Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Sekcija fotografov - prva stran

sekcija-fotografov

Tretji protikorona paket naj reši tudi problem najemnin in lizingov ter najbolj prizadete panoge

12. 05. 2020
Avtor: Mira Črešnar

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije si želimo, da bo tretji protikorona paket rešil tudi vprašanje najemnin in lizingov, česar prva dva protikorona paketa žal ne rešujeta. Hkrati pa naj se v PKP3 najde rešitve za pomoč vsem tistim dejavnostim, ki jih je epidemija covid-19 najbolj prizadela. 

 

”Mala in srednje velika podjetja predstavljajo kar 99,8 odstotkov vseh podjetij v Sloveniji in so hrbtenica našega gospodarstva, saj zaposlujejo skoraj 70 odstotkov ljudi ter ustvarijo 65 odstotkov prihodkov vseh podjetij. Zato je tako pomembno, da s pravimi in pravočasnimi ukrepi pomagamo temu segmentu gospodarstva. Zdaj je priložnost, da se v tretji protikorona paket vključi vse tisto, kar smo pogrešali v prvih dveh paketih,” ob tem poudarja predsednik OZS Branko Meh. 

 

Likvidnostne težave pestijo večino obrtnikov in podjetnikov

Obrtniki in podjetniki se zaradi prepovedi opravljanja dejavnosti, upada naročil in odstopa od že sklenjenih pogodb soočajo s hudimi likvidnostnimi težavami.  Banke kreditov po poroštveni shemi še ne odobravajo,  SID banka in SPS pa ponujata produkte, ki niso namenjeni mikro in majhnim podjetjem. Zato je potrebno nemudoma zagotoviti pomoč, ki bo tem subjektom zagotovila nujna likvidnostna sredstva za pokrivanje tekočih stroških in zagon dejavnosti, saj bodo sicer primorani odpuščati in zapirati dejavnosti. 

 

V OZS smo že pri pripravi prvih dveh protikoronskih paketov opozarjali, da so se številni obrtniki in podjetniki znašli v primežu najemnin. Ker so čez noč ostali brez prihodkov, jim plačilo najemnin, poleg ostalih fiksnih stroškov (komunala, voda, elektrika), predstavlja velik finančni zalogaj. Želimo, da vlada v PKP3 reši tudi vprašanje najemnin za poslovne prostore, ki so v zasebni lasti. Naši člani, ki imajo v najemu poslovne prostore v zasebni lasti, nam sporočajo, da jih ta ukrep postavlja v neenak položaj, saj so za poslovne prostore v državni in občinski lasti oproščeni plačevanja najemnin. Številni obrtniki in podjetniki pa imajo obveznosti tudi do lizing hiš, zato ponovno apeliramo na vlado, naj ukrep preložitve obveznosti velja tudi za lizing hiše, tako kot to velja za banke. Predlagamo tudiodlog plačila obveznosti iz naslova dobave električne energije, komunalnih storitev, poroštvo države pri odkupu terjatev in višje poroštvo države za kreditne linije z max. višino glavnice do 30.000 eur. 

 

Obrtniki opozarjajo, da je po vnovičnem odprtju manj dela in strank

Na delovnopravnem področju si želimo, da bi lahko delodajalci avtomatično prekinili pogodbo o zaposlitvi delavcu, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev (po zgledu javnih uslužbencev). Zaradi likvidnostih težav številnih delodajalcev naj regres za leto 2020 plača država ali pa naj se podaljša rok za izplačilo regresa do konca leta. Glede na krizne razmere, predlagamo, da se skrajšajo odpovedni roki v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, predvsem za tiste delodajalce, ki zaposlujejo 10 ali manj delavcev. Podaljša naj se tudi rok za izplačilo odpravnine pri odpovedi pogodbe iz poslovnega razloga, in sicer do konca leta 2020. 

Ukrepi iz ZIUZEOP, ki se nanašajo na delovnopravno področje, naj se prav tako podaljšajo do konca leta 2020 (čakanje na delo doma). Vsak dan prejemamo odzive članov, ki so odprli delavnice, da dela in strank ni, dohodkov pa je zelo malo. Poleg turizmain gostinstva je veliko obrtnikov, denimo šivilje, čevljarji, kozmetiki, frizerji, fotografi, kemični čistilci, ki so povezani s turizmom in večjimi dogodki. Zaradi odpovedanih maturantskih plesov, porok, večjih prireditev, so tako ostali brez zaslužka iz tega naslova. Velik del prometa v teh panogah ustvarijo tudi tuji turisti, ki jih zaradi epidemije ni in jih tudi ni pričakovati.

