Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Sekcija trgovcev

sekcija-trgovcev
EVIDENTIRANJE DELOVNEGA ČASA

Novosti novele Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

12. 05. 2023
Avtor: Dušan Bavec
EVIDENTIRANJE DELOVNEGA ČASA

V Uradnem listu RS, št. 50 je bila dne 5.5.2023 objavljena novela Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.  Iz končne določbe izhaja, da spremenjen zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu, kar pomeni 20. maja, še posebej pa je pomembno poudariti, da iz te iste končne določbe izhaja, da je uporaba sprememb odložena za 6 mesecev od uveljavitve, torej vse do konca druge dekade meseca novembra 2023. Do takrat bomo imeli vsi deležniki relativno dosti časa za vsekakor dokaj zahtevno nalogo, da se pripravimo na pravilno izvajanje vseh zahtevanih sprememb v praksi.

 

Novosti novele Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

 

Sicer kaže resnici na ljubo izpostaviti, da se je tozadevna novela pod različnimi vladami pripravljala že kar nekaj let in končna vsebina je celo manj obremenjujoča za delodajalce kot je bilo prvotno predvideno, saj naj bi po prvotnem predlogu morali prav vsi delodajalci elektronsko beležiti delovni čas. V OZS smo pri svojem absolutno odklonilnem stališču glede takega predloga, zelo veliko napora vložili v prepričevanje pripravljalcev zakona, da ni bistveno na kakšen način se vodijo evidence delovnega časa, ampak je predvsem pomembno, da odražajo pravilno in popolno ugotovljeno dejansko stanje. Pri tem smo se opirali tudi na primerjalne ureditve v ostalih, nam bližnjih evropskih državah. Seveda smo izpostavili tudi administrativni in stroškovni vidik, ki bi bil povezan z nakupom elektronskih naprav. Kljub vsemu pa bo za nekatere delodajalce nastopila dolžnost elektronskega vodenja evidenc in sicer, če jim je bila pravnomočno izrečena globa tako zaradi kršitev nekaterih določb Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot tudi nekaterih določb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Takšen delodajalec bo moral začeti voditi elektronsko evidenco v treh mesecih od pravnomočnosti odločbe, pri čemer bodo relevantni prekrški, storjeni po uveljavitvi predmetne novele.

 

Glede na uvodoma pojasnjeno, da se začne zakon uporabljati šele proti koncu novembra, je sedaj zelo pomembno, da na pristojnem ministrstvu čimhitreje sprejmejo podzakonski akt, ki naj bi podrobneje uredil vodenje evidenc delovnega časa. Na ekonomsko socialnem svetu je bil namreč pred meseci sprejet sklep, ki se glasi: »Ekonomsko-socialni svet bo odprta vprašanja, ki so vezana na izvedbo zakona in vprašanja iz današnje razprave reševal skupaj s socialnimi partnerji v podzakonskem aktu.« Ker gre za izvedbeni akt, ki ga je treba sprejeti pred začetkom uporabe zakona, sicer bo izvajanje zakona povzročalo težave, smo v zadnjem skupnem dopisu vseh reprezentativnih delodajalskih združenj predlagali tudi to, da se začetek uporabe novele zakona odloži za 6 mesecev od sprejema podzakonskega akta in ne od uveljavitve zakona, toda s tem predlogom na žalost nismo uspeli prepričati pristojnih.

 

Nove zakonske določbe namreč prinašajo delodajalcem številne nove obveznosti glede vodenja evidenc delovnega časa in posledično številne nejasnosti in dvome, kako vse takšne obveznosti pravilno izpolnjevati v praksi, npr. vodenje evidenc pri delu na terenu, delu na domu ipd. Prav tako bi morali imeti natančna navodila tisti delodajalci, ki bodo zaradi kršitev določenih tozadevnih zakonskih členov morali evidence voditi v elektronski obliki in še posebej takšni delodajalci bodo prav gotovo potrebovali ustrezen čas za prilagoditev tako programske opreme kot tudi za usposabljanje kompetentnih oseb. V nasprotnem obstaja velika verjetnost, da se bo zaradi časovne stiske in prekratkega obdobja za prilagajanje novostim, v praksi dogajalo veliko napak in še posebej tiste, ki bodo posledica nedorečenosti oz. nejasnosti predpisov, bodo povsem po nepotrebnem rezultirale tudi v globah.  

 

Glede na opisano dinamo torej zaenkrat ni nikakršnega razloga za pretirano paniko, vsekakor pa priporočamo resen pristop k preučevanju zakonskih sprememb. Na OZS bomo pripravili ustrezen seminar na to temo, prav tako nameravamo posamezne zakonske novosti podrobneje obdelati v reviji Obrtnik in na blogu

 

Dušan Bavec, univ. dipl. prav.
Svetovalec SC OZS

 

 

Preberite tudi:

Še o zakonu in zakon v uradnem listu >>>

Pojasnila ministrstva o novostih >>>