Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Podaljšanje ukrepa odloga izvršbe in ukrepa na področju davčne izvršbe

28. JANUAR 2021  |   Jure Dermastja

Vlada Republike Slovenije je na seji 27. 1. 2021 sprejela sklep o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe, hkrati pa je podaljšala tudi ukrep na področju davčne izvršbe. Oba ukrepa sta podaljšana do 17. 3. 2021.

Ukrep odloga izvršbe je v drugem valu epidemije vpeljal Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE). Ta v 121. členu določa, da se z dnem uveljavitve interventnega zakona izvršbe, ki tečejo po Zakonu o izvršbi in zavarovanju, odložijo, če je dolžnik fizična oseba. To velja za vse izvršbe po ZIZ, kjer je dolžnik fizična oseba, razen če gre za nujne zadeve, o katerih sodišče odloča tudi v času epidemije, ali če gre za izvršbo zaradi terjatev iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal. To pomeni, da se v vseh postopkih izvršbe zoper fizično osebo, razen v primeru že omenjenih izjem, začasno, tj. do 17. 3. 2021, prekine izvršilni postopek.

Hkrati z odlogom izvršbe je ZIUPOPDVE vnesel ukrep na področju davčne izvršbe, s katerim je določil, da davčni organ začne davčno izvršbo le v nujnih zadevah, pri čemer se kot nujna šteje zadeva, če davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, utemeljeno pričakuje, da bo plačilo obveznih dajatev ali drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje davčni organ, po prenehanju ukrepa po tem členu, onemogočeno ali precej oteženo. Primer takšne nujne zadeve je, ko dolžnik odtujuje svoje premoženje, prenaša opravljanje svoje dejavnosti na drug poslovni subjekt, ko v zadevi grozi zastaranje itd.

Sklep o podaljšanju ukrepa na področju davčne izvršbe

Sklep o podaljšanju ukrepa odloga izvršbe

 

Preberite tudi:

Pišite nam