Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Novi odloki Vlade RS, ki stopajo v veljavo

10. 04. 2021
Avtor: Anton Šijanec

Vlada je na svoji zadnji dopisni seji sprejela vrsto odlokov, ki bodo vplivali na naše poslovno in zasebno življenje. Danes jih je objavila tudi v uradnem listu. Navajamo ključne odloke za izvajanje dejavnosti in povezave na uradni list, v nadaljevanju prispevka pa lahko najdete tudi povzetke vsebin posameznih odlokov in njihove veljavnosti.

 

Ključni odloki za izvajanje dejavnosti:

Zapiranje in odpiranje dejavnosti:
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Podaljšanje epidemije:
Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije

Omejitve gibanja in zbiranja ljudi:
Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

Javni prevoz potnikov:
Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije

Vozniki in vozila:
Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

Energetske naprave:
Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav

Prehajanje meje:
Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

Uporaba zaščitnih mask:
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

 

Opozarjamo tudi na:

Spremembe pri izjemah za vstop v državo in

Odpravljeno omejitev gibanja ponoči, ostaja prepoved prehajanja med regijami, zbiranja in prireditev

 

Povzetki posameznih odlokov:

 

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

 

Z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada Republike Slovenije izdala nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021.

 

Epidemiološka slika je še vedno resna. Dosedanji ukrepi na področju omejevanja ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom izkazujejo, da je ob doslednem upoštevanju postavljenih omejitev možno izvajanje gospodarskih dejavnosti brez večjih negativnih posledic na epidemiološko sliko. Zato se s predlaganim odlokom, ki nadomešča veljavni odlok, ponovno sprošča dejavnosti skladno z Načrtom sproščanja ukrepov ob pojenjanju pandemije COVID-19 z dne 7.1.2021.

 

V vseh statističnih regijah Slovenije se tako določa izjeme na način, kot je določeno za rdečo fazo sproščanja ukrepov. S predlaganim odlokom se kot izjeme brez pogoja testa določa naslednje dejavnosti: 

-              lekarne,

-              bencinske servise,

-              finančne storitve,

-              geodetske storitve,

-              pošto,

-              dostavne službe,

-              dimnikarske storitve, pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitvi ni mogoče prezračiti,

-              gradbena dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki, in storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer zunanja ureditev, krovska dela, fasaderska dela),

-              osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 5. in 22. uro, pri čemer konzumiranje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno,

-              čistilne servise in čistilnice,

-              servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),

-              druge servisne delavnice ter storitve izdelave, vzdrževanja in montaže,

-              druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja.

 

Dodatno se določa še naslednje dodatne izjeme pod dodatnim pogojem testiranja:

 

-              opravljanje trgovinske dejavnosti, kot jo ureja zakon, ki ureja trgovino,

-              storitve nepremičninskega posredovanja,

-              storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične dejavnosti, pedikura, manikura, dejavnosti salonov za nego telesa),

-              individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,

-              individualne storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),

-              storitve turističnih agencij,

-              storitve salonov za nego živali.

 

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo je še vedno povsod dovoljeno, kot tudi opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance ali za dostavo končnim potrošnikom, pri čemer je potrebno zagotoviti minimalni stik med uporabniki teh storitev ter upoštevanje vseh higienskih priporočil ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ.

 

Pogoji glede števila oseb v okolju, kjer se vrši ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom, ostajajo nespremenjeni.

 

Odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021.

 

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 

 

Vlada podaljšala epidemijo za 30 dni

 

Vlada je izdala Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije.

 

Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, zato se epidemija z Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije podaljšuje za 30 dni.

 

V Republiki Sloveniji se glede na uradne podatke o številu okuženih soočamo s tretjim valom epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Zaradi pojava novih različic virusa vedno smo priča njenemu hitremu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco. Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno, razglasitev epidemije na celotnem območju Republike Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije.

 

Glede na navedeno je Vlada na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih epidemijo nalezljive bolezni COVID-19 razglasila na območju celotne države.

 

Odlok začne veljati 17. aprila 2021 in velja 30 dni.

 

Vir: Ministrstvo za zdravje

 

 

Spreminja se obveznost nošenja maske na odprtih javnih krajih oziroma prostorih

 

Vlada je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvijo odloka se podaljšuje veljavnost Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ter spreminja obveznost nošenja maske na odprtih javnih krajih oziroma prostorih. Uporaba maske na odprtih javnih krajih oziroma prostorih je obvezna, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.

 

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih. Nošenje zaščitne maske v osebnem vozilu ni potrebno, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva. Prav tako maske ni potrebno nositi osebam, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.

 

Glede na epidemiološko situacijo se veljavnost odloka podaljšuje do 18. aprila 2021.

