Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Zakonodaja s področja gostinstva in turizma

Temeljni zakoni in podzakonski akti

  • od 21.7.2007 ni več potrebno pridobiti predhodne odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti, ki jo je bilo do sedaj treba pridobiti pred začetkom opravljanja gostinske dejavnosti in jo je izdala za gostinstvo pristojna enota upravne enote. Gostinci bodo seveda še naprej morali izpolnjevati vse pogoje določene v Zakonu o gostinstvu in drugih predpisih. Odpravljajo se tudi odločbe o opravljanju gostinske dejavnosti na prireditvah in v času turistične sezone. Pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti se ne spreminjajo in bodo morali biti izpolnjeni tudi v prihodnje kar bodo nadzirali pristojni inšpekcijski organi. 
  • 26.11.2005 je prenehal veljati Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo dela v gostinski dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/95 in 45/98) , kar pomeni, da za opravljanje gostinske dejavnosti strokovna izobrazba ni več  pogojter da ni več preizkusov strokovne usposobljenosti za opravljanje gostinske dejavnosti. Vsi ostali pogoji ostajajo nespremenjeni.

 

Pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti

Opomnik kaj vse je potrebno biti pozoren, ko se odločite za opravljanje gostinsske dejavnosti je na voljo le članom OZS, dobite ga pri območnih obrtno-podjetniških zbornicah po Sloveniji ali na OZS pri sekretarki sekcije za gostinstvo in turizem Vlasti Markoja vlasta.markoja@ozs.si.Opomnik je le kot pomoč pri vprašanjih s področja gostinske dejavnosti. Avtorji ne odgovarjajo za morebitne posledice, ki bi nastale z uporabo zgoraj pridobljenih podatkov.

Predpisi s področja proizvodnje, predelave in prometa živi

·

  • Nosilec živilske dejavnosti je dolžan posredovati na Zdravstveni inšpektorat RS (naslovi enot ZIRS) vlogo za registracijo obrata najmanj 15 dni pred pričetkom obratovanja obrata (velja za vse živilske obrate, razen izjem). Za vsak obrat mora nosilec dejavnosti izpolniti obrazec Prilogo 2. V kolikor se posredovalni podatki spremenijo je potrebno vsako spremembo (sprememba posredovanih podatkov, prenehanje opravljanja dejavnosti,...), v roku 15 dni, sporočiti na ZIRS in ponovno izpolniti obrazec Prilogo 2 ter označiti "spremembo". Več informacij!
 

 

·

  • Skladno s predhodnim posvetovanjem s strokovnimi službami OZS, je ga Nataša Mejak Vukovič na strokovnem posvetu gostincev, ki je bil 6.11.2006, sporočila odločitev Urada RS za meroslovje, da se dolžnost prijave prve uporabe merila Uradu RS za meroslovje (19. člen pravilnika) do nadaljnjega ne bo izvajala ter bo, predvidoma ob prvem noveliranju pravilnika, črtana.

Področje zdravstvenih pregledov v gostinstvu

  • Na podlagi Zakona o varstvu in zdravju pri delu je bil sprejet Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/02, 29/03 – popr., 124/06 in 43/11 – ZVZD-1), ki predpisuje kot obveznost za vse predhodni zdravstveni pregled pred nastopom dela, ostali pregledi pa so odvisni od pogojev posamezne dejavnosti - najdaljši možni rok je pet let. Pri tem pa je bistveno, kaj je delodajalec navedel v Izjavi o varnosti z oceno tveganja (če se v izjavi določi npr. dveletni rok, potem velja ta rok!!!). Ne glede na to pa je potrebno upoštevati za posebne primere (npr. poškodba pri delu, zmanjšana delovna zmožnost, itd.) ostala določila za preventivne zdravstvene preglede. Ker zdravstvene preglede pri medicini dela plača delodajalec, lahko sam izbere ustrezno pooblaščeno službo.

Drugi pomembni predpisi za gostinstvo

- posebni pogoji so določeni za gostinske obrate; določen je tudi dnevni in nočni čas (od 22.00 do 6.00 ure).

velja za bazene in naravna kopališča