Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev - prva stran

sekcija-cvetlicarjev-in-vrtnarjev

SPREMEMBE ZPCP IN PRAVILNIKA O LICENCAH – odgovori na najpogostejša vprašanja

20. 10. 2020
Avtor: Natalija Repanšek

Odgovori na najpogostejša vprašanja so bili pripravljeni v sodelovanju med Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije in  Ministrstvom za infrastrukturo:

 

1. Upravljavec prevoza:

- Upravljavka prevozov je zaposlena za polni delovni čas, vendar 4 ure koristi porodniško. Ker je zaposlena za polni delovni čas, izpolnjuje pogoj upravljavke prevozov.

- Oseba, ki je več kot 50% lastnica v dveh ali več prevozniških podjetjih, je lahko tudi upravljavec prevozov v vseh podjetjih.

- Oseba, ki je v enem podjetju več kot 50% lastnica, v drugem pa je zaposlena za polni delovni čas tudi v obeh podjetjih izpolnjuje pogoj upravljavca prevozov.

- Če je lastnik prevozniškega podjetja druga pravna oseba, lastnik te druge pravne osebe ne more biti upravljavec prevozov.

- Novi pogoji upravljavca prevozov se nanašajo samo na izpolnjevanje pogojev licence Skupnosti in ni povezano z upravljavcem pri nacionalni licenci.

 

2. Poslovni prostor:

- V primeru ločenega poslovnega prostora od sedeža podjetja obvezen vpis poslovne enote v AJPES ali vpis podružnice.

- Če poslovni prostor ni v lasti prevoznika, je potrebno priložiti pogodbo o najemu poslovnega prostora oziroma izjavo lastnika poslovnega prostora, če je lastnik podjetja bližnji sorodnik (oče, mama, brat, sin).

- Lastnik več podjetij (s.p., d.o.o. ali več d.o.o.) lahko za opravljanje dejavnosti uporablja isti poslovni prostor, ki pa mora ustrezati po velikosti skupnemu število vozil, za katere imajo podjetja izdane izvode licence Skupnosti

- V primeru, da ni mogoče razbrati iz identifikacijskih podatkov o objektu, v katerem je poslovni prostor vpisa v zemljiško knjigo , lahko izdajatelj zahteva dopolnitev podatkov ali izpis iz zemljiške knjige

- Poslovni prostor je lahko tudi v stanovanju (npr. dnevna soba, kabinet) Bistveno je, da ima podjetje na razpolago predpisano kvadraturo za namen dejavnosti.

- Posameznih poslovnih prostorov ni potrebno etažirati morajo pa biti ločeni eden od drugega in ustrezno označeni. Seveda je potrebno dokazati lastništvo in najem.

- Če novi lastnik nepremičnine še ni vpisan v zemljiško knjigo, je potrebno priložiti kupoprodajno pogodbo o nakupu nepremičnine in potrdilo o vloženem predlogu za vpis v zemljiško knjigo.

- Če večji poslovni prostor ( npr. 50 m2) uporabljata dve podjetji,  pri čemer vsako podjetje uporablja svoj del prostora, je potrebno prostor pregraditi, tako da sta dve samostojni enoti ( v primeru različnih lastnikov)

- Podjetje mora imeti celotno kvadraturo poslovnih prostorov na enem naslovu.

- V primeru, da prevoznik širi prevozniško dejavnost in zahteva dodatne izvode licence Skupnosti, ki zahtevajo novo velikost poslovnega prostora, mora priložiti vlogi za spremembo tudi novo izjavo o ustreznosti poslovnega prostora

- V primeru, ko ima podjetje svoj sedež v montažnih poslovnih prostorih (kontejnerjih), ki nima naslova, to ne more šteti za sedež oziroma ustrezne prostore. Osnova za poslovanje firme je sedež, ki ga pa na tem mestu nima in tudi ne more imeti registrirane poslovne enote, saj nima naslova. Prostori morajo biti na sedežu oziroma vsaj na poslovni enoti.

 

3. Uradne ure:

- Podjetje, ki dejavnost opravlja kot dopolnilno dejavnost (popoldanski s.p.), mora imeti prav tako uradne ure v skladu s pravilnikom.

 

4. Pisarniška oprema:

- Pogoj, da mora imeti podjetje  pisarniško opremo za vsakega zaposlenega se smiselno uporablja za zaposlene, ki neposredno sedijo v poslovnem prostoru in od tam opravljajo prevozniško dejavnost.

- Na seznam je potrebno navesti seznam opreme v poslovnem prostoru.

 

5. Komunikacijska oprema:

- Vsak prevoznik mora imeti vsaj internetno povezavo, računalnik, lahko tudi internetna povezava preko mobilnega telefona.

 

6. Vozniki in ostali zaposleni:

- Če je lastnik podjetja tudi zaposlen v podjetju, je lahko hkrati voznik, upravljavec prevozov in tudi ostali zaposlen. To velja tudi za s.p. in za zaposlene upravljavce prevozov.

- Če se poveča število izdanih izvodov licence Skupnosti posameznemu podjetju  ali če se zmanjša število zaposlenih voznikov in ostalih zaposlenih , je potrebno izdajatelju predložiti nov  seznam zaposlenih voznikov in ostalih zaposlenih, vendar le v primeru če sprememba vpliva na spremenjene pogoje in če so se podatki o zaposlenih od zadnjega seznama spremenili.