Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
sekcija-lesnih-strok

Predstavitev Sekcije lesnih strok

Sekcija lesnih strok  pri OZS združuje slabih 2000 članov in je ena izmed večjih sekcij pri OZS.  Poleg upravnega odbora ima sekcija še dva odbora in sicer Odbor tesarjev in Odbor žagarjev. Slednji se je ustanovil konec leta 2013 z namenom reševanja problemov v žagarstvu, saj je v tej panogi veliko problemov, znanih tudi iz medijev (izvoz hlodovine).

Lesarska dejavnost je z vidika številnih zakonodajnih zahtev in predpisov ena izmed bolj obremenjenih in zahtevnih panog, kar zahteva dobro poznavanje in upoštevanje predpisov iz področja Varnosti in zdravja pri delu, Varstva okolja, Varstva pred požarom, Certificiranje … Žal je prevelika množica predpisov, ki se nenehno spreminjajo, s katerimi se vam obrtnikom in podjetnikom nalagajo vedno nove obveznosti. Ne malokdaj so predpisi nejasni, zaradi česar imate obrtniki in podjetniki številne težave pri njihovem razumevanju in uporabi.

In prav to je bilo glavno vodilo pri pripravi spletnega priročnika, da nejasne in nerazumljive predpise približamo vam, pripravimo povzetke obveznosti ter praktične primere obrazcev, načrtov…, ki bi vam bistveno olajšalo delo. Prav tako smo številne zakonodajne zahteve iz različnih področij zbrali na enem mestu, sama oblika (spletna) pa omogoča hitro iskanje.

Spletni priročnik je dostopen le članom OZS.

Priročnik Sekcije lesarjev

·      Sekcija lesnih strok in Odbor tesarjev pri OZS sta pripravila dva priporočena cenika, s katerima bi želeli ohraniti nivo cen.

Priporočen cenik ne vključuje DDV zato POZOR: Podjetje mora za blago oziroma storitve, ki jih ponuja, vidno označiti ceno, ki VKLJUČUJE davek na dodano vrednost v primeru, da je podjetje zavezanec za davek na dodano vrednost. Cena blaga oziroma storitve mora biti označena v eurih in podjetje mora upoštevati označene cene.

Natančnejše določbe glede načina označevanja cen določa na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) sprejeti Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev, ki določa način označevanja cen blaga in storitev, ki jih podjetja ponujajo potrošnikom. v kolikor je podjetnik zavezanec za DDV mora imeti obvezno DDV že vključen v ceno in v ceniku to tudi navedeno.

- Priporočen cenik mizarskih del za notranje pohištvo, stopnice in vrata in

- Informativni cenik tesarskih del.

Priporočena cenika informativno vrednotita storitve stare slovenske dejavnosti, ki vključuje veliko ročnega dela in predstavlja visok nivo kakovosti lesarskih izdelkov in storitev. Prav iz spoštovanja do stroke, sta cenika mišljena kot referenčna osnova za cenovno politiko, nikakor pa nista obvezujoča. Vsesplošno ekonomsko stanje teži k vse večjemu nižanju cen storitev, le to pa lahko ne nazadnje pripelje do razvrednotenja dela in truda. Da bi preprečili slednje, stroka v skupno dobro, zgolj priporoča orientacijo po priloženih cenikih. Sekcija je cenik mizarskih del pripravila tudi v tiskani obliki in ga posredovala vsem članom.

Sekcija je pripravila Spletni imenik, ki je namenjen končnemu potrošniku pri lažjem iskanju ustreznih storitev. Z vzpostavitvijo skupnega spletnega imenika želimo potrošniku na enostaven način predstaviti podjetje, storitve in izdelke. Gre za samostojen spletni portal, ki je predstavljen v okviru spletne strani OZS – lesarji.si Vpis v imenik je za člane brezplačen in predstavlja našim članom dodano vrednost, ki jo sekcija nudi (promocija).

Sekcija za svoje člane organizira različne seminarje (poročanje o odpadkih, delo na višini) in strokovna srečanja. Stroške izvedb se skuša pokriti s sponzorskimi sredstvi, tako da poskuša za svoje člane organizirati seminarje in srečanja brezplačno. Ob tem pa je potrebno poudariti, da bolj kot je sekcija številčna, večji interes je pri sponzorjih. Tako sodelujemo tudi s partnerji kartice Mozaik podjetnih, ki so velikokrat sponzorji sekcijskih dogodkov.

Mozaik podjetnih

Sekcija ima torej dva odbora: Odbor žagarjev in Odbor tesarjev, tako da »pokriva« vse lesarske dejavnosti. Odbor tesarjev se sestaja enkrat mesečno, organizira tudi vrsto specifičnih seminarjev za tesarje, saj se ta dejavnost razlikuje od npr. pohištvenih lesarjev.

Članom sekcije svetujemo s področja stroke in jih obveščamo o novostih, prav tako dobimo na sekcijo povpraševanja tujih podjetij po poslu, kar posredujemo članom. Prav tako poskušamo pomagati pri inšpekcijskih nadzorih, svetujemo članom kako rešiti problem, se obrnemo direktno na inšpekcijske službe ipd.

Sekcija organizira tudi oglede strokovnih sejmov ali predstavitev članov na sejmih, če je izkazan interes.

 

IZ ZGODOVINE:

Sekcija lesnih strok je bila ustanovljena 16.6.1984 v Slovenj Gradcu. Ustanovni zbor sekcije je vodil Vili Marovt iz Savinjske doline, kateri je obrazložil program dela sekcije lesnih strok in je bil tudi izvoljen za prvega predsednika sekcije. Za podpredsednika sekcije je bil izvoljen Slavko Kene. Prvi izvršilni odbor sekcije je štel 13 članov, predstavnikov z vse Slovenije. Navzoči poslanci so menili, da bi se morala sekcija zavzemati za izboljšanje razmer na področju izobraževanja kadrov, sodelovanje s šolami, vzpodbujati mlade za obrtne poklice. Za te namene je bil ustanovljen odbor za izobraževanje pri sekciji, posnetih je bilo tudi nekaj filmov o predstavitvi lesarskih poklicev.