Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Ukrepi države COVID-19 (KORONAVIRUS)

11. 03. 2020
Avtor: Maja Rigač

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je včeraj sklicalo Strokovni svet za konkurenčno in stabilno poslovno okolje na temo vpliva koronavirusa na gospodarstvo in turizem (tudi na pobudo OZS). Predstavili so osem ukrepov za obvladovanje kriznih razmer, ki v skupni vrednosti znašajo skoraj milijardo evrov:

 

1. Interventni zakon – glede delnega povračila nadomestil plače delavcem na čakanju na delo (predlagatelj MDDSZ)

- V okviru zakona je predvidenih 51,5 milijonov evrov oziroma subvencija države v višini 40% za plačilo nadomestila za čakanje na delo doma. Zakon bo sprejet po nujnem postopku in bo veljal predvidoma do konca septembra (zakon naj bi bil sprejet že naslednji teden).

- Na OZS smo že včeraj na Strokovnem svetu za konkurenčno in stabilno okolje podali zahtevo, da interventni zakon ni ustrezen oz. zadosten ter predlagali dopolnitve:

- da se administrativno poenostavi (dokazovanje izpada dohodkov zaradi posledic virusa);

- odstotek sofinanciranja nadomestila za čas čakanja delavca doma naj se zviša (iz 40% na vsaj 50%, ob tem da se hkrati država odpove prispevkom in davku/dohodnini – torej, da v primeru čakanja na delo doma plačilo prispevkov in dohodnine za zaposlenega odpade);

- da je možno aktivirati ukrep tudi, če odstotek zaposlenih, ki jim ni mogoče zagotavljati dela, ni 50%, kot je predlagano, ampak 25% ali manj;

- da naj se ukrepi nanašajo tudi na samozaposlene.

 

2. Kreditne linije (izvajalci: SID Banka, Slovenski podjetniški sklad, Regionalni razvojni sklad Ribnica)

- SID banka: za reševanje likvidnostnih težav 200 milijonov evrov ter v okviru obstoječih 600 milijonov evrov za posredno financiranje podjetij preko bank. Kontakt: 01 200 74 80, 01 200 75 14, e-naslov: financiranje@sid.si

- SPS: ukrepi za mikro, mala in srednje velika podjetja v skupni okvirni višini 115 milijonov evrov – likvidnostna sredstva (za poplačila obveznosti) - od 20.3.2020 dalje.

- Regionalni razvojni sklad Ribnica: podjetjem bo omogočil, da bodo dražje kredite zamenjala za cenejše in dolgoročnejše.

 

3. Pomoč na področju internacionalizacije (izvajalec: SPIRIT)

- Delno povračilo stroškov, ki so malim in srednjim podjetjem nastala zaradi planirane udeležbe na sejmih v tujini ali drugem mednarodnem dogodku, ki ga je organizator odpovedal zaradi korona virusa (prav tako bodo pokriti stroški za udeležbo na virtualnem sejmu – organizatorji zaradi odpovedi ponujajo virtualne sejme).

-  Za te namene naj bi povračila sredstev potekala preko vavčerjev – podjetja naj zbirajo račune, ki so jim nastali.

 

4. Podjetja v težavah (MGRT, MF)

- MGRT: za kredite na voljo 6 milijonov evrov. V dogovoru z Ministrstvom za finance pa bi po potrebi lahko aktivirali tudi okoli 20 milijonov evrov poroštvenega potenciala.

 

5. Delo od doma in primeri karantene (MDDSZEM)

- Delovne procese je možno organizirati kot delo na domu ali delavce začasno napotiti na čakanje na delo v primeru obstoja poslovnih razlogov

- Pojasnila in priporočila ministrstva za delo delodajalcem so na spletni strani ministrstva.

 

- Na OZS zahtevamo, da breme bolniških nadomestil za delavce, ki bodo ali so zaradi koronavirusa odsotni z dela, že od prvega dneva odsotnosti nosi država (ZZZS) in ne delodajalec. Predlagamo da enako velja tudi za tiste, ki so zaradi virusa v karanteni (ali jim je odrejena samoizulacija).

 

6. Predlog odloga plačila davčnih obveznosti (FURS)

- Možen je odlog plačila davka za največ 24 mesecev ali obročnega odplačila davka na največ 24 obrokov (dokazati, da podjetjem grozi hujša gospodarska škoda ali pa morajo podjetja predložiti ustrezno zavarovanje).

7. Promocija turizma (STO)

- Spremenili in prilagodili aktualne javne razpise:

- 6.3.2020 je bil objavljen nov javni razpis za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe v letu 2020, namenjen turističnim podjetjem na tujih trgih in na domačem trgu. Na javnem razpisu so na voljo sredstva iz promocijske takse v vrednosti  431.294,55 evrov. Prvi rok za oddajo vlog je do 2. 4. 2020, do 24:00 ure. Drugi rok za oddajo vlog je do 4. 6. 2020, do 24:00 ure.

- Povezava na razpis: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020001400005/javni-razpis-za-sofinanciranje-promocije-slovenske-turisticne-ponudbe-v-letu-2020-ob-162720

 

8. Prepoved zbiranja na javnih prostorih

Minister za zdravje Aleš Šabeder je izdal Odredbo o prepovedi zbiranja na javnih prostorih zaprtega tipa v Sloveniji, in sicer od 10. marca dalje velja prepoved zbiranja ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 100 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19).