Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Zakonodaja iz področja trgovine

Trgovinska zakonodaja
Delovnopravna zakonodaja

Druga zakonodaja, ki vpliva na Zakon o delovnih razmerjih in obratno:

Davčna zakonodaja
Varnost proizvodov

Zakon o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1, Uradni list RS, št. 101/2003)

  • Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi (Uradni list RS, št.79/2011)
  • Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 94/2013)
  • Pravilnik o obliki in vsebini obvestila o nevarnem proizvodu (Uradni list RS, št. 33/2005)
  • Uredba o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg (Uradni list RS, št. 98/200656/200757/2008,36/200937/201034/201135/201240/2013)
  • Uredba o prepovedi dajanja rezalnih priključkov s cepci za prenosne ročne obrezovalnike grmičevja na trg (Uradni list RS, št.42/2012)
Kontrola cen

Zakon o kontroli cen (ZKC, Uradni list RS, št. 51/2006-UPB1)

  • Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen (Uradni list RS, št. 94/2013)
  • Uredba o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/200017/2004)
  • Uredba o oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 36/2013)
  • Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 81/2013)
Elektronsko poslovanje
Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Uradni list RS, št. 96/2009-UPB2)
Storitve na notranjem trgu

Zakon o storitvah na notranjem trgu (ZSNT, Uradni list RS, št. 21/2010)

  • Pravilnik o zagotavljanju informacij prejemnikom storitev (Uradni list RS, št. 10/2011)
Tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti

Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS-1, Uradni list RS, št. 17/2011)

Varstvo potrošnikov
Okoljska zakonodaja

Zakon o varstvu okolja (ZVO-2, UL RS, št. 44/2022 z dne 29. 3. 2022)

Nova Uredba o odpadkih - 2022


Uredba o embalaži in odpadni embalaži 

Uredba o odpadni električni in elektronski opremi

Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami

Uredba o izrabljenih vozilih

Uredba o odpadnih nagrobnih svečah

Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji

Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi

Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili

Direktiva (EU) 2019/904 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje ter izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/2151 o označevanju
 

Okoljske dajatve

Trajnostno poročanje

Varstvo osebnih podatkov
Avtorska zakonodaja
Področje živil