Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Najpogostejša vprašanja - Sekcija za gostinstvo in turizem

Naročilo Smernic dobre higienske prakse in uporabe načel HACCP v gostinstvu

Sekcija za gostinstvo in turizem je skupaj s Turistično gostinsko zbornico pri GZS pripravila prenovljene Smernice dobre higienske prakse in uporabe načel HACCP v gostinstvu, ki jih je odobrilo tudi Ministrstvo za zdravje. Stare smernice so zato prenehale veljati, zato si morajo vsi člani, ki delajo po smernicah, zagotoviti nov tiskan izvod prenovljenih Smernic.

Naročilo smernic

Smernice naročite tako, da nam posredujete izpolnjeno naročilnico skupaj s potrdilom o plačilu na naslov

  • OZS, Sekcija za gostinstvo in turizem, Celovška 71, 1000 Ljubljana ali

  • Telefaks: 01/505 43 73 ali

  • E-naslov: vlasta.markoja@ozs.si

Vsem članom OZS so Smernice dobre higienske prakse in uporabe načel HACCP v gostinstvu na voljo po 25 € za izvod (vključuje DDV). Za vse ostale (nečlane) pa znaša izvod 80 € (vključuje DDV).  

POMEMBNO! Prosimo vas, da naročilo s prilogo dokazila o plačilu pošljete samo enkrat (ali faks, ali pošta, ali e-pošta). Plačan izvod Smernic in račun boste prejeli po pošti.

Pripeti dokumenti:

Naročilnica - Smernice dobre higienske prakse 2013.docx

 

 

Ali se za čas izvajanja večjega dogodka zahteva prisotnost varovanja (ne gre za dejavnost diskotek) in v katerih primerih?

Zakon o javnih zbiranjih v 12. a členu določa, da če organizator (gospodarska družba oziroma samostojni podjetniki posamezniki organizira prireditev kot svojo redno dejavnost v svojih poslovnih prostorih) prireditve organizira kot svojo redno dejavnost s tem, da nudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, mora na prireditvah zagotoviti vzdrževanje reda z varnostniki v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, če: - prireditve organizira v okviru dejavnosti gostinskega obrata (obratovanje diskotek ali nočnih klubov s ponudbo alkoholnih pijač), - prireditve organizira v okviru drugih dejavnosti za prosti čas (obratovanje diskotek ali nočnih klubov brez strežbe pijač) ali - prireditve organizira po 23. uri.

Vzdrževanje reda mora v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, zagotoviti tudi organizator, ki opravlja gostinsko dejavnost, če v svojih poslovnih prostorih občasno (manj kot 12 dni v okviru enega leta) organizira javno prireditev s tem, da nudi živo ali mehansko glasbo za ples ali družabni program.

To pomeni, da če prireditev organizira gospodarska družba ali podjetnik posameznik kot svojo redno dejavnost, v svojih poslovnih prostorih in hkrati nudi mehansko ali živo glasbo za ples ali družabni program, prijava prireditve pri pristojni policijski postaji ni potrebna, mora pa organizator red na prireditvi vzdrževati z varnostniki, kot to določajo predpisi s področja zasebnega varovanja, če prireditve organizira v okviru dejavnosti gostinskega obrata (obratovanje diskotek ali nočnih klubov s ponudbo alkoholnih pijač), prireditve organizira v okviru drugih dejavnosti za prosti čas (obratovanje diskotek ali nočnih klubov brez strežbe pijač) ali prireditve organizira po 23. uri.

Kot že navedeno, pa mora vzdrževanje reda z varnostniki zagotavljati tudi organizator prireditve, ki opravlja gostinsko dejavnost, če v svojih poslovnih prostorih občasno organizira javno prireditev, s tem, da nudi živo ali mehansko glasbo za ples ali družabni program. Hkrati pa mora tak organizator prireditev prijaviti pri pristojni policijski postaji, saj te dejavnosti ne opravlja redno, pač pa le občasno.
Ali lahko varovanje izvaja gostinec oz. iz njegove strani imenovana oseba sam? Ali mora za to najeti licencirano varnostno službo?
Če predpis določa, da mora organizator prireditve zagotoviti vzdrževanje reda v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje pomeni, da morajo varovanje zagotoviti v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Zakon o zasebnem varovanju določa, da zasebno varovanje opravlja, ga ponuja ali o njem svetuje v okviru svoje usposobljenosti kot pridobitno dejavnost za naročnike na podlagi pogodbenega odnosa gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima registrirano dejavnost, ima veljavno licenco in izpolnjuje pogoje za opravljanje zasebnega varovanja v skladu s tem zakonom.
 
