Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Predstavitev Sekcije cvetličarjev in vrtnarjev

Strokovna sekcija cvetličarjev in vrtnarjev Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) deluje od leta 1995 in skrbi za učinkovit razvoj in ugled stroke, nudi strokovno pomoč ter celovito podporo članom.

Članstvo v sekciji (in hkrati v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije) je prostovoljno. Številne prednosti in ugodnosti članstva so dostopne tukaj.

Člani sekcije se ukvarjajo z dejavnostmi, ki so uvrščene v naslednje šifre standardne klasifikacije dejavnosti:

STANDARDNA KLASIFIKACIJA
DEJAVNOSTI  2008

STANDARDNA KLASIFIKACIJA
DEJAVNOSTI 
 2002

A01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin kamor spada:
- pridelovanje okrasnih rastlin
- pridelovanje semena okrasnih rastlin
- proizvodnja rezanega cvetja,zelenja in popkov

A01.120  Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik,
kamor spada:
pridelovanje cvetja, gojenje rož in drugih okrasnih rastlin
pridobivanje semen in sadik vrtnin, sadik sadnega drevja, trsnih cepljenk, okrasnih rastlin...
gojenje travne ruše za presajanje

 

A01.300 Razmnoževanje rastlin kamor spada:
- vzgoja sadik
- vzgoja okrasnih rastlin, tudi travne ruše za presajanje
- pridobivanje čebulic, gomoljev, cepičev, potaknjencev, mladik
- gojenje gobjega micelija
- dejavnost drevesnic, razen gozdnih

G47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah kamor spada:
- specializirana trgovina na drobno:
- s cvetjem (rezanim, lončnicami), venci, šopki
kamor spada tudi:
- priprava vencev, cvetličnih aranžmajev, aranžiranje daril ob prodaji cvetja ipd.

G52.482 Dejavnost cvetličarn

N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice kamor spada:
- urejanje in vzdrževanje krajine, parkov, zelenic in nasadov ipd.
- oskrba zelenic ob prometnicah (cestah, železniških progah ipd.)
- oskrba rastlin v industrijskih, poslovnih in drugih stavbah
- oskrba travnatih površin na stadionih in drugih rekreacijskih površinah
- urejanje in vzdrževanje nasadov za zaščito pred hrupom, vetrom, erozijo ipd.
- vrtnarska dela, vzdrževanje vrtov, tudi zasebnih
- obrezovanje drevja (razen sadnega) in oskrbovanje živih meja
- vrtnarska dela na pokopališčih

A01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin

Naloge sekcije

 • Zastopanje, zaščita interesov in spremljanje zakonodaje s področja dejavnosti sekcije ter priprava predlogov za njihove spremembe ali dopolnitve.
 • Zastopanje interesov članov sekcije pri sklepanju kolektivnih panožnih pogodb.
 • Spremljanje stanja v dejavnosti in predlaganje ukrepov za razvoj in konkurenčnost.
 • Ažurno obveščanje in informiranje o aktualnih spremembah zakonodaje in novostih s področja dejavnosti.
 • Aktivnosti za izboljšanje dela in poslovanja članov, predvsem na področju kakovosti, standardizacije, uvajanje sodobnih tehnologij, metod vodenja in poslovanja.
 • Skrbi za prenos znanj, dobrih praks in inovacij v stroki.
 • Sodelovanje in izvajanje skupnih promocijskih aktivnosti na domačem in tujih trgih.
 • Opredelitev potreb strokovnega izobraževanja in strokovnega usposabljanja članov.
 • Oblikovanje in uveljavljanje skupnih interesov članov v organih zbornice in tudi drugih institucijah.
 • Opravljanje drugih nalog v skladu s programom dela sekcije.
Sekcija ima tudi samostojno spletno stran - www.florist.si, ki predstavlja pomemben vir informacij za cvetličarje, vrtnarje - gojitelje cvetja in okrasnih rastlin ter parkovne vrtnarje, kot tudi za uporabnike njihovih storitev. Spletna stran vsebuje tudi spletni katalog članov.

Članstvo v mednarodni organizaciji
Sekcija je članica mednarodne floristične organizacije Florint. Članstvo v omenjeni organizaciji omogoča  sprotno izmenjavo informacij in izkušenj, iskanje skupnih rešitev med članicami ter prenos dobrih praks.
 
 

Sekcija je ena ključnih strokovnih deležnikov za stroko v Sloveniji, ki zastopa, izobražuje in povezuje.

Vrednote

 • Odgovornost
 • Strokovnost
 • Kredibilnost
 • Podpora

Pridružite se nam!