Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Zakonodaja - Sekcija tekstilcev

Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/2011)


Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 54/2010)

Pravilnik o načinu označevanja cen blaga in storitev (Uradni list RS, št. 63/99, 27/01 in 65/03)  

Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUE, 126/07, 86/09, 78/11 in 38/14

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), (Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014)

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o imenih tekstilnih vlaken (Uradni list RS, št. 54/2012) Uredba (EU) št. 1007/2011


S tem dnem so razveljavljene direktive 73/44/EGS, 96/73/ES in 2008/121/ES, medtem ko v Sloveniji prenehajo veljati določbe Pravilnika o navajanju surovinske sestave in tekstilnih imenih, določbe Pravilnika o metodah kvantitativne analize dvokomponentnih mešanic tekstilnih vlaken in določbe Odredbe o metodah kvantitativne analize trikomponentnih mešanic tekstilnih vlaken. Z 8. majem 2012, so začele veljati določbe Uredbe o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim etiketiranjem in označevanjem surovinske sestave tekstilnih izdelkov. Tekstilni izdelki, ki so v skladu z Direktivo 2008/121/ES (in Pravilnikom o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih) in so bili dani na trg pred 8. majem 2012, so lahko dostopni na trgu do 9. novembra 2014. Pojasnilo: Tekstilni izdelki, ki so dani na trg po 8. maju 2012 morajo izpolnjevati zahteve nove uredbe. Tekstilni izdelki, ki so v skladu z sedaj veljavno Direktivo 2008/121/ES in so bili dani na trg pred tem datumom, so lahko dostopni na trgu še do 9. novembra 2014. Ta uredba je v celoti zavezujoča in se uporablja v vseh državah članicah.

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o imenih tekstilnih vlaken (Uradni list RS, št. 54/2012 z dne 17. 7. 2012)

V deželah članicah EU se tekstilni izdelki označujejo skladno z direktivo 74/96/EC o tekstilnih imenih (Directive 74/96/EC on textile names)

Zakon o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) 

Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 48/09) Varnostne zahteve za vrvice in vezalke na otroških oblačilih predpisuje standard SIST EN 14682:2008 Varnost otroških oblačil – Vrvice in vezalke na otroških oblačilih (Uradni list RS, št. 48/09). Če oblačila teh zahtev ne izpolnjujejo, so po Zakonu o splošni varnosti proizvodov nevarna in ogrožajo varnost otrok.  V Sloveniji je bilo v letu 2010 izdano Priporočilo o varnosti otroških oblačil - vrvice in vezalke na otroških oblačilih. Priporočilo je nastalo v sodelovanju NTF - Oddelka za tekstilstvo s Tržnim inšpektoratom RS, Ministrstvom za gospodarstvo in Trgovinsko zbornico Slovenije.

Priporočilo povzema pravno podlago in zahteve standarda SIST EN 14682 glede vrvic in vezalk na otroških oblačilih. Celotno dopolnjeno besedilo dokumenta "Priporočila o varnosti otroških oblačil - vrvice in vezalke na otroških oblačilih" je dostopno v priponi.

Pripeti dokumenti:

Zadnje dopolnjeno Priporočilo o varnostni otroških oblačil -[1].pdf

Označevanje varovalne opreme

Varovalna oprema za motoriste
 

Na kaj moramo biti pazljivi pri uvedbi popustov in na kaj pri uvedbi razprodaj.pdf

Simboli za označevanje nege tekstilnih izdelkov.pdf