Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - Sekcija lesnih strok

novica Dodatno k navodilom Sekcije lesnih strok - dodana izjema

Vlada RS je k Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20 in 37/20 in) sprejela še Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Ur.l.RS 42/20, stopil v veljavo 3.4.2020) , ki dodaja dovoljene izjeme, ki se smejo nuditi končnemu potrošniku, med drugim

  • gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki (dodatno še vrtnarije, drevesnice in cvetličarne)

Ponujanja in prodajanja blaga in storitev med podjetje pa je dovoljena, saj Odlok govori le o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom (ne podjetjem).

S strani MGRT smo prejeli dodatno obrazložitev in sicer, da je dovoljeno v nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki delati vsa gradbena dela, torej če izpostavim lesno branžo, vso stavbno pohištvo (vrata, okna), ostrešje, strehe, stopnice, polaganje parketa in vgradnjo VSEGA pohištva (kuhinje, dnevne sobe, spalnice …), seveda pod pogojem, da NI STIKA S POTROŠNIKI!

Pri tem opozarjajo, da je potrebno upoštevati namen Odloka, ki je v veljavi izključno in v prvi vrsti zato, da se čim bolj zavaruje zdravje in življenje ljudi v boju z epidemijo virusne okužbe COVID-19. Zato je tudi nujna dosledna uporaba tako zaščitne opreme (maske, rokavice...), kot upoštevanje ohranjanja varne razdalje do drugih oseb.

Ponovno predlagamo, da si pogledate ključne informacije glede koronavirus - preprečevanje, navodila za delovne organizacije, navodila za čiščenje prostorov idr. na spletni strani Inštituta za javno zdravje tukaj ter Priporočila za izvajanje del na gradbenih objektih v času epidemije/preprečevanje prenosa okužbe na spletni strani sekcije Gradbincev OZS tukaj
 

Ključne povezave, ki jih prosim redno spremljajte spremljajte:

Predlagam, da sproti spremljate spletne strani OZS tukaj kjer sproti objavljamo vse za članstvo pomembne informacije o koronavirusu, ukrepih Vlade RS in druge pomembne informacije.

Vezano na informacije glede delovno pravne zakonodaje, vljudno prosim da si pogledate vprašanja in odgovore na spletne strani OZS tukaj

DZ RS sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki je 29. marca 2020 stopil v veljavo več tu

Sprejet je Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, več najdete na spletnih straneh OZS tukaj

Prav tako je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, kjer najdete ključne informacije na spletnih straneh OZS tu

novica Navodila Sekcije lesnih strok pri OZS

Sekcija lesnih strok pri OZS je zbrala kar največ informacij v zvezi z dejavnostmi lesarjev, ki so vezane na proizvodnjo, trgovino, storitve, montažo in gradbišča. Vabimo vas, da si v nadaljevanju ogledate sporočilo sekcije s pojasnili in številnimi koristnimi povezavami, ki so za opravljenje dejavnosti v tem trenutku še posebej pomembne.

novica Poziv gradbenih združenj Evropski komisiji

Mnoga evropska združenja, ki zastopajo gradbeni sektor, so pripravila in Evropski komisiji poslala poziv za podporo gradbenemu sektorju.

novica Roki glede obveznosti poročanja na podlagi Zakona o varstvu okolja se preložijo

S strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP) imamo zagotovila, da se roki glede obveznosti poročanja, vzpostavljeni na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in na podlagi podzakonskih predpisov, sprejetih na podlagi ZVO-1, preložijo tako, da ta obveznost poročanja nastopijo v roku dveh mesecev po preklicu izrednih ukrepov zaradi epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID 19).

novica Ponovno dovoljen promet z zaščitnimi sredstvi

Vlada je z Odlokom preklicala sprejeto Odredbo o prepovedi prometa z zaščitnimi sredstvi. Objavljena je v Uradnem listu 25/2020

novica Obvestilo Tržnega inšpektorata RS - poziv proti agresivni poslovni praksi

Tržni inšpektorat RS poziva vse gospodarske subjekte, ki potrošnikom zagotavljajo blago in storitve na trgu, da ne zvišujejo cen blaga in storitev, po katerih je v teh časih večje povpraševanje. Agresivno poslovno prakso, ki je prepovedana bo TIRS aktivno spremljal n striktno ukrepal proti vsem, ki bodo poskušali izkoristiti težko situacijo, v kateri se je trenutno znašla Slovenija. Istočasno bo o vseh kršitvah in kršiteljih seznanil slovensko javnost. Obvestilo TIRS-a, ki smo ga prejeli po e-pošti v celoti objavljamo v nadaljevanju

novica Izobraževanje- spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo in obveznosti povzročiteljev odpadkov

Spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo v letu 2017 in 2018 so prinesle kar nekaj novosti tudi za podjetja, ki na slovenski trg dajejo do 15 ton embalaže letno skupaj z embaliranim blagom. Ker spodnjih količinskih izjem ni, to velja za vso embalažo, tudi zelo nizke količine. Tako za zavezance, ki dajo na trg male količine embalaže ni več odpustkov glede vodenja evidenc in poročanja. V drugem delu bomo na kratko predstavili kakšne so obveznosti povzročiteljev odpadkov, predvsem glede ločenega zbiranja, oddaje zbiralcem in v katerih primerih je potrebno na Agencijo RS za okolje poročati o nastalih odpadkih.

novica Opomnik: Poročanje o embalaži dani v promet v letu 2019 (rok: do 31.03.2020)

Podjetja in samostojni podjetniki, ki dajete v promet v Sloveniji do 15.000 kg embalaže letno (velja tudi za zelo majhne količine !) in niste plačniki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, morate Agenciji RS za okolje (ARSO) kakor v preteklem letu tudi letos poročati o embalaži. Podlaga za to je novela Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki je uvedla obveznost vpisa v evidenco, vodenje podatkov in poročanje.

novica Opomnik: Poročanje o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2019 (rok: do 31.03.2020)

V skladu z Uredbo o odpadkih je povzročitelj odpadkov dolžan poročati, če je v preteklem koledarskem letu pri izvajanju njegove dejavnosti nastalo več kot 10 ton odpadkov ali več kot 5 kg nevarnih odpadkov ali je v preteklem koledarskem letu zaposloval 10 ali več oseb, ne glede na vrsto zaposlitve. V primeru odpadnih olj, je dolžnost poročati v vsakem primeru, ne glede na nastale količine. V kolikor ste povzročitelj odpadkov morate ponovno oddati poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2019. Poročilo morate oddati najkasneje do 31.3.2020.
Pišite nam