Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Delajmo varno - Delodajalci ne odlašajte s posodobitvijo dokumentacije in protokolov varnosti in zdravja pri delu

11. 09. 2020
Avtor: Anton Šijanec

Tudi po preklicu spomladanske epidemije vsi ukrepi v zvezi s preprečevanjem širjenja nove virusne bolezni ostajajo v veljavi. To še kako velja tudi za naša delovna okolja, kjer je delo potrebno prilagoditi novim okoliščinam. Še več, SARS-COV-2 je bil junija letos tudi formalno uvrščen v direktivo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi bioloških dejavnikov, zato je tej spremembi potrebno formalno prilagoditi še dokumentacijo in interne akte s področja varnosti pri delu.

Vedno več obiskov delovnih inšpektorjev

Naši svetovalci in strokovni sodelavci po sekcijah v odzivih članov na terenu že zaznavajo povečane aktivnosti delovnih inšpektorjev, ki se podrobneje poglabljajo ravno v to dokumentacijo. Zato je na mestu, da delodajalce opozorimo na to obvezo in predvsem na pametno odločitev, da v svojem delovnem okolju dokumentacijo in protokole takoj uredite.

Za začetek si spodaj preberite naš že objavljen prispevek

Ob tem bi vas radi spomnili na prispevek naše zunanje svetovalke Katarine Železnik Logar, ki je na to temo v poletni številki naše revije Obrtnik podjetnik (OP, 7-8/2020, stran 14) pripravila zelo uporaben članek o obveznostih s tega naslova, kjer na kratek in jedrnat način opiše, kaj vse morate v povezavi s tem v podjetju izvesti. Najdete ga v nadaljevanju.

Ne gre le za formalnosti, protokole v življenje res tudi vpeljite

Še posebej pa velja spomniti tudi na to, da nam bo na dolgi rok pri preprečevanju širjena okužbe pomagalo le, če bomo protokole in predpise v delovne procese ter naš delovni vsakdan zares tudi vpeljali, le tako bomo lahko zmanjšali tveganje za širjenje okužb in s tem kar se da preprečili tudi zastoje v delovnem procesu.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopolnitev dokumentacije s področja varnosti in zdravja pri delu in virus SARS-CoV-2

(Katarina Železnik Logar, revija Obrtnik podjetnik, št. 7-8/2020, stran 14)

 

Pandemija COVID-19 je v svetu še naprej v polnem razmahu, pojavljajo se nove okužbe v Sloveniji in njeni soseščini, zato je potrebno v nadaljevanju še vedno izvajati in upoštevati veljavne ukrepe tudi v delovnem okolju. 3. junija 2020 je bil SARS-COV-2 celo uvrščen na seznam bioloških dejavnikov v Direktivi o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu (človeški patogen iz rizične skupine 3), za katere je znano, da okužijo ljudi. Delodajalcem svetujemo, da pregledajo obstoječe dokumentacije in interne akte s področja varnosti pri delu, saj jih bo verjetno treba dopolniti.

 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/11) delodajalcu nalaga obveznost zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu. To vključuje tudi preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje nevarnosti pri delu, obveščanje in usposabljanje delavcev z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.

Delodajalcem v dani situaciji svetujemo pregled obstoječe dokumentacije in internih aktov s področja varnosti pri delu, saj bodo verjetno potrebne dopolnitve le-te.

 

Izdelava revizije ocene tveganja

Pri tej je treba upoštevati nova tveganja na delovnem mestu (identifikacija delovnih mest s povečanim tveganjem za okužbo, definicija drugih morebitnih kritičnih točk v podjetju …).

V aktualni situaciji namreč ukrepi, ki jih delodajalec zagotavlja na podlagi obstoječe ocene tveganj delovnih mest, praviloma ne zadostujejo. Zato je potrebno sprejeti in izvajati dodatne ukrepe, s katerimi delodajalci v največji možni meri zagotavljajo varno in zdravo delo delavcem v danih okoliščinah. Pri tem so mu lahko v pomoč priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (https://nijz.si/sl), Združenja za medicino dela (https://www.anticovid.zmdps.si) in drugih pristojnih inštitucij.

Za izdelavo revizije dokumentacije se obrnite na vaše izvajalce storitev s področja varnosti pri delu, po potrebi tudi na izvajalce medicine dela. V primeru, da imate pogodbo z mesečnimi obračuni (pavšal), vam svetujemo, da preverite ali so revizije oziroma dopolnitve dokumentacije morebiti že vključene v ceno.

 

Usposabljanje delavcev

Delavce je potrebno usposabljati in ozaveščati tudi glede tveganj in ukrepov, ki se nanašajo na nevarnosti okužbe virusom COVID-19.

Obveščanje in usposabljanje delavcev o splošnih in individualnih higienskih ukrepih, načinu dela v organizaciji in obnašanju na delovnem mestu se lahko izvaja tudi preko zloženk, oglaševalskih desk, intraneta, množičnih medijev in drugih oblik komuniciranja.

 

Obveščanje delavcev

Delodajalci naj opozorijo delavce, ki so bolni, da ostanejo doma. Oseba, ki izkazuje simptome ali znake okužbe dihal, naj ne hodi na delovno mesto, doma pa naj dosledno upošteva navodila samoizolacije.

 

Dolžnosti delavcev

Tudi delavec je po zakonodaji dolžan obveščati delodajalca o vsaki pomanjkljivosti, škodljivosti, okvari ali drugem pojavu, ki bi pri delu lahko ogrozil zdravje in varnost delavca ali zdravje in varnost drugih oseb (50. člen ZVZD-1). Priporočamo, da delavce seznanite z obveznostjo obveščanja (preko oglasne deske, osebno oziroma kot je v podjetju praksa).

Delavec je delodajalca dolžan seznaniti v primeru spodaj navedenih okoliščin:

– če je, ali sumi, da bi lahko bil okužen s COVID -19,

– če je bil v zadnjih 14 dneh v stiku s kom, ki je okužen s COVID-19,

– če je bil v zadnjih 14 dneh v stiku s kom, za katerega sumi, da je okužen s COVID-19,

– če je bil v zadnjih 14 dneh v stiku s kom, ki je ali je bil v karanteni,

– če je bil v zadnjih 14 dneh v stiku s kom, ki je bil v tem času v tako imenovanih rizičnih državah.

 

Ne glede na boljšo epidemiološko situacijo je virus še vedno prisoten, zato je potrebno upoštevati ukrepe in higienske navade ter temu prilagoditi dokumentacijo v podjetju ter poskrbeti za ustrezno obveščanje.

 

Preberite tudi