Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Spremembe glede višin nadomestil, ki se plačujejo IPF, k.o.

09. 11. 2021
Avtor: Tamara Starič Petrovič

V Uradnem listu RS, št. 167/2021 z dne 22. oktober 2021 je bil objavljen Skupni sporazum za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih obratov, ki so ga podpisale IPF, k.o. na strani kolektivne organizacije in i. OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE (»OZS«) ter ii. Turistično gostinska zbornica Slovenije (»TGZS«) na strani reprezentativnih združenj (»Skupni sporazum«). Slednji prinaša novo tarifo in spremembe višin nadomestil za javno priobčevanje fonogramov v dejavnostih i. gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), ii. nastanitvenih obratov, iii. obratovalnic oz. delavnic in iv. frizerskih in kozmetičnih salonov.

Skupni sporazum se bo začel uporabljati 1. julija 2022. Do tega datuma bo še naprej veljal Skupni sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti[1] in tam določena nadomestila oz. pogodbe, ki so bile sklenjene v preteklosti. Sklenjen je za obdobje petih let (do 1. julija 2027).

V nadaljevanju predstavljamo nekaj najbolj pomembnih sprememb, ki zadevajo vse poslovne subjekte, ki opravljajo prej naštete dejavnosti.

Zakaj je bila potrebna sprememba Sporazuma 2006? Kaj če (novi) Skupni sporazum ne bi bil podpisan?

IPF k.o. je najprej v letu 2005 sprejel Tarifo Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov[2], s katero je določil splošno višino nadomestil za javno priobčevanje fonogramov v več različnih dejavnostih (od gostinskih in nastanitvenih obratov do trgovin, kozmetičnih in frizerskih salonov, obratovalnic, poslovnih prostorov, različnih prireditev, plesnih šol itn.). Naslednje leto je prišlo do sklenitve Sporazuma 2006, s katero so bile posebej določene tarife oz. nadomestila za javno priobčevanje fonogramov v okviru poslovne dejavnosti člana OZS ali TGZS in drugih nosilcev s sporazumom določenih obrtnih in obrti podobnih dejavnosti ali s tem sporazumom določene gostinske dejavnosti. Pogoj za plačevanje nadomestil po Sporazumu 2006 je bil, da je oseba v določenem obdobju (prehodno obdobje) sklenila pogodbo z IPF k.o. Za osebe, ki v prehodnem obdobju niso sklenile posebnih pogodb z IPF k.o., pa ugodnosti iz Sporazuma 2006 (praviloma) ni bilo mogoče uveljaviti[3]. Po naših informacijah, velik del trenutnih članov OZS pravzaprav nadomestila plačuje po Tarifi, saj pogodb z IPF k.o. nikoli niso sklenili.

IPF k.o. je že v letu 2018 začel postopek za spremembo Sporazuma 2006 in Tarife (v delu, kjer se nadomestila po obeh prekrivajo), saj meni, da so nadomestila po obeh tarifah neprimerno nizka glede na trenutne razmere in v primerjavi s tarifami, ki veljajo drugod v EU. Prvi sestanki s predstavniki OZS in TGZS so potekali že v 2019 l. in v začetku l. 2020, ko so bili ustavljeni zaradi začetka epidemije. Tekom sestankov so prisotni s strani OZS in TGZS uspeli z IPF k.o. doseči nek kompromis in pripraviti osnutek sporazuma, ki je vseboval nekoliko bolj sprejemljive tarife in pogoje uporabe za uporabnike, kot so bili prvotno predlagani s strani IPF k.o.

Skladno z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic[4], ki je bil sprejet v l. 2016, so kolektivne organizacije upravičene, da v primeru, da z reprezentativno organizacijo uporabnikov ne dosežejo dogovora o novi tarifi v obdobju petih mesecev, začnejo postopek pred Svetom za avtorsko pravo[5]. Če do postopka pride, je oblikovanje tarif prepuščeno SAP, ki upošteva dokazila predložena s strani obeh stran (torej, kolektivne organizacije na eni strani in reprezentativnega združenja uporabnikov na drugi) ter kriterije iz zakona.[6]

IPF k.o. je v posledici ustavitve pogovorov z OZS in TGZS omenjeno zakonsko možnost izkoristil in v juniju 2021 zoper OZS in TGZS sprožil postopek pred SAP ter zahteval, da slednji določi primerne tarife za javno priobčitev fonogramov na področju dejavnosti gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih obratov. V postopek so predložili prvotno predlagano tarifo (torej, ne tiste, ki je bila sporazumno dogovorjena pred začetkom epidemije s predstavniki OZS in TGZS, temveč prvotno predlagano tarifo), vključno z zajetno listinsko dokumentacijo, s katero so tako visoke tarife utemeljevali (npr. povzetke veljavnih tarif v drugih državah EU, iz katerih so razvidna višja nadomestila, kot veljajo po Sporazumu 2006). Po sklenitvi Skupnega sporazuma pa je IPF k.o. umaknil svojo zahtevo in je s tem postopek pred SAP ustavljen.

