Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Informacije za opravljanje dejavnosti elektroinštalacij v času korona virusa

23. 03. 2020
Avtor: Valentina Melkić

Sekcija elektro dejavnosti pri OZS povzema kar največ informacij v zvezi z izvajanjem elektroinštalacij  ob upoševanju  Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS:

 

Glede na stalno spreminjajoče se razmere zaradi korona virusa in s tem povezane  nujne ukrepe, ste člani OZS v prejšnjem tednu po mailu že prejeli nekaj povzetkov z informacijami glede izvajanja elektroinštalacij, trudili pa smo se po najbolših močeh tudi odgovoriti na vaša številna individualna vprašanja in primere.

 

V kolikor ste prezrli katero od poslanih sporočil in ker so med tem s strani MGRT nekoliko dopolnili verzijo odgovorov vezanih na  Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju Odlok), ki ga je sprejela Vlada RS in je pričel veljati 16.3.2020, vam tokrat informacije le dopolnjujemo z dodatnimi primeri.

Vljudno pa prosimo, da upoštevate, da se razmere spreminjajo iz ure v uro in bo spodaj navedeno, zaradi izrednih razmer, mogoče že jutri drugače.

 

Z  Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Slovenijije prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom (NE PREPOVEDUJE PA PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV MED PODJETJI)  V skladu z odlokom so le v 2. členu odloka dovoljene navedene izjeme, ki so:

 • prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
 • lekarne,
 • prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
 • program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
 • kmetijske prodajalne,
 • bencinske servise,
 • banke,
 • pošto,
 • dostavne službe,
 • trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter
 • druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

Na podlagi zapisanih izjem se kot druge NUJNE storitve smatrajo tiste, ki zagotavljajo javno varnost in zdravje. (V odgovorih MGRT je npr. kot primer nujne storitve naveden vodovodar v primeru, da v kopalnici poči cev in je poplava)

 

V odloku niso posebej opredeljene elektroinštalaterske storitve, zato lahko potegnemo le analogijo na podlagi odgovorov, ki jih MGRT dopolnjuje na spletni strani GOV.SI.

Link na vse do sedaj objavljene odgovore najdete tukaj: https://www.gov.si/novice/2020-03-18-posodobljeno-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/

 

POZOR: Ker se link do odgovorov včasih spremeni, svetujemo, da v google brskalnik odtipkate : » [POSODOBLJENO] Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev« potem pa v besedulu preverite, ali ste odprli link na datum zadnje spremembe  ali pa spremljajte spremembe odgovorov MGRT in ostalih pojasnil na spletni strani OZS  https://www.ozs.si/koronavirus-info

 

Iz dosedaj razpoložljivih odgovorov na posamezna vprašanje, lahko potegnemo vzporednico, da prepoved velja za vse storitve potrošnikom (fizičnim osebam), izjeme so posebej opredeljene v samem odloku.

Iz navedenega lahko sklepamo, da elektroinštalaterskih  storitev za potrošnike ni dovoljeno izvajati, lahko pa se izvajajo vsa druga elektroinštalaterska dela za druge naročnike, torej po pogodbah za podjetja, ustanove, inštitucije…. Seveda je tukaj osnovno vodilo pripravljenost naročnika/investitorja oz. sporazumni dogovor.

 

Iz odgovorov ministrstva je možno sklepati, da so dovoljene izjeme pri izvajanju nujnih vzdrževalnih del (ni natančno opredeljenih katerih, se pa lahko razume, da so to tudi nujna dela v povezavi elektroinštalacijami, saj Odlok v 2. členu dopušča izjeme glede nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. Po analogiji z ostalimi odgovori na spletni strani MGRT (npr: vodovoda – počena cev, možnost poplave) ta izjema vključuje le izvajanje nujnih vzdrževalnih del, brez katerih bi bila ogrožena varnost.)

 

Med vprašanji in odgovori MGRT je naveden tudi  primer »Nadaljevanje začete obnove edine kopalnice/kuhinje/inštalacij v stanovanju. Odgovor MGRT: Odlok med drugim predvideva tudi izjeme od začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Te izjeme vključujejo tudi druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. Menimo, da so takšne storitve v nujnih primerih dovoljene - na primer če se je obnova edine kopalnice že začela.«

 

Kot pojasnilo na zastavljeno vprašanje pa smo na OZS s strani MGRT 19.03.2020 dobili tudi sledeče stališče:

»Ali podjetja lahko izvaja adaptacijo stanovanj? Ali je kakšna razlika, če se izvaja adaptacija kopalnice ali pa ostalih bivalnih prostorov (v odgovorov na https://www.gov.si/novice/2020-03-16-najpogostejsa-vprasanja-glede-sprejetega-odloka-o-zacasni-prepovedi-prodaje-blaga-in-storitev/ je navedeno, da je polaganje ploščic v kopalnici prepovedano)? 
Odgovor MGRT: Adaptacija stanovanj ni dovoljena, razen če gre za nujna popravila (npr. v kopalnici pušča cev) brez katerih bi bila ogrožena varnost ali zdravje ljudi.«

