Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Kontakti - Sekcija fotografov

Adrijana Poljanšek - sekretarka Sekcije fotografovAdrijana Poljanšek

Celovška cesta 71, Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 58 30 826
E- naslov: adrijana.poljansek@ozs.si

 

 

Kontakti:

Srednja šola za oblikovanje in fotografijo
Gosposka 18, Ljubljana
Telefon: +386( 0) 1 24 28 762
E- naslov: tajnistvo.ssof@guest.arnes.si

Šolski center Srečka Kosovela Sežana
Višja strokovna šola

Kraška ulica 2, 6210 Sežana
Telefon: +386 05 7313 516
E - naslov: info@vss-sezana.si

Tržni inšpektorat RS
Parmova 33 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 28 08 700
E-naslov: gp.tirs@gov.si

Za delo na črno se šteje, če posameznik, pravna oseba ali samostojni podjetnik opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen v skladu z zakonodajo. Za učinkovito in uspešno izvedbo postopka je potrebno navesti čimveč podatkov o takem posamezniku in sicer: podatke o kršitelju (osebno ime, stalno oziroma začasno prebivališče), opis prekrška, navedbo dejstev ziroma dokazov, ki kažejo na sum storitve prekrška (čas in kraj dela, za koga je delal, morebitni podatek o plačilu in vse ostale podatke, ki bi bili koristni za uspešno izvedbo postopka).

Prijava kršitev:gp.tirs@gov.si

Pišite nam