Znižanje DDV za posamezne dejavnosti

 

Predlagamo znižanje stopnje DDV na 9,5 % za kozmetične in pedikerske storitve, dejavnosti za nego telesa, dejavnosti kemičnega čiščenja in pranja, šivanja izdelkov po meri in izdelavo čevljev. V Sloveniji so izdelki in storitve v okviru določenih obrtnih dejavnosti, ki izvajajo storitve za končnega potrošnika obdavčeni z 22 % DDV, zaradi česar so njihove storitve in izdelki predragi za končnega potrošnika. Ljudje so v času epidemije COVID-19 ostali brez dela, zmanjšala se je kupna moč. Znižanje stopnje DDV bi pomenilo vsaj delno pomoč, ki bi marsikateremu obrtniku omogočila preživetje, drugače bodo primorani odpuščati in zapirati obratovalnice.Predlagamo tudi, da se DDV plača šele po plačani realizaciji.

 

V PKP3 naj bodo ukrepi za gostinstvo, turizem in najbolj prizadete panoge

 

Tretji protikorona paket je namenjen predvsem turizmu. Predlagamo pa, da se v PKP3 doda tudi ukrepe za ostale prizadete panoge, kot so avtobusni prevozi potnikov, izvajanje vseh gostinskih storitev, vključno s cateringom, slaščičarstvom, delovanje turističnih vodnikov, organizatorje dogodkov in postavljavce šotorov, izvajalce storitev ob dogodkih (fotografi, frizerji, kozmetiki, šivilje, čevljarji, kemične čistilnice, postavljanje šotorov) ter spa centre, savne, wellnese, masažne storitve, fotokopirnice, gradbeništvo ter sezonske dejavnosti, ki so vezane na turizem.

Na področju turizma v OZS med drugim predlagamo oprostitev davka od dohodka pravnih oseb in dohodnine od s.p. za 2019 in 2020 ali podaljšanje rokov za plačilo davkov. Predlagamo tudi znižanje DDV za turizem na 7% za vse storitve za leti 2020 in 2021, oprostitev stroškov omrežnin, nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča ter nadomestil za uporabo avtorskih pravic (SAZAS, IPF, ZAMP) v turizmu ter znižanje zavarovalnih premij v turizmu za leti 2020 in 2021. Vlada naj obenem zagotovi možnost pridobitve nepovratnih sredstev oz. subvencij vsem podjetjem, ki izvajajo aktivnosti na področju turizma, in sicer v višini najmanj 36 % prihodkov iz leta 2019,  kar je tudi v skladu z usmeritvami ter ukrepi  Evropske komisije, ki je 19. 3. 2020 sprejela nov začasni okvir za ukrepe državne pomoči za podporo gospodarstvu ob izbruhu koronavirusa. Država naj zagotovi zadostno višino sredstev, da bodo lahko vsa podjetja, ki se ukvarjajo s turističnimi storitvami (turistične agencije, avtobusni prevozi, taksi prevozi, rokodelske dejavnosti, povezane s turistično ponudbo) s pridobitvijo teh sredstev pokrili stroške plač, amortizacije, najemnin ter ostalih stroškov poslovanja v letošnjem letu. 

Na področju prevoza potnikov so v izredno težkem položaju predvsem prevozniki, ki opravljajo t.i. turistične oz. občasne prevoze potnikov in prevozniki, ki opravljajo posebne linijske prevoze (prevozi šolskih otrok in delavcev na delo). Izpostavljamo tudi prevoznike, ki opravljajo avtobusne prevoze na širšem evropskem trgu. Prevozniki med drugim predlagajo subvencioniranje plačila obresti za dolgoročne kredite za čas epidemije, možnost preložitve obveznosti do lizing hiš, odkup terjatev s strani države ali SID banke za domače in tuje kupce.

Za gradbeni sektor pa predlagamo ukinitev karantene za delavce iz drugih držav, ki so zaposleni v Sloveniji, in se vračajo na delo po krajšem obisku doma. Predlagamo, da se poišče nek drug inštrument (hitro testiranje, delo v izolaciji), da delavcu ne bo treba v karanteno. Pospešiti je treba tudi postopke izdajanja novih gradbenih dovoljenj. Zagotoviti je treba, da bodo tudi na večjih javnih naročilih v gradbeništvu posle pridobili predvsem domači izvajalci in posledično tudi domači podizvajalci. 

 

 

 

Preberite tudi