Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Blagovna znamka »Izdelek slovenske obrti«

Člani Sekcije tekstilcev pri OZS so razmišljali, kako bi skupno označevali izdelke narejene v Sloveniji. Člani v tekstilni dejavnosti namreč zadnja leta  v stroki opažajo velik upad dela, kar vodi k zmanjševanju zaposlenih in zapiranju poslovnih subjektov. Vdor tekstila iz bližnjega vzhoda se še stopnjuje in neposredno ogroža domače kvalitetne proizvode. Zato so člani Sekcije tekstilcev pri OZS registrirali novo kolektivno znamko. Namen kolektivne znamke s sloganom »Izdelek slovenske obrti« je, da bi na ta način opozorili na izdelke domačih obrtnikov in informirali potrošnike o slovenskem izdelku in promovirali obrt. Z jasnim označevanjem svojih izdelkov člani torej zagotavljajo nakup proizvodov, ki so jih izdelali.  

 

Logotip Izdelek slovenske obrti

Tekstilci so že pred časom pripravili pravilnik o uporabi kolektivne znamke, interes za takšno označevanje domačih izdelkov pa so izrazili tudi v drugih dejavnostih. Ustrezno dopolnjen Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke Izdelek slovenske obrti in kriterije za delo strokovne komisije je na seji 26.2.2014 potrdil tudi upravni odbor OZS. Kriterije so oblikovali tekstilci, zato so ti zaenkrat prilagojeni tekstilni dejavnosti. Iste lahko uporabljajo tudi v drugih dejavnostih, ali pa oblikujejo svoje.

Znamko »Izdelek slovenske obrti » je OZS registrirala na Uradu RS za intelektualno lastnino kot kolektivno znamko.  Osnovni namen je razlikovanje blaga ali storitev slovenskih obrtnikov od tekstilnih izdelkov iz bližnjega vzhoda.

Kolektivna znamka bo služila za promocijo slovenskih izdelkov, obrtnikov in promocijo obrti. Z novo kolektivno znamko želijo tekstilci dolgoročno graditi na prepoznavnosti svojih izdelkov in informirati potrošnike, da so to izdelki slovenske obrti.


Izdelek slovenske obrti

Nosilec in lastnik kolektivne znamke je OZS, torej edini izdajatelj oznak te blagovne znamke. Znotraj OZS oziroma sekcije je imenovana  komisija za kolektivno znamko in strokovno-administrativna služba, ki vodita, usmerjata in nadzirata vse dejavnosti, ki so povezane s kolektivno  znamko in si prizadevata za čim boljšo prodajo s kolektivno znamko ISO.  OZS lahko na podlagi pisnega sklepa podeli pravico do uporabe kolektivne znamke vsem članom OZS, ki izpolnjujejo določene pogoje iz omenjenega pravilnika.

Natisnjene so posebne obešanke in nalepke, ki jih bodo tekstilci, ki bodo ustrezali kriterijem za uporabo kolektivne znamke Izdelek slovenske obrti in jo bodo želeli uporabljati, lahko kupili na OZS.

Gre za novost na področju tekstila. Vsak poslovni subjekt, ki si bo pridobil pravico do uporabe kolektivne znamke »Izdelek slovenske obrti«, bo označil svoje izdelke in storitve. Vsak izdelek, ki se bo izkazoval z kolektivno znamko »Izdelek slovenske obrti«, bo proizveden in izdelan iz rok obrtnikov oziroma članov OZS.

Izdelek slovenske obrti (ISO) je blagovna znamka, ki je v svojem vsebinskem in organizacijskem smislu neločljivo povezana z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Zato njena vizualna identiteta izhaja iz korporativne podobe te krovne organizacije . Logotip Izdelek slovenske obrti  je po svoji grafični strukturi  popolnoma skladen  z logotipom OZS in je od njega  prevzel  tudi tipske  barve in primarno tipografijo.

Znak je sestavljen iz dveh sestavnih delov. V ospredju je plapolajoča tkanina. V ozadju je krožna  oblika, ki  ponazarja svet  in je prav tako del celostne podobe  krovne organizacije. Skupaj tvorita črko Q, mednarodno oznako za kvaliteto quality.

V skladu s Pravilnikom o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke »Izdelek slovenske obrti« in Kriterijem za delo strokovne komisije, bo član s certifikatom prejeli pravico do uporabe kolektivne znamke »Izdelek slovenske obrti«.

Strokovna komisija za podelitev pravice do uporabe kolektivne znamke »Izdelek slovenske obrti« (v nadaljevanju: komisija) bo članu, ki izpolnjuje pogoje iz pravilnika in kriterije, na podlagi sklepa podelila Certifikat za ustreznost izdelka, s katerim podaja upravičencu pravico do uporabe kolektivne znamke »Izdelek slovenske obrti« . S tem bo prejel pravico do označevanja z znamko »Izdelek slovenske obrti«, ki  se izkazuje za izdelek ali storitev, ki ga je proizvedel oziroma opravil član OZS.