 

Vir: Ministrstvo za zdravje

 

 

Vlada izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil

 

Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji veljajo za:

 

1.            gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne zavode in druge pravne osebe zasebnega prava ter samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

− dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;

2.            pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

− programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,

− programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,

− programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;

3.            pooblaščene organizacije pri izvajanju:

 − začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,

− usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,

− rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,

− preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov,

− osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov, − osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;

4.            Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa pri izvajanju:

− izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,

− usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,

− osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,

− edukacijskih in psihosocialnih delavnic,

− preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter − vozniških izpitov.

 

Potrošniki se lahko udeležijo storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena le pod pogojem, da predhodno opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in osebi, ki izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev iz prvega odstavka prejšnjega člena, predložijo negativni rezultat testa, ki ni starejši od sedmih dni.

Predložitev negativnega rezultata testa PCR ali testa HAG iz prejšnjega odstavka ni potrebna za potrošnike, če:

-              imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,

-              imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HCG, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od šest mesecev, ali

-              imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Potrdila o testiranju iz prejšnjega odstavka se upoštevajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja, Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in NLZOH prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

 

Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji ne veljajo za:

 

-              pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

− nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil;

-              pooblaščene organizacije pri izvajanju:

− postopkov in nalog v tahografskih delavnicah,

− rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga.

 

Veljavnost vozniških dovoljenj, ki so zaradi začasne prepovedi iz 1. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji potekla v obdobju od 1. aprila 2021 do vključno 11. aprila 2021, se podaljša do 9. maja 2021.

 

Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, in certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, ki so zaradi začasne potekla v obdobju največ 30 dni pred 1. aprilom 2021 do vključno 11. aprila 2021, se podaljša do 9. maja 2021.

 

Za vozila, za katera je bila veljavnost prometnih dovoljenj v skladu s prejšnjim odstavkom podaljšana, se plača letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu od datuma poteka veljavnosti, navedenega v prometnem dovoljenju.

 

Če letna dajatev iz prejšnjega odstavka ni obračunana v postopku ponovnega podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja, letno dajatev obračuna Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki za ta namen pridobi podatke iz evidence registriranih vozil. Če znesek obračunane letne dajatve ni plačan ali ni plačan v celoti, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pošlje v elektronski obliki predlog za izvršbo organu, pristojnemu za izterjavo davčnih obveznosti. Davčni organ opravi izterjavo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.

 

Odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021.

 

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

 

 

Vlada izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov

 

Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju RS z dne 29. marca 2021 do vključno 12. aprila 2021 prepovedala obratovanje vseh žičniških naprav za prevoz oseb in njim pripadajočih smučarskih prog. Omejitve iz navedenega odloka ne veljajo v primerih nujne oskrbe, varnosti, medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter inšpekcijskih služb.

 

Novi odlok ponovno dopušča obratovanje žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi testiranje na virus SARS-CoV-2 s testi HAG v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče. Če upravljavec naprav navedenega pogoja iz objektivnih razlogov ne more izpolniti bo uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog dovoljena osebam, ki upravljavcu naprav predložijo negativni rezultat testa PCR ali testa HAG, ki ni starejši od sedmih dni, ter otrokom do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev.

 

Odlok tudi ponovno določa izjeme za uporabo žičniških naprav in način dokazovanja za osebe, ki so prebolele COVID-19, ali so bile cepljene. Predložitev negativnega rezultata testa tudi ni potrebna za kategorizirane in profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo tekem in treningov. Negativni test tudi ni potreben za vse druge uporabnike, ki imajo dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma AstraZeneca najmanj 21 dni, šteto od prejema prvega odmerka cepiva. Predložitev negativnega rezultata testa prav tako ne bo potrebna za uporabnike s potrdilom o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG na SARS-CoV-2, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev. Enako bo veljalo tudi za osebje, ki je v stiku s potrošnikom oziroma uporabnikom žičniških naprav. Upoštevajo se potrdila o testiranju oziroma dokazila o cepljenju, ki so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznata kot ustrezne.

 

Za voznike avtotaksi prevozov, izvajanje javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov se podaljša veljavnost sedaj veljavnih določb. Kar pomeni, da je za voznike in potnike obvezna uporaba obrazne zaščitne maske. Pri javnih linijskih medkrajevnih prevozih, posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M2 in M3, je število potnikov omejeno na število registriranih sedežev v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom. Voznik mora enkrat tedensko opraviti testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali s hitrimi antigenskimi testi in imeti negativen rezultat testa. Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izven linijskih prevozih potnikov in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z vozili kategorije M1 z največ osmimi sedeži za potnike, je lahko zasedenih največ šest sedežev. Za voznika in potnike je obvezna uporaba obrazne zaščitne maske.

