Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Sekcija za gostinstvo in turizem - prva stran

sekcija-za-gostinstvo-in-turizem

novica Pojasnila glede Odloka so objavljena na spletni strani Vlade RS

Gostinci lahko izvajajo gostinsko dejavnost strežbe jedi in pijač  v času od 5.00 do 22.00 ure,  imajo sedeči režim – gostov toliko kolikor imajo stolov – kar je označeno ob vhodu v gostinski lokal ali na teraso. Še vedno je zelo pomembno, da so prepovedana vsa slavja, praznovanja ter poročne slovesnosti,…  Obvezne so ustrezne maske (razen za mizo), prezračevanje, razkuževanje in preverjanje PCT s predložitvijo osebnega dokumenta. Odlok ne loči več med poslovnimi dogodki in fizičnimi osebami – Odlok velja za vse.

 

Vsebino Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21 in 190/21), si lahko preberete na povezavi.

 

Pojasnila Odloka pa najdete tudi na spletni strani vlade, kjer so pogosta vprašanja in odgovori. Predlagam, da vedno pogledate najprej pojasnila odloka. Mi v vsakem mailu članom (med sekcijskimi informacijami ) pošljemo povezavo na to spletni stran https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-prodaje-blaga-in-storitev/

 

Sekcija predlaga tudi, da se upošteva priporočila NIJZ (ki v delu, kar ni v Odloku niso obvezna oz niso predmet za globe – na to temo imate tudi Blog na spletni strani OZS) odsvetuje se velika omizja, priporočane razdalje, ki niso obvezne……. O tem smo pisali v večih novicah članom sekcije.

Pogosta vprašanja in odgovori z dne 16.12.2021

Gostinstvo

Kako se določi število oseb v gostilni?

Število oseb v gostilni se določi na podlagi obstoječih sedežnih mest oziroma stolov v lokalu oziroma obratu, ker je določen sedeč režim strežbe. V lokalu je torej lahko največ toliko oseb, kot je sedežnih mest. Med sedežna mesta se štejejo vsi stoli, tudi barski. Dovoljeno število hkrati prisotnih oseb v prostoru mora biti objavljeno ob vstopu v lokal in se mora ujemati s številom sedišč v lokalu. V kolikor izvajalec razpolaga z dokumentacijo (uporabno dovoljenje in druga dokumentacija) za prostor, ki določa kapaciteto prostora, naj pri določitvi dovoljenega števila oseb upošteva tudi to.

Ali velja v gostinskem obratu omejitev števila oseb za eno mizo?

Ne, v gostinskem obratu ne velja prepoved zbiranja oseb, ni potrebno, da so za mizo člani istega gospodinjstva, ni predpisane razdalje, le izpolnjevanje pogoja PCT in ustrezna zaščitna maska za goste, ki ne sedijo za mizo. Gosti, sedeči za mizo, maske ne potrebujejo. Velja pa v gostinskem obratu omejitev števila oseb glede na razpoložljiva sedišča, saj je določen sedeč režim strežbe.

Ali lahko za isto mizo v gostinskem lokalu sedijo gostje iz različnih gospodinjstev?

To je dovoljeno, pod pogojem izpolnjevanja PCT pogoja ter v sedeči postrežbi.

Ali je glede na 14. člen Odloka dovoljena skupna malica sodelavcev v gostilni (pod pogojem, da vsi izpolnjujejo pogoj PCT)?

Da.

Ali je dovoljen samopostrežni način strežbe v gostinskem lokalu in v hotelih (seveda z ustreznimi ukrepi – maske, razdalje)?

Da.

Ali je dovoljena glasbena spremljava v gostinskem obratu, vendar na način, da ni dovoljen ples oz. druga oblika druženja?

Ne.

Ali lahko gostje pol ure po zaprtju zapustijo lokal, pri čemer se strežba konča pred 22h? Ali enako velja tudi v primeru poslovnih najemov gostiln?

Da. Odlok določa, da se lahko gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač izvaja do 22. ure. Ni razlike med zasebnimi in poslovnimi najemi.

