Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Povzetki protikorona paketa

29. MAREC 2020  |   Maja Rigač

PROTIKORONA MEGA ZAKON, 29.3.2020

 

- Ukrepi so vredni 3 milijarde evrov

- Ukrepi bodo veljali do 31.5.2020 (z možnostjo podaljšanja vseh ali nekaterih ukrepov do 30.6.2020)

- Sprejem na izredni seji državnega zbora bo v četrtek, 2.4.2020

 

UKREPI:

 

- Univerzalni temeljni dohodek - Samozaposleni, ki se bodo v posebni elektronski aplikaciji izrekli za prizadete zaradi krize (izjava do 31.5.2020 na portalu e-davki), bodo za mesec marec prejeli 350 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 25 %, za april in maj 2020 bodo prejeli po 700 evrov, če bodo dokazali upad dohodka v primerjavi z mesecem februarjem 2020 za vsaj 50 %. Hkrati bo država krila tudi vse pripadajoče prispevke za socialno varnost (od 13.3. do 31.5.2020). Tukaj so vključene tudi osebe, ki so družbeniki in poslovodje v d.o.o. in niso zaposleni v podjetju.  Izjave bodo javno objavljene na spletni strani finančne uprave.

- Če izjava vsebuje neresnične podatke mora upravičenec vrniti celotno pomoč

 

- Delavci, ki so na čakanju na delo doma – država jim plača nadomestilo plač in prispevke - če so podjetju v prvem polletju prihodki upadli za več kot 20% glede na isto obdobje lani, in  v drugem polletju, da ne dosežejo več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje lani

 

- Višina nadomestila plače za delavce, ki so na čakanju na delo iz poslovnega razloga in zaradi višje sile je 80%, vendar ne sme biti nižje od minimalne plače in ne višje od povprečne plače v Sloveniji. Nadomestilo bo v celoti plačano za april in maj; prispevke za vsa socialna zavarovanja od nadomestila plače za čakanje na delo iz obeh razlogov plača država že od 13.3.2020 (do 31.5.2020)

 

- Vloga za povračilo nadomestila je samo še elektronska (na zavod za zaposlovanje)

 

- Delavci, ki delajo – država jim plača prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (za april in maj), delodajalec pa mora delavcu izplačati mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov (če plača ne presega 3x minimalne plače), ki bo oproščen plačila vseh davkov in prispevkov

 

- Bolniško nadomestilo (bolezen in poškodba) – od dneva uveljavitve zakona do 31.5. krije država

 

- Znižanje funkcionarskih plač za 30%

 

- Oprostitev plačila akontacije iz dejavnosti, dohodka pravnih oseb

 

- Plačilni rok iz proračuna zasebnim subjektom je skrajšan na 8 dni

 

- Dodatno nagrajevanje za tiste, ki so dodatno obremenjeni zaradi epidemije (civilna zaščita, vojska, policija)

 

- Praktično usposabljanje z delom, praktično izobraževanje, obvezne izbirne vsebine, interesne dejavnosti: če zaradi epidemije COVID-19 dijakom, vajencem in študentom v zaključnih letnikih ni bilo omogočeno praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje pri delodajalcih, se jim le-to prizna kot opravljeno, če imajo zaključene pozitivne ocene pri vseh strokovnih modulih v zaključnem letniku.

Če zaradi epidemije COVID-19 dijakom in vajencem ni bilo omogočeno opravljanje obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti, se jim le-te priznajo kot opravljene.

 

- Za banke: dano je poroštvo bankam; 25% za vse kredite ; za tiste kredite, ki bo SID ugotovila, da je poroštvo potrebno; 50% za kredite kreditojemalcev, ki jim je država ali občina z odlokom prepovedala poslovanje in za fizične osebe

 

- Vrednotenje nepremičnin: vsi lastniki ne bodo dobili obvestila o novem vrednotenju, ker je prišlo do sprememb na tem področju; to obvestilo bo prestavljeno. Vrednost nepremičnin ne bo vplivala na kakršnekoli prejemke (socialne ali druge, ki jih posamezniki dobivajo od države)

 

- Tudi za kredite, ki jih najemajo pri Slovenskem podjetniškem skladu in Slovenskem regionalnem skladu Ribnica bo možen odlog plačila obveznosti za 12 mesecev

 

- Oddaja poročil o odpadkih, embalaži, odpadni embalaži… (vezano na zakon o varstvu okolja)– roki so  prestavljeni na 60 dni po koncu epidemije

 

- Ukrepi so enostavni za posameznike in podjetja – prejemke dobijo na podlagi prijave, brez dodatnih administrativnih zahtev

 

Besedilo predloga zakona

 

Pripombe in predlogi OZS in ZDOPS na predlog zakona

 

                                         

Preberite tudi:

Pišite nam