Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Odloki

Ukrepi proti koronavirusu

Povezave do predpisov in pojasnil

Prikaz veljavnih predpisov, sprejetih za preprečevanje širjenja bolezni covid-19
Kronološki pregled in povezave do predpisov na spletni strani PISRS.SI (Posodabljano sproti)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 71/20, začetek veljave 17.5.2020 ob 22. uri)

Odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 69/20, začetek veljave 18.5.2020)

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 68/20, začetek veljave 15.5.2020)

Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/20, začetek veljave 18.5.2020)

Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/20, začetek veljave 14.5.2020)

Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/20, začetek veljave 11.5.2020)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A)  (Uradni list RS, št. 61/20, začetek veljave 1.5.2020)

Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A) (Uradni list RS, št. 61/20, začetek veljave 1.5.2020)

Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE)  (Uradni list RS, št. 61/20, začetek veljave 1.5.2020)

!! Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/20, začetek veljave 30.4.2020)

!! Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  neuradno prečiščeno besedilo št. 9 (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20, 58/20 - in 59/20 )  zač. veljave 16.3.2020 ob 00.00 (zadnje spremembe 29.4.2020ob 00.00 - glej 6., 22., 24., 30., 31. in 32. točka prvega odstavka 2. člen začnejo veljati 4. maja 2020 (glej 5. člen Odloka o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 59/20)) 

!! Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji  - pojasnila Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo -POSODOBLJENO 29. 4. preveri morebitne kasnejše pososdobitve

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/20 - zač. veljave 16.4.2020)

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/20 - zač. veljave 16.4.2020)

!! Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20 - zač. veljave 18.4.2020)

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin  neuradno prečiščeno besedilo št 1 (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20) - zač. veljave 30.3.2020 (zadnja sprememba 51/20, zač. veljave 15.4.2020 ob 00.00

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/20 – zač. veljave 12.4.2020)

!! Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 – zač. veljave 11.4.2020)

Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 37/20) – začetek veljave: 29.3.2020

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) (Ur. l. RS, št. 36/20) – začetek veljave: 29.3.2020

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) (Ur. l. RS, št. 36/20) – začetek veljave: 29.3.2020

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) (Ur. l. RS, št. 36/20) – začetek veljave: 29.3.2020

Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (ZIUPKGP) (Ur. l. RS, št. 36/20) – začetek veljave: 29.3.2020

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ) (Ur. l. RS, št. 36/20) – začetek veljave: 29.3.2020

Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Ur. l. RS, št. 34/20) – začetek veljave: naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS

Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni (Ur. l. RS, št. 34/20) – začetek veljave 25. marca 2020 ob 00.00 uri

! Epidemija Koronavirus COVID-19: Najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi s prometom - pojasnila Ministrstva za infrastrukturo 25.3.2020

Uredba o dopolnitvi Uredbe o določitvi najvišjih cen varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme (Ur. l. RS, št. 27/20) – začetek veljave  17. marca 2020 ob 18.00

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 27/20) – začetek veljave 18. marca 2020 ob 00.00 uri

Odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 26/20) – začetek veljave 17. 3. 2020 ob 00.00 uri

Priporočila NIJZ glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru (objavljeno na spletni strani NIJZ 17.3.2020)

Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (UL RS, št. 29/20) – zač. veljave 19. marca 2020 ob 00.00 uri 

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (UL RS, št. 25/20) – zač. veljave 16.3.2020 ob 00.00

Odlok o razporejanju zdravnikov brez licence (UL RS, št 25/20) – zač. veljave 15.3.2020 ob 19.00

Odlok o prenehanju veljavnosti Odredbe o prepovedi prometa zaščitnih sredstev (UL RS, št. 25/20) – zač. veljave 15.3.2020 ob 19.00 Razveljevlja Odredbo o prepovedi prometa zaščitnih sredstev (UL RS, št. 22/20)

Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji (UL RS, št. 24/20) – zač. veljave 16.3.2020 ob 00.00

Uredba o določitvi najvišjih cen varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme (UL RS, št. 23/20) – zač. veljave 14.3.2020 ob 20.00, velja 3 mesece

Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19 (UL RS, št. 23/20) – zač. veljave 13.3.2020

Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (UL RS, št. 22/20) – zač. veljave 16.3.2020

Odredba o omejitvi izdaje zdravil za uporabo v humani medicini pri izvajalcih lekarniške dejavnosti ter povečanju izdelave dezinfekcijskih sredstev za površine in roke (UL RS, št. 22/20) – zač. veljave 13.3.2020 ob 19.00

Odredba o spremembah in dopolnitvi Odredbe o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni (UL RS, št. 20/20) – zač. veljave 12.3.2020 ob 22.00

Odredba o omejitvi določenih pravic zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (UL RS, št. 19/20) – zač. veljave 12.3.2020 ob 18.00

Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (UL RS, št. 19/20) – zač. veljave 12.3.2020 ob 18.00

Odredba o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni (UL RS, št. 18/20) – zač. veljave 11.3.2020 ob 18.00

Odredba o prepovedi zbiranja na dogodkih v zaprtih javnih prostorih (UL RS, št. 18/20) – zač. veljave 11.3.2020 ob 18.00 - preneha veljati 20. marca 2020 ob 00.00 uri (UL RS, št. 18/20) 

Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo)

mi®

Pišite nam