 

V javnem prevozu oseb v železniškem prometu mora spremljevalno osebje enkrat tedensko opraviti testiranje na virus SARS-CoV-2 in imeti negativen rezultat testa.

Testiranje ni potrebno za voznike v javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov, spremljevalno osebje v železniškem prometu in voznike avtotaksi prevozov, če:

 

-              imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni;

-              imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev;

-              imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

 

Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja, Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

 

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

 

 

Vlada izdala Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav

 

S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno omeji in določi način izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav v Republiki Sloveniji.

 

Opravljanje preizkusov znanja je dovoljeno le ob upoštevanju sprejetih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 in pod pogojem, da člani komisije, ki izvajajo preizkuse znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav, predhodno opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG) in imajo negativni rezultat testa, ki ni starejši od sedem dni.

 

Članom komisije iz prejšnjega odstavka testiranja ni treba opraviti, če:

 

-              imajo dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca BioNTech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,

-              imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od šest mesecev, ali

-              imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

 

Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja, Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne.

 

Preizkus znanja sme istočasno opravljati največ 10 kandidatov, upoštevajoč priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom.

 

Odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021.

 

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

 

 

 

Spremembe pri izjemah za vstop v državo

 

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021.

 

Sprememba obratovalnega časa na kontrolni točki Neblo

Na kontrolni točki Neblo se spremeni dopoldanski čas obratovanja, in sicer bo odprta med 5. in 9. uro, pri popoldanskem času obratovanja ni sprememb (med 16. in 19. uro).

 

Veljavni tudi PCR testi in potrdila o preboleli bolezni, opravljeni v ZDA in ZK

Poleg PCR testov in potrdil o preboleli bolezni, opravljenih oziroma izdanih v državah članicah Evropske unije oziroma schengenskega območja, se priznajo tudi tisti iz Združenih državah Amerike in Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske.

 

Natančnejše poimenovanje cepiv posameznih proizvajalcev

Med splošnimi izjemami za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu je tudi dokazilo o cepljenju zoper COVID-19. Priznava se dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca COMIRNATY Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca COVID-19 Vaccine AstraZeneca najmanj 21 dni.

 

Izjeme za vstop v državo brez napotitve v karanteno in brez negativnega rezultata PCR testa

Med te izjeme so dodani akreditirani novinarji na službeni poti v tujini in osebe, ki vstopajo iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode, in se vračajo čez mejo v roku 12 ur po prehodu meje.

 

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli osebi, ki prihaja iz države ali regije na rdečem seznamu:

1.            osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza,

2.            osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Slovenijo v osmih urah po vstopu v Slovenijo, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Slovenije v gospodarskem prometu in se v Slovenijo vrača v osmih urah po izstopu iz Slovenije;

3.            osebi, ki potuje v tranzitu čez Slovenijo in jo zapusti najpozneje v šestih urah po vstopu;

4.            osebi z diplomatskim potnim listom;

5.            predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se iz druge države vrača takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;

6.            osebi, ki je bila prepeljana v Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;

7.            otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;

8.            pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč, in se čez mejo vrača v 24 urah po prehodu meje;

9.            pripadniku Slovenske vojske, ki se vrača iz mednarodne operacije ali misije;

10.          pripadniku policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov in akreditiranim novinarjem na službeni poti v tujini (taka oseba mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 s PCR testom ob prihodu v Slovenijo, pogoje za osamitev ji do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec);

11.          osebi, ki še ni dopolnila 15 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;

12.          dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v desetih urah po prehodu meje;

13.          osebi, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje ali nastanek materialne škode, in se vrača čez mejo v 12 urah po prehodu meje.

 

Izjeme za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in s predložitvijo sedemdnevnega negativnega rezultata PCR ali HAG testa

Med te izjeme se namesto dnevnih delovnih migrantov dodajo delovni migranti in osebe, ki so napotene na čezmejno opravljanje storitev, pod pogojem, da se v Slovenijo vrnejo najkasneje v petih dneh po prehodu meje.

 

Vstop v Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu dovoli naslednjim kategorijam oseb, ki prihajajo iz države ali regije na rdečem seznamu, če predložijo negativni rezultat PCR ali HAG test na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa:

1.            čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot delovni migrant, in se vrača v petih dneh po prehodu meje;

2.            osebi, ki je napotena na ali z čezmejnega opravljanja storitev v eni od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje, in se vrača najkasneje v petih dneh po prehodu meje;

3.            osebi, ki je že dopolnila 15 let in ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili;

4.            osebi, ki prevaža dnevnega šolarja (ne glede na njegovo starost) in se čez mejo vrne takoj po opravljenem prevozu;

5.            osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;

6.            državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, in se čez mejo vrača v 12 urah po prehodu meje.

