Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Sekcija za promet - prva stran

sekcija-za-promet

novica Vozniki – obvezni dokumenti zaradi sprejetih izrednih ukrepov – velja od 27.10.2020

Glede na novo sprejete predpise posredujemo obvestilo, kateri so dokumenti, ki jih mora imeti voznik pri opravljanju dejavnosti pri sebi:

  • Spričevalo za delavce v sektorju mednarodnega prevoza iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1)
  • Potrdilo za voznike za prevoz blaga po cesti za najem ali plačilo v okviru licence Skupnosti(med vozniki t.i. »roza obrazec«), ki ga na podlagi Uredbe 1072/2009 izdajata Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ali Gospodarska zbornica Slovenije (potrdila ne potrebuje voznik, ki je rezident za daljši čas; občasno v tujini prihaja to težav, če navedenega dokumenta voznik nima, zato je na strani vsakega posameznika ali se bo odločil za pridobitev tega dovoljenja ali ne);
  • Za voznike tujce: Enotno dovoljenje za prebivanje in delo;

 

Za prihod/odhod z dela mora imeti voznik še (velja tudi za ostale zaposlene):

  • Potrdilo za prihod/odhod z dela (splošna oblika). Navedite iz katerega naslova voznik prihaja/odhaja na/z dela. Primer: ko voznik zapusti tovorno vozilo (zaključi z delom) se lahko vrne na svoj začasni naslov (v RS) ali stalni naslov (v tujini). Če se vrne na začasni naslov (v RS), potem ne more nadaljevati poti v tujino (na stalni naslov). Izbere lahko le en naslov iz katerega bo prihajal in odhajal na delo. V primeru, da bo voznik izbral naslov v tujini, mora imeti ob povratku za to potrdilo delodajalca.  Slednje potrdilo bo voznik potreboval tudi v primeru, če se bo vračal na delo v času omejenega gibanja ljudi (med 21. in 6. uro). Prihod in odhod na delo sodi med izjeme.
  • Izjava delodajalca o dnevu in uri pričetka vožnje (OPOMBA: od ure vstopa osebe v RS do začetka izvajanja vožnje (ki je razvidna iz tega dokumenta) lahko mine največ 6 ur.
  • Izjava delavca (voznika) za dokazovanje upravičenosti gibanja izven občine prebivališča (izpolnite podatke; rubrika 2 je prazna).

novica PREVOZI POTNIKOV - INFORMACIJA V ZVEZI Z IZDANO LICENCO OZIROMA LICENCO SKUPNOSTI IN ODJAVO VOZIL

Informacija v zvezi z izdano licenco oziroma licenco skupnosti in odjavo vozil

novica SPREMEMBE ZPCP IN PRAVILNIKA O LICENCAH – odgovori na najpogostejša vprašanja

Odgovori na najpogostejša vprašanja so bili pripravljeni v sodelovanju med Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije in Ministrstvom za infrastrukturo:

novica Spremembe na področju cestninjenja – 1.9.2020

DARS s 1.9.2020 ukinja rabate pri poplačniškem sistemu plačevanja cestnine.

novica Posebna ponudba za nakup pnevmatik za člane OZS in GZS

Tudi v letošnjem letu smo skupaj z Združenjem za promet pri GZS pristopili k zbiranju najugodnejših ponudb za nakup pnevmatik.

novica Dopis Ministrstvu za infrastrukturo glede zavarovanje kreditov SID banke

Dopis Ministrstvu za infrastrukturo glede zavarovanje kreditov SID banke
Pišite nam