 • Vrsta spodbude: nepovratna sredstva
 • Upravičenci: MSP
 • Višina financiranja: pavšalni znesek na enoto
 • Okvirna višina sredstev: 1,8 mio evrov
 • Izvajalec: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (SPIRIT Slovenija), www.spiritslovenia.si
 • Predvidena objava: 1. kvartal 2024

Krepitev trženja znamk na tujih trgih preko »show room« v tujini
Podpora MSP, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.

 • Vrsta spodbude: nepovratna sredstva
 • Upravičeni stroški: stroški storitev zunanjih izvajalcev
 • Upravičenci: MSP
 • Višina financiranja: do 75 % upravičenih stroškov
 • Okvirna višina sredstev: 0,5 mio evrov
 • Izvajalec: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (SPIRIT Slovenija), www.spiritslovenia.si
 • Predvidena objava: 3. kvartal 2024

Poslovna in razvojna partnerstva
Spodbujanje partnerstev, ki so sestavljena iz najmanj treh MSP  h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza.

 • Vrsta spodbude: nepovratna sredstva
 • Upravičeni stroški: stroški plač, službenih potovanj, udeležba na sejmih, stroški zunanjih izvajalcev, stroški informiranja in komuniciranja, posredni stroški
 • Upravičenci: MSP
 • Višina financiranja: do 50 % upravičenih stroškov
 • Okvirna višina sredstev: 6,75 mio evrov
 • Izvajalec: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (SPIRIT Slovenija), www.spiritslovenia.si
 • Predvidena objava: 4. kvartal 2024

Spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji
Spodbujanje podjetij trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v  naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenemu in digitalnemu prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost. Ostali cilji so še višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih podjetij v globalnih verigah vrednosti, ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah, enakomernejša regijska porazdelitev investicij.

 • Vrsta spodbude: nepovratna sredstva
 • Upravičeni stroški: investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva
 • Upravičenci: MSP in velika podjetja
 • Višina financiranja: še v usklajevanju
 • Okvirna višina sredstev: 15,52 mio evrov
 • Izvajalec: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (SPIRIT Slovenija), www.spiritslovenia.si
 • Predvidena objava: 2. kvartal 2024
   

Ostali podporni ukrepi za spodbujanje internacionalizacije slovenskih podjetij

Tudi v letošnjem letu bo MGTŠ preko SPIRIT Slovenije financiral izvajanje dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2024 z namenom izvajanja aktivnosti s področja internacionalizacije slovenskega gospodarstva in privabljanje tujih investitorjev v Sloveniji. Prvi kontakt s slovenskimi poslovnimi klubi v tujini so za slovenska podjetja brezplačni. Poglobljeno svetovanje oziroma konkretno pomoč podjetju pri poslovanju na posameznem tujem trgu pa poslovni klubi nudijo le včlanjenim podjetjem in institucijam. Več na: www.izvoznookno.si/pomoc-izvoznikom/slovenski-poslovni-klubi

MGTŠ bo letos financiral tudi podporno okolje za krepitev aktivnosti zamejskih gospodarskih organizacij (Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška), ki bodo skrbele za gospodarski razvoj v zamejstvu v povezavi s slovenskim gospodarstvom.

Gospodarska diplomacija deluje v okviru Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, kjer deluje mreža diplomatskih predstavništev in konzulatov, kjer delujejo ekonomski svetovalci, katerih glavna naloga je brezplačna pomoč slovenskim podjetjem pri prodiranju na tuje trge. Delo ekonomskih svetovalcev dopolnjuje po vsem svetu tudi razvejana mreža častnih konzulov Slovenije, katerih glavna naloga je zastopanje gospodarskih interesov Slovenije. Več informacija na: www.gov.si/teme/gospodarska-diplomacija


Evropska podjetniška mreža (EEN) je glavno orodje Evropske komisije za internacionalizacijo MSP. Mreža je največja podporna mreža na svetu, ki nudi brezplačno pomoč pri spodbujanju internacionalizacije MSP. Mreža združuje 600 centrov v več kot 60 državah, kjer deluje 4.000 izkušenih strokovnjakov. V Sloveniji deluje Evropska podjetniška mreža  v konzorciju sedmih partnerjev, član mreže je tudi Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Več na https://een.si.

 

slika