Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Sekcija kozmetikov - prva stran

novica Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil vavčer za prenos lastništva.

 Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni:  
- prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi (vsaj 50 % osnovnega kapitala družbe) ali
- prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika (72a. člen ZGD-1).

Ključni poudarki pa so, da podjetje lahko vloži vlogo za pridobitev vavčerja, če/ko:
-    gre za mikro, malo ali srednje podjetje (manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 mio EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 mio EUR) s sedežem v RS, ki je organizirano kot kapitalska družba ali s.p.,
-    na dan oddaje vloge na SPS in ves čas trajanja postopka mora imeti podjetje vsaj 1 zaposlenega (šteje tudi nosilec s.p. in družbenik-poslovodja, zavarovan na podlagi 16. člena ZPIZ-2),
-    opravi brezplačni svetovalni intervju,
-    pridobi predhodno potrdilo Spirita (ga boste dobili s strani Spirita v roku 5 delovnih dni),
-    prenese več kot 50 % osnovnega kapitala družbe, če gre za d.o.o.,
-    uveljavljate lahko samo aktivnosti, začete po 22. 11. 2019,
-    strošek DDV ni upravičen strošek.

S pomočjo vavčerja lahko podjetje pridobi subvencijo od 500,00 EUR do 9.000,00 EUR  oz. do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov aktivnosti vezanih na:
1. sklop: priprava poslovnega subjekta na prenos lastništva (do 3.000 EUR):
-    Priprava in izdelave družinske ustave, družbene pogodbe oz. enakovrednega dokumenta.
-    Ocena vrednosti podjetja. 
-    Priprava in izdelava predstavitve podjetja za prodajo.  
-    Analiza in iskanje potencialnih prevzemnikov  in priprava ter usklajevanje ponudb. 
 
2. sklop: neposredna izvedba prenosa lastništva (do 3.000 EUR):
-    Storitve pravnih, finančnih in davčnih ekspertov za prenos lastništva.
-    Priprava kupoprodajne pogodbe.
-    Notarske storitve.
-    Uradna cenitev.
-    Skrbni pregled.

3. sklop: dvig kompetenc prevzemnikov poslovnih subjektov (do 3.000 EUR).  
-    Usposabljanje prevzemnikov v Sloveniji. 
-    Priprave in izpit prevzemnika za pridobitev naziva mojster v skladu s zakonom (izvaja OZS).
-    Usposabljanje prevzemnikov v tujini.

Za vsak sklop vavčerja mora podjetnik oddati svojo vlogo!

Prijavitelj mora pred oddajo vloge za pridobitev vavčerja opraviti brezplačni svetovalni intervju. Na njem bo svetovalka svetovancu predstavila vavčer in opravila svetovanje glede prenosa lastništva in oceno stanja podjetja. 

Trenutni izvajalec brezplačnih intervjujev je le Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Nanj se naročite na tej povezavi ali pokličite Nino Scortegagna Kavčnik 030 605 308 ali nina.scortegagna@ozs.si. Svetovalnega intervjuja se lahko udeležite tudi, če kasneje ne boste oddali vloge za vavčer.


Vse o spodbudah malih vrednosti preko vavčerjev SPS in pogojih si preberite tukaj.

novica Prijava delovnih nezgod

Glede na povečano pozornost inšpekcije za delo na prijave nezgod, nevarnih pojavov in poklicnih bolezni, vas v izogib morebitnim nevšečnostim ob obisku inšpekcije opozarjamo, da ste dolžni prijavo narediti najkasneje v treh dneh po nastopu dogodka.

novica SPS je objavil spremembo dveh vavčerskih javnih pozivov in hkrati začasno zapira dva javna vavčerska poziva

Slovenski podjetniški sklad je objavil spremembo dveh vavčerskih javnih pozivov in hkrati začasno zapira dva javna vavčerska poziva

novica Sekcija kozmetikov, tekstilcev in vzdrževalcev tekstilij so ponovno poslale dopis za znižanje DDV

Sekcija kozmetikov, Sekcija tekstilcev ter Sekcija vzdrževalcev tekstilij so na Ministrstvo za finance ponovno poslale skupni dopis, kjer zahtevajo, da se nemudoma pristopi k spremembi Zakona o davku na dodano vrednost, na podlagi katere se dejavnosti: - Kozmetična in pedikerska dejavnost (SKD 96.022) - Dejavnosti za nego telesa (masažni saloni…) (SKD 96.040) - Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic (SKD 96.010) - Šivanje po meri (SKD 14.130) umesti med dejavnosti z znižano stopnjo DDV, to je 9,5%.

novica Slovenski podjetniški sklad objavil javne pozive za 11 vavčerjev

Mikro, malim in srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju MSP) bo program spodbud malih vrednosti, ki ga izvaja Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), omogočil bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

novica Na srečanju dobaviteljev kozmetičnih izdelkov tudi podrobno o poročanju o embalaži

Na prvem srečanju dobaviteljev kozmetičnih izdelkov smo podrobno govorili o poročanju o embalaži v skladu z novo Uredbo.

novica Uspešno izvedeno prvo srečanje dobaviteljev kozmetičnih izdelkov - povzetek predavanja o kozmetičnih izdelkih

Sekcija frizerjev in Sekcija kozmetikov pri Obrtno-podjetniški zbornici Sloveniji sta organizirali prvo srečanje podjetnikov, ki uvažajo, distribuirajo ali proizvajajo kozmetične izdelke, ki se uporabljajo pri izvajanju kozmetične in frizerske dejavnosti, dejavnosti masažnih salonov, tetoviranju in podobnih storitvah. Mag. Katarina Železnik Logar iz IVD Maribor je predstavila nove obveznosti vezane na spremembo Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Dr. Anja Menard Srpič iz Urada RS za kemikalije pri Ministrstvu za zdravje pa je izpostavila pomembne točke zakonodaje s področja kozmetičnih izdelkov in njihovih sestavin sredstev.
Pišite nam