Če do sklenitve (novega) Skupnega sporazuma ne bi prišlo, bi o primerni tarifi odločil SAP. Po dosedanjih izkušnjah s SAP, je izkupiček postopka praviloma slabši za uporabnike, kot kompromisno doseženi sporazumi neposredno s kolektivno organizacijo. Predvsem so nadomestila, ki jih določi SAP praviloma enaka tistim, ki jih predlaga kolektivna organizacija. Poleg tega ni nujno, da bi SAP pri določitvi primerne tarife določil popuste, ki bi jih lahko bili uporabniki deležni, kot je to, denimo, bilo dogovorjeno v Skupnem sporazumu.

Katere tarife vsebuje Skupni sporazum?

Skupni sporazum vsebuje naslednjih osem tarif:

 • Tarifa A: Obratovalnice in druge delavnice, v katerih se opravljajo obrti podobne dejavnosti, ter objekti hitre prehrane, v katerih se ne toči pijače in se hrana konzumira drugje (brez posebnega prostora za goste)

 • Tarifa B: Frizerski in kozmetični saloni ter drugi prostori z dejavnostjo za nego telesa (wellness, savne ipd.)

 • Tarifa C: Restavracije, gostilne oz. objekti s popolno gostinsko ponudbo, okrepčevalnice, slaščičarne do 50 m2 in objekti s hitro prehrano, v katerih se jedi in pijače lahko použijejo

 • Tarifa D: Bari, kavarne in slaščičarne nad 50 m2 in Dnevno-nočni gostinski obrati, ki obratujejo tudi po 24. uri

 • Tarifa E: Nočni klubi, diskoteke, nočni bari

 • Tarifa F: Gostinski obrati s karaoke sistemom ali juke – box(om) ali podobnim avdio sistemom

 • Tarifa G: Poroke, banketi, rojstnodnevne in druge vrste podobnih zabav kot del redne dejavnosti gostinskega obrata

 • Tarifa H: Nastanitveni obrati:

  • Tarifa H1: Hoteli, moteli, penzioni in gostišča, kampi, apartmaji, počitniški domovi, drugi nastanitveni objekti

  • Tarifa H2: Pomožni prostor v nastanitvenem obratu, ki ne nudi nobene dodatne ponudbe (npr. točenja pijač, ponudbe hrane, prodaje raznovrstnega blaga ipd.) in zajtrkovalnice

  • Tarifa H3: Notranje ali zunanje bazenske površine – v sklopu nastanitvenih obratov

Nimam sklenjene pogodbe z IPF na podlagi Sporazuma iz 2006. Kaj bo veljalo zame?

Po začetku uporabe Skupnega sporazuma se bodo za vse uporabnike začela uporabljati nadomestila, kot jih določa Skupni sporazum, saj bosta s tem datumom nehala veljati tako Sporazum 2006, kot deli Tarife, za katere so nadomestila vsebovana v Skupnem sporazumu.

Pri tem izpostavljamo, da bo za tiste uporabnike, ki uporabe varovanih del ne prijavijo sami oz. je uporaba ugotovljena s strani popisovalca stanja, veljalo 20% zvišanje na osnovno tarifo za obdobje 12 mesecev. Za uporabnike, ki imajo na dan uveljavitve tega sporazuma z IPF k.o. sklenjeno pogodbo, se šteje, da je prijava uporabe že podana.

Za koliko se bodo dvignila nadomestila?

Odgovor na to vprašanje je odvisen od več kriterijev:

 • ali je uporabnik že imel sklenjeno pogodbo z IPF k.o. oz. ali je nadomestila plačeval po Sporazumu 2006 ali Tarifi?

 • kolikšna je prostornina vplivnega območja predvajanja fonogramov (tj. prostora, v katerem je zvok slišen)?

 • koliko veliko napravo uporabnik uporablja v poslovnem prostoru?

Pri tem izpostavljamo, da sta OZS in TGZS uspeli prepričati IPF k.o., da se dvig nadomestil do višine, ki so jo kompromisno dogovorili v l. 2020, doseže postopoma, začenši s 1. julijem 2022 in nato vsako leto na obletnico tega datuma se bo znesek zvišal za nek dodaten znesek.

Več si lahko preberete v Blogu na spletni strani

Pripravila: Tamara Starić Petrovič, Vodja svetovalnega centra OZS