Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - Sekcija instalaterjev energetikov

novica Strokovno srečanje gradbincev, kleparjev-krovcev in instalaterjev-energetikov 2023

Sekcije gradbincev, kleparjev krovcev in instalaterjev-energetikov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, bodo izvedle skupno strokovno srečanje, ki bo 24. in 25. februarja 2023 (petek, sobota), v kongresnem centru v Termah VIVAT v Moravskih Toplicah.

Datum srečanja smo bili primorani prilagoditi, zaradi spremembe šolskih zimskih počitnic.

Vabimo vas, da si rezervirate navedeni termin in se seveda udeležite našega vsakoletnega strokovnega druženja.

Dobrodošli bodo vsi predlogi glede strokovnih vsebin, poteka srečanja, vzporednih dogodkov in vaših oblik sodelovanja.

Podrobnejše informacije bomo pošiljali v jesenskem času ter pozimi, sproti, glede na potek priprav za izvedbo srečanja.

novica Priročnik za vodenje gradenj

Na strokovnih sekcijah pri OZS s področja gradbeništva, smo pripravili PRIROČNIK ZA VODENJE GRADENJ, ki je zbir vseh pomembnih zakonskih določil in predpisov v povezavi z vodenjem gradenj. Priročnik se sproti dopolnjuje s spremembami veljavnih predpisov. Na spletni povezavi sekcije gradbincev priročnik lahko berete ali tudi natisnete. Priročnik je interno gradivo strokovnih sekcij pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Gradivo je namenjeno predvsem vodjem gradnje, vpisanim v imenik vodij del pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

novica Podeljeni znaki odličnosti v gradbeništvu

Na strokovnem srečanju v Portorožu, so bili podeljeni tudi znaki odličnosti v gradbeništvu.

novica Strokovno srečanje gradbincev, kleparjev-krovcev in instalaterjev-energetikov 2022

18. in 19. marca 2022, so imele sekcije s področja graditve objektov redno strokovno srečanje v Portorožu, v kongresnem centru Hotela Slovenija. Sodelovali so člani Sekcije gradbincev, Sekcije instalaterjev-energetikov in Sekcije kleparjev krovcev.  V skupnem delu programa srečanja so udeleženci poslušali predstavitev novega Gradbenega zakona, ki jo je podalo Ministrstvo za okolje in prostor, ter predavanje o vplivu spremembe cen materialov na trgu na cene pri gradbenih del in gradbenih storitev. Pri gradbeni zakonodaji se je razvila dinamična razprava o nedorečenosti izvajanja del za lastne potrebe, ki že vrsto let buri duhove v vrstah gradbenih izvajalcev. Zakon namreč izvajalcem del nalaga vedno nove obveznsoti, gradnjo za lastne potrebe pa lahko izvaja kdorkoli, brez registracije, brez zavarovanja odgovornosti, brez strokovnega vodenja del, brez upoštevanja pravil varnega dela, in po določilih novega Gradbenega zakona tudi brez postopka pridobivanja uporabnega dovoljenja. Za uporabno dovoljenje enostanovanjskih objektov namreč, po novem, zadošča že podpis nadzornika. Objekt niti ni potrebno, da je dokončan v celoti, saj novi zakon določa, da se fasadni ovoj lahko izvede šele v treh letih po pridobitvi uporabnega dovoljenja.  Prav tako je veliko razburjenja povzročila informacija, da se po naročilu Ministrstva za okolje in prostor pripravljajo standardizirani popisi del v gradbeništvu, in kot kaže, velik del strokovne javnosti o tem ne ve nič.  Težko obvladljiva je tudi situacija na področju skokovitega naraščanja cen gradbenih materialov in opreme. Naročniki del običajno nimajo posluha za poviševanje cen, čeprav je evidentno, da cene v zadnjem času neobvlaljivo naraščajo. Edina možnost v smislu vsaj delne pozitivne rešitve za izvajalce del  v gradbeništvu je, da imajo sklenjene pogodbe o izvedbi del, v katerih so vgrajena pravna določila, ki izvajalcu omogočajo vsaj delno uveljavljanje razlik v cenah vgrajenih materialov in opreme, ki se nekontrolirano pojavljajo na trgu. V ta namen so sekcije pri OZS pripravile bogat nabor vzorcev pogodbe za izvajanje različnih vrst del na gradbenih objektih, ki jih člani zbornice lahko brezplačno dobijo pri svoji sekciji.  Na srečanju je bila ponovno izpostavljena tudi problematika pomanjkanja ustreznih kadrov v gradbeni in sorodnih dejavnsoti in s tem povezan predlog, ki pa zaenkrat še ni padel na plodna tla, o ustanocitvi paritetnega sklada za gradbeništvo ki ga že dolgo časa poznajo in zelo uspešno koristijo v vseh razvitejših državah EU in tudi nekaterih novih članicah.  Strokovna razprava se je nadaljevala po posameznih sekcijah, poskrbljeno je bilo tudi za spremljevalke in za večerni program. 

novica Strokovno srečanje gradbincev, kleparjev-krovcev in instalaterjev-energetikov 2022

18. in 19. marca 2022, so imele sekcije s področja graditve objektov strokovno srečanje v Portorožu, v kongresnem centru Hotela Slovenija. Sodelovali so člani Sekcije gradbincev, Sekcije instalaterjev-energetikov in Sekcije kleparjev krovcev. V skupnem delu programa srečanja so udeleženci poslušali predstavitev novega Gradbenega zakona, ki jo je podalo Ministrstvo za okolje in prostor, ter predavanje o vplivu spremembe cen materialov na trgu na cene pri gradbenih del in gradbenih storitev. Pri gradbeni zakonodaji se je razvila dinamična razprava o nedorečenosti izvajanja del za lastne potrebe, ki že vrsto let buri duhove v vrstah gradbenih izvajalcev. Zakon namreč izvajalcem del nalaga vedno nove obveznsoti, gradnjo za lastne potrebe pa lahko izvaja kdorkoli, brez registracije, brez zavarovanja odgovornosti, brez strokovnega vodenja del, brez upoštevanja pravil varnega dela, in po določilih novega Gradbenega zakona tudi brez postopka pridobivanja uporabnega dovoljenja. Za uporabno dovoljenje enostanovanjskih objektov namreč, po novem, zadošča že podpis nadzornika. Prav tako je veliko razburjenja povzročila informacija, da se po naročilu Ministrstva za okolje in prostor pripravljajo standardizirani popisi del v gradbeništvu, in kot kaže velik del strokovne javnosti o tem ne ve nič. Težko obvladljiva je tudi situacija na področju skokovitega naraščanja cen gradbenih materialov in opreme. Naročniki del običajno nimajo posluha za poviševanje cen, čeprav je evidentno, da cene v zadnjem času neobvlaljivo naraščajo. Edina možnost v smislu vsaj delne pozitivne rešitve za izvajalce del v gradbeništvu je, da imajo sklenjene pogodbe o izvedbi del, v katerih so vgrajena pravna določila, ki izvajalcu omogočajo vsaj delno uveljavljanje razlik v cenah vgrajenih materialov in opreme, ki se nekontrolirano pojavljajo na trgu.

novica Uredba o embalaži in odpadni embalaži

Vlada je 8.4.2021 sprejela Uredbo o embalaži in odpadni embalaži, ki je izvedbeni predpis na podlagi novele Zakona o varstvu okolja (ZVO-1J).
Pišite nam