Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Opomnik: Kaj izvajalcem na gradbenih objektih prinaša nova gradbena zakonodaja ?

17. 02. 2020
Avtor: Valentina Melkić

Nova zakona, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) in Gradbeni zakon (GZ), ki sta se začela uporabljati s 1. junija 2018, regulirata poklica Pooblaščeni inženir in Vodja del. Reguliran poklic Pooblaščeni inženir je urejen v ZAID, reguliran poklic vodja del pa v GZ (14. in 120. člen).

 S 1.6.2020* bo poteklo prehodno obdobje na podlagi Gradbenega zakona, za izvajalce del na gradbenih objektih. Do tega datuma morajo vsi izvajalci**, razen izvajalci najenostavnejših zaključnih del, ki pomembno NE vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta***,  izpolniti zahteve za izvajalce del:

1. imeti redno, za polni delavni čas, zaposleno vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del in je vpisana v imenik vodij del (za področje del, ki jih izvajate) pri eni od zbornic (IZS, OZS, GZS).

Pogoje morajo izpolniti vsi izvajalci gradenj stavb, inštalacij (elektro inštalacij, strojnih inštalacij in drugih inštalacij) postavljanja ostrešij, streh, fasad, izolacij (zvočnih, hidro, protipožarnih in toplotnihdvigal, ogrevalnih naprav, dimnikov, konstrukcijskih elementov, stavbnega pohištva in drugih specializiranih del.

Pogoj velja enako tudi za podizvajalce del.

 

*Izvajalci, ki so z dejavnostjo pričeli na novo, že po sprejetem zakonu ali bodo z dejavnostjo pričeli po 1.6.2018 NIMAJO prehodnega obdobja in morajo pogoje izpolnjevati takoj.

** Za Izvajalca se smatrajo tista podjetja, ki opravljajo takšno dejavnost gradbeništva, da vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta, ki so gradbenotehnične lastnosti objekta za varno in učinkovito rabo: mehanska odpornost in stabilnost,  varnost pred požarom,  higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja,  varnost pri uporabi,  zaščita pred hrupom,  varčevanje z energijo in ohranjanje toplote,  univerzalna graditev ter  raba objektov in trajnostna raba naravnih virov. Izvajalci lahko izvajajo : novogradnjo, rekonstrukcijo, vzdrževanje objekta,vzdrževalna dela v javno korist, odstranitev, ali  spremembo namembnosti

***Izvajalci, ki NE sodijo med izvajalce po Gradbenem zakonu in jim ni potrebno imeti zaposlenega vodje del so npr. steklarska dela, oblaganje tal in sten,  pleskarska dela ( če ne vplivajo na požarno varnost !), čiščenje objektov, štukaturska dela, vgrajevanje rolet, ograj, postavljanje žlebov ter druga dopolnilna zaključna dela.

2. Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

               Pogoj velja enako tudi za podizvajalce del.

 

Kdo je lahko vodja del in kakšni so pogoji za vpis v imenik vodij del ?

-Pooblaščeni inženir (VII. stopnja izobrazbe, inženir vpisan v imenik po pogojih iz Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), vpis poteka na IZS). Več: http://www.izs.si/

-Inženir z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih prve bolonjske stopnje, ali višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, opravljen strokovni izpit za vodenje del pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS) in  je vpisan v imenik vodij del pri IZS. Več: http://www.izs.si/

-Tehnik - srednješolska izobrazba tehnične smeri s področja graditve objektov, ki ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj, opravljen strokovni izpit za vodenje del pri IZS in je vpisan v imenik vodij del pri IZS. Več: http://www.izs.si/

-Mojster s področja gradbeništva in je vpisan v imenik vodij del pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS)

Mojstrski izpiti z določenega strokovnega področja se opravljajo na OZS: https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/mojstrski-izpiti Pristopni pogoj je dokončana vsaj IV stopnja izobrazbe (vsaj srednja poklicno šolo) in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju opravljanja mojstrskega izpita. Kontaktna oseba za mojstrske izpite na OZS je ga. Suzana Kljun 01 58 30 574.

Pozor: sledite pristopnim rokom , mi so 2 x letno https://www.ozs.si/javna-pooblastila/izobrazevanja/mojstrski-izpiti/razpis

Navodila za vpis v imenik vodij del na OZS (mojstri , nosilci dejavnosti na podlagi obrtnega dovoljenja) : https://www.ozs.si/javna-pooblastila/dovoljenja/vpis-v-imenik-vodij-del

-Delovodja s področja gradbeništva in je vpisan v imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Več: https://www.gzs.si/

- V  kolikor nimate ene od zgoraj navedenih izobrazb oz. opravljenega izpita, se na podlagi obrtnega dovoljenja, lahko na OZS vpišete tudi kot nosilec obrtne dejavnosti. S tem vpisom zadostite osnovnemu pogoju iz Gradbenega zakona. Navodila za vpis v imenik pri OZS ( nosilci dejavnosti na podlagi obrtnega dovoljenja) : https://www.ozs.si/javna-pooblastila/dovoljenja/vpis-v-imenik-vodij-del

 

Pozor: Pravočasno poskrbite, da boste vpisani v ustrezni imenik ! (Rok : 1.6.2020)

Zagrožene so globe od 5.000 do 15.000 € pri s.p. in 10.000 do 30.000 € za d.o.o. in dodatno 2.500 do 7.000€ za odgovorno osebo v podjetju. Zadeve bo preverjala Gradbena inšpekcija.