Ali se storitev dostave hrane lahko izvaja po 22. uri? Ali lahko gostinski lokali obratujejo tudi po 22. uri, če takrat pripravljajo hrano oz. pijačo zgolj za namen dostave (in morebiti tudi osebnega prevzema)? 

Da.

Ali je možen osebni prevzem hrane po 22.00?

Peti odstavek 14. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 določa, da je dovoljeno izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač samo v sedečem režimu med 5.00 in 22.00 uro. Dostava in osebni prevzem hrane sta tako dovoljena brez časovne omejitve. Dodatno še pojasnjujemo, da se osebni prevzem brez PCT ne sme izvajati v notranjosti lokala, ampak na posebnem prevzemnem mestu.

Gospod ima odprto drsališče, ob tem pa nudi tudi hrano in pijačo (gostinsko dejavnost ima prijavljeno) - postavljen ima zabojnik, kjer se kuha, pred njim pa so mize in stoli, kjer se streže hrana (gostinski del je odprt vse leto, ne samo ob obratovanju drsališče). Območje drsališča in zabojnika je ograjeno. Zanima ga ali lahko izvaja strežbo hrane, poleg tega pa tudi, ali mora gostinski del ločiti (na primer ograditi) od drsališča tudi, če vsem ob vstopu na ograjeno območje preverja pogoj PCT.

V primeru, da se PCT preverja ob vstopu v ograjen prostor, velja le-ta na celotnem območju ograjenega prostora. Strežba hrane in pijače se lahko izvaja pod pogoji 14. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 - dovoljena je strežba v sedečem režimu, med 5.00 in 22.00, omejitev števila oseb, kar mora biti označeno na vidnem mestu pred vstopom v lokal ali na prostor izvajanja dejavnosti ter uporabniki morajo izpolnjevati pogoj PCT. Gostinskega dela v tem primeru ni potrebno fizično ločiti oziroma dodatno ograditi od drsališča.

Ali morajo gostinci prijaviti razpored obratovalnega časa, ki se skrajša zaradi ukrepov, povezanih s preprečevanja širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2? Zadostuje, če na vidno mesto ob vhodu v gostinski obrat objavijo obvestilo o začasnem zaprtju, zaradi navedenih ukrepov?

Zadostuje, da gostinci zgolj na vrata svojega obrata dajo obvestilo, da je obratovalni čas začasno krajši (tudi če imajo na občini prijavljenega daljšega). 

Ali moramo gostince, ki smo jim že izdali dovoljenja za obratovanje v dodatnih podaljšanih časih obvestiti, da morajo upoštevati ukrepe? V soglasje smo jim sicer navedli, da so dolžni spoštovani veljavne določbe glede preprečevanja širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Gostincev ni potrebno dodatno obveščati, da morajo upoštevati ukrepe.

Ali za menzo, ki izključno zagotavlja hrano za zaposlene enega podjetja tudi velja omejitev sedečega režima? Če velja, kako točno se mora postrežba v tem primeru izvajati, in kakšna je omejitev števila oseb glede na kvadraturo?

Drugi odstavek 14. člena Odloka predvideva, da je dovoljeno opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijače v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene brez časovne omejitve. Upošteva se pogoj sedečega režima, pri čemer si lahko delavci vzamejo hrano in jedačo pri bifeju, katero pa morajo konzumirati sede. Pogoj 10 m2 na osebo se v primeru izvedbe gostinske dejavnosti ne upošteva.

Ali mora lastnik slaščičarne preverjati PCT pri vseh svojih strankah, tudi tistih, ki kupujejo za domov?

Slaščičarna po standardni klasifikaciji dejavnosti spada med gostinsko dejavnost. Odgovorna oseba preveri PCT dokazilo pri vseh strankah, ki vstopajo v lokal. V primeru osebnega prevzema brez PCT, se le-ta ne sme izvajati v notranjosti lokala, ampak na posebnem prevzemnem mestu.

