Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

KORONAVIRUS - aktualne informacije za delodajalce

KORONAVIRUS - aktualne informacije za delodajalce

Aktualne informacije in navodila za delodajalce za omilitev posledic koronavirusa lahko spremljate tudi na naši spletni strani.  

 

novica Rok za vložitev vloge za oprostitev plačila najemnine se izteče 31. 8. 2020

Najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov, ki so v lasti RS ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, lahko do 31. 8. 2020 oddate vlogo za oprostitev plačila najemnine ali dela najemnine.

Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19 ureja postopek in način odločanja ter predpisuje zahtevano dokumentacijo za izvajanje enake obravnave upravičencev za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine po 34. členu Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20).

Višina deleža oprostitve plačila najemnine bo odvisna od vpliva sprejetih ukrepov na delovanje podjetja, prizadetosti podjetja v regiji, obdobja prepovedi izvajanja dejavnosti in samega upada prometa.

Vlogo morate oddati na predpisanem obrazcu in jo nasloviti na zavezanca (upravljalca nepremičnine v lasti države ali občine oziroma upravljalca njenega premoženja).

Zavezanci so upravljavci premoženja v lasti države (ministrstva, organi v sestavi, vladne službe, drugi državni organi, javni zavodi, javni skladi, javne agencije, javni gospodarski skladi) ali samoupravnih lokalnih skupnosti (občina, upravljavci premoženja občine).

O upravičenosti do oprostitve plačila najemnine ali dela najemnine odloča predstojnik upravljavca oziroma župan.

 

novica Ukrepi iz odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi ostajajo v veljavi

Ukrepi iz odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi ostajajo v veljavi

novica Spremembe na zelenem in rdečem seznamu držav

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Oceno epidemiološke situacije v državah Evropske unije in schengenskega območja, Balkana ter italijanskih regijah in Oceno epidemiološke situacije v državah in opredelitev kriterija za poslabšanje epidemiološke situacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Prav tako je presodila strokovno utemeljenost omejitev iz Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije in odločila, da se te omejitve še naprej uporabljajo.

novica Spremembe Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom začasno omejuje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, in sicer obratovanje diskotek in nočnih klubov, ostale dejavnosti ponujanja blaga in storitev za katere je prav tako veljala začasna prepoved, so bile do sedaj postopoma sproščene.

novica Ukrep čakanja na delo podaljšan do 31. avgusta

Vlada Republike Slovenije je sklenila, da se ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga določa Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 podaljša do 31. avgusta 2020

novica Odprto pismo predsedniku Vlade RS - Javni poziv SPS diskriminatoren

Spoštovani predsednik gospod Janez Janša, v imenu malih obrtnikov in podjetnikov se obračam na vas s prošnjo za pomoč. Epidemija Covid-19 je prizadela številne male obrtnike in podjetnike, ki so tako rekoč čez noč ostali brez prihodkov, mnogi pa se še vedno soočajo z upadom ali celo izgubo naročil. T.i. korona kriza je dodobra pretresla malo gospodarstvo, pri čemer pa moram pohvaliti ukrepe vlade v protikoronskih paketih, ki so ublažili katastrofalne posledice epidemije na malo gospodarstvo.

novica Spremembe na seznamih držav in ukrepi na mejnih prehodih

Vlada je na dopisni seji (16.7.2020) izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije. 

novica Vročanje odločb o karanteni po novem v pristojnosti policistov

Vlada je dne 16. 7. izdala nov Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije.

novica Delajmo varno - omejitve zbiranja, klime in ukrepi na splošno

Še vedno velja sklep vlade, da v veljavi ostajajo vsi akti in ukrepi obdobja epidemije. Z zadnjim omejevanjem zbiranja ljudi, to po novem velja splošno in ne več le za javni prostor. Uporaba klim in prezračevanje sta s poletjem postala zelo aktualna. Več na Delajmo varno.

novica Novosti glede rokov pri delnem subvencioniranju skrajšanega polnega delovnega časa

ZIUPDV, ki je pričel veljati 11. 7. 2020, prinaša nekatere pomembne novosti pri subvenciji za skrajšani polni delovni čas, posebej glede rokov in obveznosti za delodajalce.
Pišite nam