Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Predstavitev Sekcije tekstilcev

Sekcija tekstilcev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) sodeluje pri oblikovanju zakonodaje in  pripravlja predloge sprememb. Sekcija ima svoje predstavnike v različnih delovnih skupinah in v Odboru za spremljanje zakonodaje iz področja tekstila in usnja, ki deluje že od leta 2002 pod pokroviteljstvom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. Odbor sooblikuje in spremlja zakonodajo EU, spremlja slovensko (nacionalno) zakonodajo, spremlja izvajanje predpisov s področja označevanja tekstilnih in usnjenih izdelkov in oblikuje pobude za sprejem standardov.

Eden izmed pomembnih dosežkov sekcije na področju zakonodaje je znižana stopnja DDV za popravilo tekstilnih izdelkov (manjša popravila oblačil in gospodinjskega perila, vključno s krpanjem in predelavo tekstila).


V okviru Sekcije tekstilcev pri OZS smo pripravili spletni imenik članov omenjene sekcije. Gre za imenik, ki bo združil in predstavil člane sekcije, ki so se odzvali našemu povabilu. Spletni imenik je  namenjen končnemu potrošniku pri lažjem iskanju ustreznih storitev, ki jih obrtnik lahko ponudi. Z vzpostavitvijo skupnega spletnega imenika želimo potrošniku na enostaven način predstaviti obrtnike - člane sekcije, njihove storitve in izdelke. Spletna stran www.tekstilci.si

Tekstilci.si

Člani sekcije v tekstilni dejavnosti namreč zadnja leta v svoji dejavnosti opažajo velik upad dela, kar vodi k zmanjševanju zaposlenih in zapiranju poslovnih subjektov. Vdor tekstila z Bližnjega vzhoda in Kitajske se iz leta v leto stopnjuje in neposredno ogroža kvalitetne slovenske tekstilne izdelke. Sekcija tekstilcev pri (OZS) je v ta namen pripravila kolektivno znamko, ki  označuje izdelke, narejene v Sloveniji.

Z novo kolektivno znamko želijo tako slovenski tekstilci dolgoročno graditi prepoznavnost slovenskih tekstilnih izdelkov in informirati potrošnike o prednostih nakupa slovenskega tekstila. Osnovni namen znamke je razlikovanje tekstilnih izdelkov slovenskih obrtnikov od tekstilnih izdelkov z Bližnjega vzhoda in Kitajske.

Izdelek slovenske obrti

Uporabnost znamke

Vsak poslovni subjekt, ki bo pridobil pravico do uporabe kolektivne znamke »Izdelek slovenske obrti«, bo temu primerno označil svoje izdelke in storitve, bodisi z obešanko bodisi z nalepko, ki jih lahko  tekstilci kupijo na OZS. Znak IZDELEK SLOVENSKE OBRTI pa bo za potrošnika jamstvo, da je tekstilno blago oziroma izdelek res izdelan v Sloveniji. Nosilec in lastnik blagovne znamke Izdelek slovenske obrti je OZS, ki je znamko registrirala na Uradu RS za intelektualno lastnino kot kolektivno znamko. 

 

Obrazložitev znaka

Izdelek slovenske obrti (ISO) je blagovna znamka, ki je v svojem vsebinskem in organizacijskem smislu neločljivo povezana z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Zato njena vizualna identiteta izhaja iz korporativne podobe krovne organizacije.

Znak je sestavljen iz dveh sestavnih delov. V ospredju je plapolajoča tkanina. V ozadju je krožna  oblika, ki  ponazarja svet  in je prav tako del celostne podobe  krovne organizacije. Skupaj tvorita črko Q, mednarodno oznako za kvaliteto - quality.

Logotip Izdelek slovenske obrti 

Sekcija se ukvarja tudi z reševanjem konkretnih strokovnih vprašanj, pomembnih za izboljšanje pogojev dela in poslovanja članov. Ravno v ta namen je sekcija izdelala priporočen cenik za popravilo oblačil in normativov za izdelavo oblačil.

Priporočene cene informativno vrednotita storitve tekstilne obrtne dejavnosti, kjer je vključenega veliko ročnega dela in predstavlja kvalitetne tekstilne izdelke in storitve.

Normativi časa izdelave tekstilnih izdelkov za šivanje po meri.pdf

Priporočen cenik za popravila tekstilnih oblačil.pdf

Sekcija organizira in pomaga pri promocijskih aktivnosti kot npr. modne revije in predstavitev članov in sekcije na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju.

Pomembno področje delovanja sekcije je izobraževanje (redno in dopolnilno). Sekcija sodeluje s šolami, ki izobražujejo v programe na področju tekstila. Za svoje člane sekcija organizira različne seminarje in tradicionalno dvodnevno strokovno srečanje tekstilcev. Sodelujemo tudi s partnerji kartice Mozaik podjetnih Diners Club.

Mozaik podjetnih

 

Na spletni strani Oznake tekstila so predstavljena tekstilna vlakna ter njihove lastnosti, uporaba in nega. Navedeni so tudi podatki o označevanju nege, postopkih nege in simbolih označevanja nege (mednarodnih, ameriških, kitajskih itd.) in vse podrobnosti o velikostnih številk oblačil za ženska, moška in otroška oblačila. V ta namen je sekcija izdelala table o simbolih o označevanju nege tekstilnih izdelkov.  


Za varnost otroških oblačil je bilo izdano Priporočilo o varnosti otroških oblačil - vrvice in vezalke na otroških oblačilih. Priporočilo povzema pravno podlago in zahteve standarda SIST EN 14682 glede vrvic in vezalk na otroških oblačilih. Celotno dopolnjeno besedilo dokumenta "Priporočila o varnosti otroških oblačil - vrvice in vezalke na otroških oblačilih" je dostopno v priponi .

Zadnje dopolnjeno Priporočilo o varnostni otroških oblačil -[1].pdf

Sekcija vsako leta organizira strokovno ekskurzijo, kjer si člani lahko ogledajo tekstilne tovarne in proizvodnje. V letu 2014 je sekcija pripravila strokovni ogled tovarn na Slovaško, kjer je del stroškov za člane tudi sofinancirala.