Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev - prva stran

sekcija-cvetlicarjev-in-vrtnarjev

Ponovno dovoljen promet z zaščitnimi sredstvi

15. 03. 2020
Avtor: Vlasta Markoja

Vlada je z Odlokom preklicala sprejeto Odredbo o prepovedi prometa z zaščitnimi sredstvi.

Objavljena je v Uradnem listu 25/2020

Odlok o prenehanju veljavnosti Odredbe o prepovedi prometa zaščitnih sredstev

Na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – ura-dno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) ter v zvezi s 4. točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K

o prenehanju veljavnosti Odredbe o prepovedi prometa zaščitnih sredstev

1. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odred-ba o prepovedi prometa zaščitnih sredstev (Uradni list RS, št. 21/20).

2. člen

Ta odlok začne veljati 15. marca 2020 ob 19.00 uri.

Št. 00725-6/2020

Ljubljana, dne 15. marca 2020

EVA 2020-2711-0024

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša

predsednik