Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - Sekcija instalaterjev energetikov

novica Javno povabilo k vpisu v informativni referenčni seznam izvajalcev za izvajanje ukrepov EKO sklada

 

V dogovoru z EKO skladom RS vas obveščamo o njihovem Javnem povabilu k vpisu v informativni referenčni seznam izvajalcev za izvajanje ukrepov zmanjševanja energetske revščine.

 

EKO sklad želi vzpostaviti seznam izvajalcev za izvajanje ukrepov v skladu z razpisom ZERO500:

A. toplotna izolacija strehe in/ali stropa proti neogrevanemu prostoru,

B. toplotna izolacija zunanjih sten,

C. vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat,

D. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije,

E. zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko,

F. vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

 

Vse dodatne informacije, navodila in obrazci za prijavo: objavljeno na spletni strani

https://ekosklad.si/gospodarstvo/novica/javno-povabilo-izvajalcem-ukrepov-za-javni-poziv-zero-500

 

Za dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila je zainteresiranim izvajalcem na voljo elektronski naslov: zero500@ekosklad.si


 

novica Podaljšanje prehodnega obdobja za izvajalce del v gradbeništvu

Državni zbor RS je na današnji izredni seji sprejel spremembo Gradbenega zakona, s katero se podaljšuje prehodno obdobje za izvajalce del (120. člen). Prehodno obdobje se podaljša za dve leti, to je do 31. maja 2022. Sprejeto pomeni, da imajo vsi tisti izvajalci, ki so svoje poslovanje pričeli že pred 1. 6. 2018 (takrat se je pričel uporabljati novi Gradbeni zakon), in ki delajo na novogradnjah, ter še niso uredili zakonske zahteve (14. člen Gradbenega zakona), da morajo v imenik vodij del vpisati vsaj eno redno zaposleno osebo z ustrezno strokovno izobrazbo in izpiti (mojstrski ali delovodski ali strokovni izpit), za izpolnitev tega pogoja še dve leti časa.

novica Priporočila za izvajanje del na gradbenih objektih v času epidemije / preprečevanje prenosa okužbe

Dela na gradbenih objektih je potrebno organizirati na podlagi usmeritev Ministrstva za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in drugih pristojnih inštitucije tako, da je možnost prenosa okužbe med sodelujočimi na posameznem objektu preprečena v največji možni meri.

novica Predlog sprememb Gradbenega zakona

Državni svet RS je v zakonodajni postopek vložil spremembe Gradbenega zakona, ki določa podaljšanje prehodnega obdobja (do 31.5.2022), do katerega se morajo izvajalci del v gradbeništvu prilagoditi novim zahtevam.

novica Osnovne informacije za lažje poslovanje pri izvajanju del na gradbenih objektih v času epidemije

Nekaj osnovnih novih (in obnovljenih) informacij glede poslovanja v gradbeništvu v času epidemije. Glede novo sprejetih ukrepov je poleg informacij na spletni strani OZS veliko napisanega tudi na drugih spletnih straneh državnih organov (linki so pripeti v tekstu), kjer lahko najdete vse potrebne informacije.

novica Ponovno v teku izdajanje novih gradbenih dovoljenj

Na MJU (upravne enote) ponovno vzpostavili obravnave in postopke za izdajanje novih gradbenih dovoljenj. Ker vsi vemo, da brez novih gradbenih dovoljenj v prihodnje ne bo novogradenj, je to pomemben korak za celotno gradbeno panogo, h kateremu je pomembno pripomogel tudi naš prispevek.

novica Dovoljeno izvajanje vseh del na objektih in v stanovanjih kjer ne pride do stika s potrošniki

Vlada je 2. aprila 2020 sprejela spremembe Odloka o ponujanju in prodaji blaga in storitev potrošnikom, ki se pomembno nanašajo tudi na izvajanje del na gradbenih objektih. V izjeme od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom spadajo tudi gradbena dela v/na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.

novica Podaljšanje roka gradnje zaradi razglašene epidemije

Spoštovani člani Sekcije instalaterjev-energetikov. Kot smo navajali že v naših prejšnjih obvestilih s področja izvajanja del na gradbenih objektih / vezano na posledice epidemije koronavirusa, verjetno na veliki večini objektov (ne glede na vrsto del) prihaja do zakasnitve izvedbenih rokov, zaradi ukrepov za preprečevanje epidemije COVID-19.

novica Začasna prekinitev del na gradbenih objektih

V primerih, ko je izvajanje del, ki so ustavljena z odlokom o začasni prepovedi ponudbe ter prodaje blaga in storitev v teku, je potrebno z deli začasno prekiniti. Izvajalec je dolžan naročnika takoj obvestiti o okoliščinah (sklicevati se na Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS), ki onemogočajo ali otežkočajo izvajanje del, o ustavitvi del

novica Poziv gradbenih združenj Evropski komisiji

Mnoga evropska združenja, ki zastopajo gradbeni sektor, so pripravila in Evropski komisiji poslala poziv za podporo gradbenemu sektorju.
Pišite nam