Priponke:

 

V prvi fazi je logotip kolektivne znamke pripravljen v obliki obesnih etiket v dveh velikostih. Obešanko bodo lahko pripeli k oblačilu oziroma proizvodu skupaj z oznakami vzdrževanja ali lastnega logotipa podjetja, ker so različne velikosti, bodo uporabne tudi za proizvajalce nogavic, spodnjega perila, itd…  Lahko pa naročite tudi nalepke za embalažo ali proizvode.

POGOSTA VPRAŠANJA:

1.    Ali ima pravico do uprabe znamke tudi poslovni subjekt, ki se je izčlanil iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS)?
Pravico do uporabe znamke imajo le člani OZS, ki imajo poravnano članarino.

2.    Ali lahko označuje z znamko tudi izdelke, ki jih ni proizvedel oziroma izdelal?
Označevanje z znamko se izkazuje za izdelek ali storitev, ki ga je proizvedel ali opravil član OZS.

3.    V kakšni obliki se znamka uporablja?
Znamka se trenutno uporablja v natisnjeni obliki v obliki obešank (malih in velikih) ter v obliki nalepk za člane Sekcije tekstilcev pri OZS.

4.    Za koliko časa dobi član pravico do uporabe znamke in kakšen je postopek  pridobitve dovoljenja? Izdaja dovoljenja za pridobitev in uporabo znamke v obliki sklepa je dano za obdobje dveh let. Postopek obnove dovoljenja je enak postopku prve pridobitve dovoljenja. Hkrati pa poleg sklepa dobi član tudi certifikat, ki ga lahko obesi v poslovnem prostoru.  

5.    Kakšni so stroški?
Za delo strokovne komisije znašajo stroški 40,00 €. Stroške mora plačati član ob predložitvi vloge, sicer strokovna komisija o njej ne bo odločala. V ceni 40,00 € je zajeto tudi 100 kosov obešank (malih ali velikih) ali nalepk. Za vso ostalo naročilo se obešanke in nalepke plačajo po ceniku, ki ga je sprejel UO OZS. Po izteku dveh let so stroški ponovno 40,00 € in član OZS ponovno prejeme sklep in certifikat.

6.    Ali je možno tudi drugje naročiti obešanke?
Ne, naročilo obešank in nalepk je možno le pri OZS.Nosilec in prijavitelj znamke Izdelek slovenske obrti  je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, s sedežem Celovška 71, Ljubljana.

7.    Kdo je kontaktna oseba za konkretna vprašanja članov?
Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila: Adrijana Poljanšek, sekretarka sekcije, telefon: 01/58 30 826, e-naslov: adrijana.poljansek@ozs.si

Prejemniki, ki imajo pravico do uporabe znamke izdelek slovenske obrti :

1. ATELJE DA-DA d. o. o.
ULICA GRADNIKOVE BRIGADE  49
5000 NOVA GORICA

2. ATLET SPORT
TAPETNIŠTVO, ALEŠ BUKOEVC S.P.
ZAPUŽE 16A
4275 ZAPUŽE

3. ŠIVILJSKI SALON MARTINA
MARTINA LOVRENČIČ S.P.
GRADIŠČE PRI VIPAVI 32C
VIPAVA, 5271

4. ŠIVILJSKI SALON TANJA
TANJA PREMZL- AUER
GREGORČIČEVA ULICA 11
2331 GAJ

5. ENI ART
ENISA DURAKOVIČ
CANKARJEVA ULICA 28
4240 RADOVLJICA

6. ŠPORTNA KONFEKCIJA MIMI
MARIJA HUDOVERNIK S.P.
GORENJSKA CESTA  33C
4240 RADOVLJICA

7. ŠIVILJSTVO MAL LIDIJA ANZELM S.P.
PRELOVČEVA ULICA 9
5280 IDRIJA

8. NOVAK RENATA S.P. MODNO ŠIVILJSTVO NOVAK
MUŠIČEVA ULICA 4
8000 NOVO MESTO

9. BM ZAVESE
HROVAT BITEŽNIK MIRJAM S.P.
ULICA VINKA VODOPIVCA 28
5000 NOVA GORICA   

10. STROJNO PLETILJSTVO
FLAJS UDOVIČ TADEJA S.P.
KANTETOVA ULICA 64
1000 LJUBLJANA

11. ŠIVILJSTVO "KNOFEK"
IVANKA MRAVINEC S.P.
NOVA LIPA 4
8344 VINICA

12.   ATELJE TJAŠA,
TJAŠA ŠKAPIN S.P.
POD VIDEŽEM 1
6240 KOZINA

13. PROIZVODNJA KONČNIH  TEKSTILNIH IZDELKOV,
MILAN MILOSTNIK, S.P.
ULICA IX. KORPUSA 20
6310 IZOLA - ISOLA

14. GODEC FANIKA s.p.
ŠIVILJSTVO ŠKOCJAN 32,
8275 ŠKOCJAN