Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Sekcija trgovcev

sekcija-trgovcev

novica PRIZNANJA ZA KAKOVOST RAZSTAVLJENIH IZDELKOV OZIROMA STORITEV — ZLATI CEH, SREBRNI CEH in BRONASTI CEH

OZS bo na osnovi Pravilnika o priznanjih Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) in sicer od 44. do 50. člena na 54. Mednarodnem sejmu obrti in podjetništva v Celju (54. MOS), ki bo potekal od 14.09. do 18.09.2022, podelila PRIZNANJA ZA KAKOVOST RAZSTAVLJENIH IZDELKOV OZIROMA STORITEV — ZLATI CEH, SREBRNI CEH in BRONASTI CEH.

novica Priporočila za trgovine in trgovinske centre za učinkovitejšo rabo energije

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo PRIPOROČILA za trgovine in trgovske centre, da prispevajo svoj delež k učinkovitejši rabi energije.

novica Anketa za trgovce na drobno - kako se prilagati novim potrošniškim trendom, biti digitalen in zelen

Z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in s strani Evropske komisije je prišlo zaprosilo za trgovce ( in sicer mala in srednja podjetja) , k sodelovanju v anketi, s katero želi Evropska komisija ugotoviti, kako so se le-ti prilagodili spreminjajočim se potrošniškim trendom ter podpreti izmenjavo dobrih praks na področju digitalizacije malih in srednjih podjetij v trgovini na drobno.

novica Portal za uvnovčevanje (za nazaj) turističnih bonov podaljšan do 31.07.2022

FURS obvešča, da nekaterim ponudnikom tovrstnih bonov še vedno ni uspelo v portalu za unovčevanje bonov vnesti unovčitve bonov za storitve, opravljene do 30. 6. 2022, in za na novo unovčene bone po ugotovljenih napakah, ki so bile razlog za stornacijo bonov s strani FURS na podlagi prošnje ponudnika, naslednjo informacijo:

novica Ukrep o določitvi cen zemeljskega plina

Vlada je izdala Uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema, s katero je določila najvišje dovoljene drobnoprodajne cene plina iz plinskega sistema za zaščitene odjemalce. Uredbo, ki bo pričela veljati 1. septembra 2022, je vlada sprejela z namenom lažje premostitve energetske draginje, ki je med ostalim posledica zmanjšanih dobav zemeljskega plina zaradi ruske invazije na Ukrajino.

novica Ukrep nižjih trošarin za energente in električno energijo

Vlada podaljšala ukrep nižjih trošarin za energente in električno energijo Vlada je danes sprejela Uredbo o določitvi zneska trošarin za energente in električno energijo. S tem ukrepom vlada ohranja trenutno veljavne nižje trošarine in blaži energetsko draginjo. Vlada je v okviru ukrepov za zajezitev energetske draginje sprejela uredbo, s katero ohranja nižje trošarine na energente in električno energijo. Z ohranitvijo nižjih trošarin bomo skupaj z ostalimi ukrepi vplivali na zajezitev visokih cen in pomagali pri reševanju stisk posameznikov. S sprejeto uredbo se ohranjajo trenutno veljavne trošarine, ki znašajo: za bencine 0,359 evra/liter; za plinsko olje za pogon 0,330 evra/liter; za plinsko olje za gorivo za ogrevanje 0,07875 evra/liter; za zemeljski plin za gorivo za ogrevanje 0,86 evra za MWh; za električno energijo s stopnjo od 0 do 10.000 MWh/leto 1,53 evra za MWh in za električno energijo s stopnjo nad 10.000 MWh/leto 0,90 evra za MWh. Uredba začne veljati 1. avgusta 2022.

novica Sprememba besedila ukrepa za omilitev visokih cen električne energije

Vlada RS je na včerajšnji seji s sprejemom Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi cene električne energije (Ur. l. RS. št. 98/2022) dopolnila definicijo malega poslovnega odjemalca iz Uredbe o določitvi cen električne energije (Ur. l. RS št. 95/2022 z dne 14. 7. 2022). Skladno s to spremembo so do ukrepov po tej uredbi (predvsem glede omejitve maloprodajne cene elektrike, kot opisano tu) upravičeni mali poslovni odjemalci, ki izpolnjujejo naslednja pogoja: – skupna priključna moč vseh njihovih merilnih mest je enaka ali manjša od 86 kW in – za merilna mesta je bilo izdano soglasje za priključitev do vključno 21. julija 2022 (v primeru objektov, ki se skladno z zakonom, ki ureja graditev, štejejo za novogradnjo, velja tudi za merilna mesta, za katera je bilo izdano soglasje za priključitev od 22. julija 2022 dalje). Distribucijski operater je dolžan na zahtevo dobavitelja brezplačno zagotoviti podatke o izpolnjevanju pogojev za malega poslovnega odjemalca.

novica Ukrep vlade za omilitev visokih cen električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce

Vlada je 14.7.2022 izdala uredbo o določitvi cen električne energije za gospodinjstva in male poslovne odjemalce.
Pišite nam