Organizator ima registrirano dejavnost, ki jo izvaja za svoje stranke – vnaprej znano skupino otrok. Zabava vključuje različne dejavnosti (od športnih do družabnih iger) in tudi manjšo pogostitev za otroke. Zanima ga, ali lahko to izvaja, čeprav so z odlokom praznovanja prepovedana.

Odlok med drugim začasno prepoveduje slavja, praznovanja in poročne slovesnosti, dovoljuje pa izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v sedečem režimu, med 5. in 22. uro. Uporabniki storitev morajo izpolnjevati PCT pogoj, osebe, ki so mlajše od 12 let, pa so pri tem izjema. Glede na to, da gre za dogodek, ki vključuje otroke, ocenite, če boste lahko zagotovili izpolnjevanje pogojev (denimo sedeč režim postrežbe) in preverite, da vaš dogodek ni javna prireditev po Zakonu o javnih zbiranjih, kajti odlok te prepoveduje. Obrnite se še na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport glede pojasnil, kaj pomeni izvajanje športno rekreativne dejavnosti, če so tu kakšne nejasnosti.

Ali so dovoljene premične stojnice, ki ponujajo hrano in/ali pijačo?

Izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač na sejemski prireditvi na odprtih površinah (samostojna premična stojnica, premične stojnice v nizu ali skupini v skladu s šestim odstavkom 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 190/21) ni dovoljeno.

Ali lahko gostinec na svoji gostinski terasi postavi premično stojnico in ponuja pijačo in hrano.

Izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač je v skladu s petim odstavkom 14. člena dovoljeno pod naslednjimi pogoji, in sicer v sedečem režimu, med 5.00 in 22.00, pod pogojem PCT. Pri tem mora biti ob vhodu v lokal (na primer gostinski obrat znotraj) ter na prostor (na primer zunanja terasa gostinskega obrata), kjer se izvaja gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač, na vidnem mestu objavljeno največje dovoljeno število hkrati prisotnih oseb (na primer v lokalu ali na terasi lokala). Prav tako se mora pred vstopom na prostor, kjer se izvaja gostinska dejavnost preverjati PCT pogoj, zaradi česar je potrebno zagotoviti vstopno točko oziroma vstop na zunanje prostore urediti na način, da se nanje usmerjeno ter nadzorovano vstopa. Prostore, kjer se izvaja gostinska dejavnost strežbe jedi in pijač je potrebno fizično ločiti od prostora na katerem gostinec izvaja osebni prevzem hrane in pijače (za katerega se ne zahteva PCT). Osebni prevzem hrane in pijače pomeni prevzem naročene hrane in pijače, ki je ustrezno pakirana.

 

Turizem

Ali je v hotelski restavraciji dovoljena živa glasba (med 5. in 22. uro)? 

Ne.

Ali so dovoljena turistična vodenja?

Da. Ob upoštevanja PCT pogoja ter ohranjanju razdalje oziroma nošenju mask.

Kakšna so pravila glede streženja pijače v igralnih salonih tudi med 22. in 5. uro, ko osnovna dejavnost (igralništvo) ne spada med gostinske dejavnosti?

Po Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19 je izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač dovoljeno le v sedečem režimu med 5. in 22. uro. Ob vhodu lokala mora biti na vidnem mestu objavljeno dovoljeno največje število hkrati prisotnih v prostoru. Gostje in zaposleni pa morajo izpolnjevati PCT pogoj. V izjemah ni navedeno, da bi se lahko izvajala strežba jedi in pijač v igralnih salonih pred ali po navedenem času. izjema so le organizacije, ki opravljajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance. Iz navedenega sledi, da se v igralnem salonu lahko izvaja sedeča postrežba hrane in pijače zgolj med 5. in 22. uro.

