Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Organi Sekcije za promet

Upravni odbor Sekcije za promet
 1. Peter Pišek - predsednik
  (regija št. 8: Celje, Laško, Žalec, Mozirje, Šentjur, Slovenske Konjice, Šmarje, Velenje)
 2. Franc Seršen - podpredsednik
  (regija št. 9: Ljubljana: Bežigrad, Center, Moste-Polje, Šiška, Vič-Rudnik)
 3. Peter Mirt - podpredsednik
  (regija št. 5: Brežice, Krško, Sevnica, Hrastnik, Trbovlje, Litija)
 4. Bogdan Semenič
  (regija št. 1: Ajdovščina, Nova Gorica, Tolmin, Idrija, Postojna)
 5. Branko Cipot
  (regija št. 4: Gornja Radgona, Murska Sobota, Lendava, Ljutomer, Lenart, Ormož)
 6. Franc Selič
  (regija št. 2: Črnomelj, Metlika, Novo Mesto, Trebnje, Grosuplje)
 7. Gašper Rudl
  (regija št. 3: Dravograd, Ravne , Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi)
 8. Srečo Vidic
  (regija št. 7: Jesenice, Kranj, Radovljica, Kamnik, Tržič, Škofja Loka)
 9. Stanislav Čepon
  (regija št. 10: Domžale, Kočevje, Vrhnika, Logatec, Ribnica, Zagorje)
 10. Dean Žunič

  (regija št. 6: Izola, Koper, Piran, Cerknica, Ilirska Bistrica Sežana)

 11. Miran Krušič

  (regija št. 11: Maribor, Pesnica, Ruše, Slovenska Bistrica in Ptuj)

Odbor avtobusnih prevoznikov
 1. Peter Mirt, predsednik
 2. Andrej Mrgole (področje: GJS-JPP)
 3. Breda Jesenko (področje: šolski prevozi)
 4. Milan Padežnik (področje: občasni prevozi potnikov)
 5. Tadej Poličnik (področje občasnih prevozov potnikov)
Odbor gradbenih prevozov
 1. Anton Dolinšek, predsednik
 2. Alojz Kocjan
 3. Nejc Šušteršič
 4. Primož Petrič
Odbor šol voženj
 1. mag. Igor Prah, predsednik
 2. Tomaž Lotrič
 3. Vojko Verdov
Skupščina sekcije za promet
Skupščino SP sestavlja po en poslanec iz dejavnosti sekcije iz posamezne OOZ oziroma en poslanec za več OOZ skupaj. Vsak poslanec ima en glas.

 Člani skupščina sekcije za promet 2022 - 2026


 
Pristojnosti skupščine sekcije so:
- izvoli in razrešuje predsednika sekcije,
- izvoli predsednika delovnega predsedstva skupščine sekcije,
- na predlog predsednika sekcije potrdi listo članov upravnega odbora sekcije in podpredsednika sekcije,
- na predlog organa sekcije odpokliče ali razreši člane upravnega odbora sekcije in podpredsednika sekcije,
- sprejema poslovnik sekcije,
- po potrebi obravnava in rešuje vsa ostala vprašanja, ki spadajo v delovno področje sekcije.

 

Poslovnik o delu Sekcije za promet
Sklep o razpisu volitev 2022 - 2026
Pravilnik o izvedbi volitev 2022 - 2026

 
Delo Sekcije za promet podpira:

DKV1_2_24