 

 »Kako je z elektro inštalacije (popravila/adaptacije, v novogradnjah)?
Adaptacija stanovanj ni dovoljena, razen če gre za nujna popravila brez katerih bi bila ogrožena varnost ali zdravje posameznikov. Izjemoma se lahko nadaljujejo le dela na odprtih gradbiščih
 

Ker bo očitno potrebno prekiniti izvajanje nekaterih del (pogodb), predvsem s fizičnimi strankami (potrošniki), je pomembno, da to prekinitev obvezno izvedete v pisni obliki. Poleg osnovnih podatkov o objektu in vrsti del navedite, da se dela začasno prekinjajo zaradi epidemije koronavirusa, v skladu z Odlokom RS o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in uradnimi obrazložitvami tega odloka, zaradi preprečevanja možnosti širjenja okužbe. Obvezno tudi navedite, da boste dela nadaljevali takoj, ko bodo to dopuščale okoliščine, ki so privedle do začasne prekinitve del. Obvezno pisno komunicirajte s pogodbenim predstavnikom, ki je naveden v pogodbi, če ni posebej naveden, je to izključno podpisnik pogodbe. Več o tem: https://www.ozs.si/koronavirus-info/koronavirus-info/izvajanje-del-na-gradbenih-objektih-5e78a3e92114e065e0ca310d

 

Postavljalo se je tudi vprašanje kaj je z izvedbo elektroinštalaterskih del na novogradnjah fizičnih oseb, kjer ponavadi naročnik ni prisoten in ni velikih možnosti za prenos okužbe. Na spletni strani MGRT Je objavljen sledeči odgovor glede dela na gradbišču:

 

»Gradbišča, delavci na gradbiščih.

Odlok ne posega v delovna razmerja, zato lahko delavci nadaljujejo z delom na nedokončanem objektu, pod pogojem, da na gradbišču ni prisotnih drugih ljudi (npr. naročnika). Poleg tega mora delodajalec upoštevati navodila NIJZ ter ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.«

 

Kot pojasnilo na zastavljeno vprašanje pa smo na OZS s strani MGRT 19.03.2020 dobili tudi sledeče stališče:

»Ali Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev velja tudi za tiste storitve, ki jih gradbena podjetja opravljajo za potrošnike tako, da s potrošniki sploh niso v neposrednem stiku. Gre za primere, ko se gradijo novogradnje, popravljajo strehe, izvajajo dela na fasadi in podobo….Vsa takšna dela se tako rekoč v celoti izvajajo na prostem.

Odgovor MGRT: V skladu z odlokom so dovoljena le dela na že obstoječem gradbišču, v kolikor ni neposrednega stika s stanovalci, da se ne ogrozi njihova varnost in zdravje.
Odlok pa ne posega v razmerja med podjetji, torej med pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, vendar je treba zagotoviti, da se pri izvajanju del upoštevajo vsa navodila Nacionalnega inštituta za
javno zdravje ter ukrepe in odloke za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.«
 

Kot je torej razumeti iz zgoraj navedenih  odgovorov, če potegnemo analogijo, (odgovor MGRT pa žal ni enoznačen) se nadaljujejo dela  na nedokončani novogradnji  (tudi za fiz. osebe), vendar to velja le za dokončanje že začetih, ne pa za na novo začete posle !

 

Kot rečeno: zaradi dodatnih pojasnil, ki se dnevno spreminjajo in ažurirajo, je potrebno redno spremljati spletno stran odgovorov MGRT.

 

Priporočamo vam  redno spremljajnje OZS spletnih strani kjer sproti objavljamo vse za članstvo pomembne informacije o koronavirusu, ukrepih Vlade RS in druge pomembne informacije:

 1.        Splošne info https://www.ozs.si/koronavirus-info
 2.        Informacije po sekcijah https://www.ozs.si/koronavirus-info/informacije-po-sekcijah
 3.        Pogosta vprašanja https://www.svetovanje.si/svetovanje/koronavirus

Pri izvajanju del obvezno upoštevajte navodila Inštituta za javno zdravje NIJZ, kjer so objavljene ključne informacije glede koronavirus - preprečevanje, navodila za delovne organizacije, navodila za čiščenje prostorov idr.  Pri izvajanju del upoštevajte varnostno razdaljo, razkuževanje, uporabljate rokavice, izogibanje dela v skupinah, uporabljate individualni prevoz v največji možni meri (ne skupinsko v kombiju)…). Kolikor je največ možno ne vstopajte v bivalne dele stavb (samo v res nujnih primerih), zaradi varnosti stanovalcev in svoje varnosti oz varnosti svojih zaposlenih.

  

Prosimo, upoštevajte, da so  razmere spreminjajo in bodo tudi zgoraj navedeni zaključki in priporočila zaradi izrednih razmer mogoče že jutri drugačni, zato sproti spremljate informacije in ukrepajte v smislu varovanja svojega zdravja in zdravja svojih zaposlenih!

 

Ostanite zdravi !