Zanima me ali je potrebno takšno »prireditev« oz. dogodek prijaviti na MNZ oz. najbližji policijski postaji?
Na podlagi ZJZ je treba javno prireditev prijaviti pri pristojni policijski postaji. Če so izpolnjeni pogoji iz 13. člena ZJZ (npr. več kot 3000 udeležencev, prireditev poteka v šotoru, na prireditvi se uporabljajo odri, ki bi lahko ogrožali življenje ali zdravje ljudi ali premoženje) pa je treba za izvedbo prireditve pridobiti dovoljenje upravne enote.

Prijava prireditve pa ni potrebna, če jo organizirajo gospodarske družbe oziroma samostojni podjetniki posamezniki kot svojo redno dejavnost v svojih poslovnih prostorih. To pomeni, da prijava prireditve ni potrebna, če organizator organizira prireditev v svojih poslovnih prostorih vsak dan, vsak vnaprej določen dan v tednu ali v drugih časovnih razmikih, vendar vsaj 12 dni v razdobju enega leta.

Ne glede na navedeno pa mora javno prireditev prijaviti tudi organizator, ki opravlja gostinsko dejavnost, če v svojih poslovnih prostorih občasno organizira javno prireditev s tem, da nudi živo ali mehansko glasbo za ples ali družabni program. Na takšni prireditvi mora navedeni organizator zagotoviti vzdrževanje reda v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje (drugi odstavek 12. a člen ZJZ).
Kakšne so zahteve in predpisani postopki, da se bo prireditev Martinovanja oz. tudi druge prireditve izvedla skladno z zakonom?
Uvodoma bi želeli opozoriti, da je treba najprej presoditi ali gre v konkretnem primeru za javno prireditev, saj se v nasprotnem primeru določbe Zakona o javnih zbiranjih ne uporabljajo. Zakon o javnih zbiranjih namreč v 4. členu določa, da je javna prireditev vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur. ZJZ opredeljuje organizirano prireditev kot prireditev, pri kateri organizator razglaša oziroma poziva k udeležbi z javno objavo oziroma vabili, posredovanimi tistim, ki naj se prireditve udeležijo. Tako npr. ne gre za javno prireditev, če "martinovanje" v gostilni praznuje "zaključena" družba, ki se je za praznovanje vnaprej dogovorila oz. rezervirala prostor oziroma se šteje za javno prireditev "martinovanje" oz. drug dogodek, ki ga organizira lastnik gostinskega obrata, če vnaprej oglašuje prireditev in vabi udeležence, da se "martinovanja" udeležijo.
Prijava obratovalnega časa

V prilogi najdete obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije in primer izpolnjenega plačilnega naloga.

 Obrazec

Plačilni nalog

 

 

 

Pridobitev uporabnega dovoljenja ob preureditvi gostinskega obrata
 
V prilogi se nahaja odgovor Ministrstva za infrastrukturo in prostor glede pridobitve uporabnega dovoljenja ob preureditvi gostinskega obrata iz npr. gostišča v hotel, kjer se ne izvaja gradbenih posegov v obstoječi objekt.
 
Morebitna sprememba kategorizacije nastanitvenega objekta po določilih Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov v delu, ki se nanaša na hotele, motele, penzione in gostišča, po mnenju Ministrstva ne pomeni hkrati tudi spremembe namembnosti objekta, kar posledično pomeni, da v navedenih primerih ni potrebno pridobivati novega gradbenega dovoljenja, niti ne uporabnega dovoljenja. Le v primeru povečanega vpliva, ki bi zaradi spremenjenega namena objekta nastal za okolje, bi bilo investitorju potrebno prodobivati gradbeno dovoljenje in posledično tudi uporabno dovoljenje.
 
 
Obvestilo - Lažno predstavljanje za tržnega inšpektorja

Tržni inšpektorat RS opozarja, da Miran Zrimšek, ki se zavezancem predstavlja kot inšpektor pri njih ni zaposlen.
TIRS obvešča da tržni inšpektorji uvedejo inšpekcijski postopek zoper zavezance z uradnim dopisom, ki je sicer lahko poslan preko elektronske pošte, vendarle-ta vsebuje podpis inšpektorja in žig.

V primeru dvoma v verodostojnost prejetih obvestil o izvedbi inšpekcijskega postopka, o tem takoj obvestite TIRS.

Več na spletni strani TIRS.