Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
PLAČEVANJE Z GOTOVINO

Zagotavljanje možnosti plačevanja blaga, storitev in digitalne vsebine z gotovino

11. 07. 2023
Avtor: TIRS
PLAČEVANJE Z GOTOVINO

Z začetkom leta 2007 se je v Republiki Sloveniji euro pričel uporabljati kot veljavna valuta. Iz 3. člena Zakona o uvedbi eura (Uradni list št. 114/06; v nadaljevanju ZUE) namreč izhaja, da se kot zakonito plačilno sredstvo uporabljajo bankovci in kovanci, ki se glasijo na euro. Pri tem sam zakon nikjer ne ločuje med različnimi tipi sklepanja pogodb - obveznost uporabe zakonitega plačilnega sredstva se upošteva tako med pogodbami sklenjenimi v prisotnosti pogodbenih strank kot tudi med pogodbami, sklenjenimi na daljavo. Poleg tega pa ZUE pravico oz. obveznost uporabe gotovine veže na vse osebe, tako fizične kot pravne, kar pomeni, da se skladno z navedenim zakonom mora vsem strankam, ki za nakup blaga, storitev ali digitalne vsebine plačajo kupnino, omogočiti plačilo z gotovino v obliki eurobankovcev in eurokovancev.


Z namenom lažjega razumevanja problematike, želimo izpostaviti dve sodbi Evropskega sodišča iz leta 2021 in sicer sodbi, C-422/19 ter C-423/19. Obe navedeni odločitvi se nanašata na obveznost sprejemanja gotovine (eurobankovcev in eurokovancev) v vsakodnevnem plačilnem prometu s strani podjetij in iz katerih izhaja, da veljavni predpisi načeloma ne dopuščajo zavračanja plačevanja z eurobankovci in eurokovanci, kot zakonitim plačilnim sredstvom, razen če države članice ob izpolnjevanju določenih pogojev, slednje omejijo.
Glede na to, da je Zakon o uvedbi eura v pravni red Republike Slovenije prenesel določila Uredb Sveta ES št. št. 974/98 in 1086/2006, na katerih slonita tudi zgoraj omenjeni sodbi, Tržni inšpektorat Republike Slovenije spoštovanje določil ZUE, nadzira pri vseh subjektih na območju Republike Slovenije, saj morebitne omejitve, ki bi omogočale zgolj kartična plačila, niso določene v nobenem področnem zakonu pri nas.


Upoštevajoč zgoraj zapisano, gre v primerih, ko podjetja pogojujejo plačilo blaga, storitev ali digitalne vsebine zgolj s predložitvijo plačilne kartice oziroma z uporabo drugih negotovinskih oblik plačila, za kršitev veljavne zakonodaje.
 

Z namenom izogiba večkratnim kršitvam podjetij iz naslova o(ne)mogočanja gotovinskega plačevanja obveščajo o zakonskih omejitvah, ki kupcem blaga, storitev ali digitalne vsebine, zagotavljajo pravico do plačila z gotovino, to je eurobankovci in eurokovanci.