Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji

29. 03. 2021
Avtor: Maja Rigač

Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji se začasno zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 prepoveduje izvajanje dejavnosti.

Tako se:

gospodarskim družbam, javnim in zasebnim izobraževalnim zavodom in drugim pravnim osebam zasebnega prava ter samostojnim podjetnikom posameznikom začasno prepove izvajanje:

 • dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;

pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom začasno prepove izvajanje:

 • nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil,
 • programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,
 • programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo,
 • programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;

pooblaščenim organizacijam začasno prepove izvajanje:

 • postopkov in nalog v tahografskih delavnicah,
 • rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga,
 • začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga,
 • usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu,
 • rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij,
 • preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov,
 • osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov,
 • osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;

 Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa začasno prepove izvajanje:

 • izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje,
 • usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu,
 • osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest,
 • edukacijskih in psihosocialnih delavnic,
 • preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter
 • vozniških izpitov.

Prav tako se določa, da se:

 • veljavnost vozniških dovoljenj, ki zaradi začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka poteče v obdobju od uveljavitve tega odloka do 11. aprila 2021, podaljša do 9. maja 2021;
 • veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, ter veljavnost potrdil o rednih in vmesnih pregledih cistern ter certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga, ki zaradi začasne prepovedi iz 1. člena tega odloka poteče v obdobju največ 30 dni pred uveljavitvijo tega odloka do 11. aprila 2021, podaljša do 9. maja 2021.

Retroaktivno veljavnost roka, ki se upošteva pri podaljševanju veljavnosti prometnih dovoljenj utemeljujemo z določbo 5. točke drugega odstavka 39. člena Zakona o motornih vozilih, ki določa, da je potrebno odjaviti vozilo, za katerega je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot 30 dnevi. Skladno z navedeno določbo ima lastnik vozila še 30 dni po poteku veljavnosti prometnega dovoljenja čas, da uredi podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja za svoje vozilo. Enako velja tudi za kritje zavarovanja motornih vozil.

Glede plačevanje letne dajatve se z odlokom določa, da mora biti le-ta plačana od datuma poteka veljavnosti, ki je navedena na prometnem dovoljenju, dalje, in sicer kljub temu, da je veljavnost prometnih dovoljenj z odlokom podaljšana. Če letna dajatev ni obračunana v postopku ponovnega podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja (npr. v primeru odjave motornega vozila po obdobju, do katerega je podaljšana veljavnost prometnega dovoljenja v skladu s tem odlokom), navedeno letno dajatev obračuna Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki za ta namen pridobi podatke iz evidence registriranih vozil. Če znesek obračunane letne dajatve ni plačan ali ni plačan v celoti, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pošlje predlog za izvršbo organu, pristojnemu za izterjavo davčnih obveznosti.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji.

Ta odlok začne veljati 1. aprila 2021 in velja do 11. aprila 2021.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Povezava na odlok objavljen v Uradnem listu RS

 

Preberite tudi