 

PCR ali HAG test je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije oziroma schengenskega območja, Združenih državah Amerike ali Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske.

 

Seznam rdečih držav

Na seznamu držav članice Evropske unije oziroma schengenskega območja so spremembe pri Avstriji, Danski in Španiji. Na seznamu tretjih držav ni sprememb.

 

•             Države članice EU/schengenskega območja

1.            Andora

2.            Avstrija

3.            Belgija

4.            Bolgarija

5.            Ciper

6.            Češka

7.            Danska

8.            Estonija

9.            Finska (samo posamezne administrativne enote): administrativni enoti Uusimaa in Južna Finska

10.          Francija: vse administrativne enote celinske Francije in vsa čezmorska ozemlja, razen čezmorskega ozemlja Guyane

11.          Grčija

12.          Hrvaška

13.          Irska (samo posamezne administrativne enote): administrativna enota Vzhodna in Osrednja regija

14.          Italija (samo posamezne administrativne enote): vse administrativne enote, razen administrativne enote Sardinija

15.          Latvija

16.          Lihtenštajn

17.          Litva

18.          Luksemburg

19.          Madžarska

20.          Malta

21.          Monako

22.          Nemčija

23.          Nizozemska

24.          Norveška (samo posamezne administrativne enote): administrativne enote Oslo, Rogaland, Vestfold og Telemark in Viken

25.          Poljska

26.          Portugalska (samo posamezne administrativne enote): avtonomna regija Madeira

27.          Romunija

28.          San Marino

29.          Slovaška

30.          Španija (samo posamezne administrativne enote): vse administrativne enote, razen administrativnih enot Extremadura, Galicija, Balearski otoki, Murcia in Valencija

31.          Švedska

32.          Švica

33.          Vatikan

 

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

 

 

 

Odpravljena omejitev gibanja ponoči, ostaja prepoved prehajanja med regijami, zbiranja in prireditev

 

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021.

 

Odpravljena omejitev gibanja ponoči

Omejitev gibanja ponoči, ki je veljala med 22. in 5. uro, je odpravljena.

 

Omejitev gibanja na regije

Omejitev prehajanja med statističnimi regijami ostaja v veljavi.

 

Določene so izjeme, ko se lahko prehaja med regijami. Na novo so dodane tri izjeme: izjema za vzdrževalna dela in sezonska opravila, za tranzit čez regijo in za nujno vzdrževanje groba (točke 11, 12 in 13). Ob upoštevanju priporočil NIJZ je tako gibanje za dovoljeno za:

 

1.            prihod na delo, odhod z dela in izvajanje delovnih nalog,

2.            opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

3.            odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

4.            varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,

5.            dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,

6.            dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

7.            dostop do storitev za nujne primere,

8.            dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,

9.            dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

10.          dostop do trgovin ali storitev v drugi statistični regiji, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v regiji prebivališča, ali če jih v regiji prebivališča ni,

11.          izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,

12.          potovanja oseb z namenom tranzita čez statistično regijo, v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,

13.          nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

 

Uveljavljanje teh izjem velja tudi za ožje družinske člane posameznika in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

 

Pri prehajanju med regijami mora imeti posameznik pri sebi dokazilo, s katerim izkaže upravičenost uveljavljanja izjeme in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo. Izjave ne potrebuje za 1. in 3. točko. Dokazilo in izjavo mora posameznik na zahtevo pokazati uradni osebi organa, pristojnega za nadzor nad izvajanjem tega odloka, policistu oziroma občinskemu redarju.

 

Izjava vsebuje naslednje podatke:

 

1.            ime in priimek,

2.            naslov bivališča,

3.            naslov oziroma kraj cilja potovanja,

4.            navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje,

5.            navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim,

6.            navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,

7.            navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,

8.            navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

 

Prehajanje med statističnimi regijami je ob upoštevanju priporočil NIJZ dovoljeno tudi posamezniku, ki predloži:

 

•             negativni rezultat testa PCR test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike,

•             potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev ali potrdilo zdravnika, da je prebolel COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali

•             dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca COMIRNATY Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca COVID-19 Vaccine AstraZeneca najmanj 21 dni.

 

Potrdila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah EU, državah članicah schengenskega območja, Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike. V navedenih primerih posameznik ne potrebuje izjave ali drugih dokazil.

 

Ostaja prepoved zbiranja in prireditev

Še vedno je začasno prepovedano zbiranje ljudi. Zbiranje ljudi se dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.

 

Začasno so prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke. Minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, lahko dovoli sklenitev zakonskih in partnerskih zvez.

 

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Preberite tudi