VIr spletna stran Vlade

novica Gostinci ogorčeni nad prepovedjo izvajanja gostinske dejavnosti na sejmih

OZS in Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS sta v preteklih tednih večkrat pozvali k sprejetju ukrepov, ki bi omejili škodo nastalo zaradi omejitev in prepovedi v že tako prizadeti panogi gostinstvo in turizem. Dodatno je gostince presenetil in razočaral še zadnji ukrep, ki prepoveduje prodajo jedi in pijač na prazničnih stojnicah.

novica Gostinci za odpravo pogoja PCT pri dostavi hrane in za pomoč panogi

Gostinci že dlje časa opozarjajo na velik upad prometa zaradi pogoja PCT, z uvedbo strožjih ukrepov v tem tednu pa je gostov še manj. Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS je zato pozvala vlado, da panogi zagotovi ukrepe pomoči in obenem odpravi nekatere nesmiselne ukrepe, kot je izpolnjevanje pogoja PCT pri dostavi in prevzemu hrane.

novica Spremembe glede višin nadomestil, ki se plačujejo IPF, k.o.

V Uradnem listu RS, št. 167/2021 z dne 22. oktober 2021 je bil objavljen Skupni sporazum za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih obratov, ki so ga podpisale IPF, k.o. na strani kolektivne organizacije in i. OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE (»OZS«) ter ii. Turistično gostinska zbornica Slovenije (»TGZS«) na strani reprezentativnih združenj (»Skupni sporazum«). Slednji prinaša novo tarifo in spremembe višin nadomestil za javno priobčevanje fonogramov v dejavnostih i. gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), ii. nastanitvenih obratov, iii. obratovalnic oz. delavnic in iv. frizerskih in kozmetičnih salonov.

novica 13. Strokovno srečanje gostincev, Hotel Maestoso Lipica 2021

Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije organizira že tradicionalno 13. Strokovno srečanje gostincev, ki bo v ponedeljek, 4. 10. 2021 in v torek, 5. 10. 2021 v Hotelu Maestoso v Lipici. Prijavite se lahko preko Spletne prijave ali izpolnite prijavnico v prilogi. Osrednji dan Strokovnega srečanja bo v torek 5.10.2021 v Hotelu Maestoso v Lipici. Tudi v okviru letošnjega srečanja bodo predstavljene zanimive strokovne teme. Govorili bomo o aktualni problematiki na področju gostinstva in drugih zanimivih temah ter se družili z gostinci iz vse Slovenije. Srečanje gostincev bo letos v znamenju odprave administrativnih ovir, vpliva pandemije COVID-19 na gostinstvo in iskanju skupnih rešitev za obstoj in pridobitev novih kadrov v panogi. O tem bomo spregovorili na osrednjem FORUMU z naslovom: PROBLEMATIKA GOSTINSKEGA KADRA V TURIZMU IN INVESTICIJE V GOSTINSTVU, kjer se nam bodo med drugim pridružili gostje iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za delo družino, socialo in enake možnosti, Zavoda RS za zaposlovanje in šolstva.

novica OZS: Možnost samotestiranja tudi za zaposlene v gospodarstvu

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije vztrajamo, da stroške obveznih testiranj krije država in ne delodajalec. Obenem želimo, da imajo tudi zaposleni v malem gospodarstvu možnost samotestiranja.

novica Pogoje ukrepov za posamezne dejavnosti bodo pretresali v posebni delovni skupini

Po tem, ko je v minulih dneh Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ostro protestirala proti vladnim odlokom, ki gostincem nalagajo preverjanje PCT, frizerjem in kozmetikom pa se obeta pogostejše in celo plačljivo testiranje, je vodstvo zbornice danes gostilo ministra za zdravje Janeza Poklukarja, vodjo Svetovalne skupine za COVID-19 dr. Matejo Logar, direktorja NIJZ dr. Milana Kreka ter predstavnike vlade, zdravstvene stroke in gospodarstva. Govorili so o nezadovoljstvu med obrtniki in podjetniki, ki so jih povzročili omenjeni ukrepi. Zbrani so bili enotni, da je najpomembnejši cilj ukrepov zajezitev širjenja virusa, a je ob tem treba tudi zagotoviti čim bolj nemoteno delovanje gospodarstva. Dogovorili so se, da bodo v prihodnje kompromis med predlogi zdravstvene stroke in gospodarstva iskali v posebni delovni skupini.

novica Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada Republike Slovenije je 23.7.2021 izdala Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 26. julija do vključno 1. avgusta letos in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pišite nam