Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

OZS proti vsakršnim dodatnim obremenitvam gospodarstva

16. 05. 2022
Avtor: Mira Črešnar

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije po pregledu osnutka koalicijske pogodbe ugotavljamo, da se obetajo dodatne obremenitve gospodarstva. Ob tem v OZS opozarjamo, da slovensko gospodarstvo potrebuje, zlasti v luči zaostrenih geopolitičnih razmer, energetske krize in dviga cen surovin, stabilno poslovno in ugodno davčno okolje.

»V OZS podpiramo nakazane spremembe v luči večje varnosti davčnih zavezancev, preglednosti, predvidljivosti in hitrosti postopkov ter poenostavitve sistema obdavčitve za obrtne dejavnosti, nikakor pa ne pristajamo na dodatno obremenitev in obdavčitev malega gospodarstva,« ob tem pojasnjuje predsednik OZS Branko Meh.

Menimo, da bi bila razveljavitev določb zakona o dohodnini (v smislu trenutno veljavnih ukrepov nižje obdavčitve kapitala in možnosti sintetične obdavčitve, bonitet za električna vozila in olajšav) napačna. S strani članov, zaradi negotovosti na davčnem področju in morebitnih posegov na to področje, že prejemamo zaskrbljene klice. Prav tako ne podpiramo dodatne progresivne obdavčitve premoženja, saj bo to onemogočilo vlaganja in razvoj podjetij v zeleni in digitalni prehod, kot tudi v delavce in delovno okolje, kar so cilji nove vlade.

Na davčnem področju pričakujemo oblikovanje sistema, ki bo zagotavljal odpravo davčnih ovir za čezmejne gospodarske dejavnosti, privabljal svež kapital in omogočal konkurenčnost znotraj in zunaj meja Slovenije. Sistem mora biti pregleden, enostaven, pravičen in sistematičen. Žal se davčna politika v Sloveniji prepogosto spreminja, negotovost in povečana stopnja tveganja pa onemogočata normalno delovanje in razvoj podjetništva.

Na delovno-pravnem področju v OZS absolutno podpiramo dostojno plačilo za opravljeno delo, vendar ne podpiramo poseganja države v pogodbeno določitev plače, ki mora ostati v domeni posameznega delodajalca. Enako velja za morebitno krajšanje delovnega časa, ki mora biti prepuščeno (kot že sporazum nakazuje) posameznemu delodajalcu in njegovi konkretni situaciji.

Ob tem opozarjamo, da poseg v definicijo delovnega razmerja in razloge za zaposlovanje za krajši delovni čas (vključno z zaostrovanjem pogojev za slednje) v dani situaciji nikakor ne more biti upravičeno, če upoštevamo, da je gospodarstvo pred obdobjem recesije, obenem pa se podjetja že vrsto let soočajo s pomanjkanjem delavcev.

Pozdravljamo ukrepe za preprečevanje socialnega dampinga in nelojalno konkurenco pri zaposlovanju tujih delavcev v Sloveniji. Glede na trenutno situacijo na trgu dela pa je nujno čimprej urediti olajšanje pogojev za zaposlitev tujih delavcev, ki lahko zapolnijo vrzeli na trgu dela. Preurediti je treba sistem prekvalifikacij na način, da ta ustreza realnim potrebam gospodarstva (zgolj prenova šolskega sistema ne bo zadostovala). Ravno tako podpiramo vse ukrepe, namenjene dvigu podjetniških kompetenc ter krepitvi internacionalizacije podjetij, vendar pogrešamo večji poudarek na MSP (trenutno je večji poudarek na zagonskih podjetjih).

Prav tako se nam zdi pretiran poudarek na vzpostavljanju poslovnega okolja za solastništvo zaposlenih v podjetju. Predlogu sicer ne nasprotujemo, toda zavedati se moramo,  da je velika večina slovenskih MSP družinskih podjetij, ki bi jim morali zagotoviti bistveno več pozornosti in spodbud, saj so ravno ta podjetja garancija za stabilnost in odpornost gospodarstva.    

Na OZS absolutno podpiramo vsa prizadevanja za digitalizacijo javne uprave in gospodarstva, vendar pri tem opozarjamo, da zgolj dvig digitalnih kompetenc prebivalstva ne bo zadostoval pri tem, če ne bo zagotovljena ustrezna digitalna infrastruktura ne samo za gospodinjstva, temveč tudi za gospodarstvo (zlasti razširitev optičnega interneta). Ravno tako pogrešamo več ukrepov s ciljem finančne podpore MSP pri digitalizaciji (koalicijska pogodba izrecno naslavlja samo inovativna podjetja). 

Veliko predlaganih ukrepov in rešitev gre torej v smeri ciljev, ki jih tudi sicer zagovarja OZS, denimo dostojna plača za opravljeno delo, reaktivacija upokojencev, ki si želijo delati tudi po upokojitvi, omejevanje energetske draginje, učinkovit socialni dialog znotraj ESS, spodbujanje internacionalizacije gospodarstva s poudarkom na srednjih in malih podjetjih. Vendar pa nas pri nekaterih ukrepih skrbi morebiten negativen učinek zaradi dodatnega finančnega obremenjevanja gospodarstva (še posebej malega gospodarstva), ki si tega v luči trenutnih razmer ne more privoščiti.