Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Zakonodaja - Sekcija cementninarjev, kamnosekov in teracerjev

CE znak - naravni kamen

Že od leta 2000 je v Sloveniji uveljavljen Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 52/00 + 110/02), ki predstavlja implementacijo evropske direktive 89/106/EGS. Dopolnjuje ga Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov (Uradni list RS, št. 54/01).

Dolgo časa skromen seznam harmoniziranih standardov, ki so v podporo direktivi oziroma uporaba katerih ustvarja domnevo o skladnosti posameznega gradbenega proizvoda z zahtevami, je v zadnjem času postal že kar obsežen. Proizvajalci in vsi tisti, ki posredujejo  gradbene proizvode na trg, so po večini že seznanjeni, uporaba katerih je z določenim datumom že postala obvezna in za katere je datum obvezne uporabe še možen, po letu dni pa postane obvezen. Ta prehodni rok je vedno enoletni. Manj seznanjeni pa so z obveznostmi, ki so podrobneje opredeljene ravno v standardih.

Za lažje razumevanje in uporabo na kratko pojasnjujem strukturo vsebine oziroma najpomembnejših poglavij harmoniziranih standardov za ugotavljanje skladnosti, notranjo kontrolo proizvodnje, pripravo končne dokumentacije in CE oznak za posredovanje na trg.

  • Struktura standarda

  • Notranja kontrola proizvodnje (NKP)

  • CE označevanje in etiketiranje Izjava o skladnosti
     

MOŽNOST ZNIŽANJA ADMINISTRATIVNIH BREMEN!

Ali želite vplivati na administrativna bremena, s katerimi se vsakodnevno srečujete? Sedaj se vam ponuja priložnost!

Leta 2009 je Vlada RS sprejela Akcijski program znižanja administrativnih bremen za 25 % do leta 2012. Program znižanja administrativnih bremen zajema 71 zakonov, med drugim s področja financ, davkov, zaposlovanja, okolja in prostora, gospodarskega prava, črpanja evropskih sredstev. Skupaj s podzakonskimi akti, gre za paket 966 predpisov, ki gospodarstvu in državljanom nalagajo preko 1,5 mrd administrativnih obremenitev.   Z realizacijo akcijskega programa Vlada RS želi izboljšati poslovno okolje za razvoj slovenskega gospodarstva, tuje investicije in ustvarjanje novih delovnih mest.   V ta namen so na Ministrstvu za javno upravo vzpostavili spletni portal "minus 25%" (http://www.minus25.gov.si/), ki je namenjen podjetnikom in državljanom, ki v poslovnem procesu ali v vsakdanjem življenju prihajate v stik z upravo, kjer se srečujete z obveznostmi, ki jih morate izpolnjevati, da zadostite zahtevam zakonodaje. Namenjen pa je tudi pripravljavcem predpisov in drugim zaposlenim v državni upravi, ki se srečujejo z reguliranjem in izvajanjem storitev za državljane in gospodarstvo. Ker se redno srečujemo z zakonodajo, ker vi najbolj veste, kje vam praksa povzroča probleme, uporabite to spletno stran, ko zaznate administrativno oviro. Več bo sporočil, večja bi morala biti odzivnost vlade in pristojnih.

Pišite nam