Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Organi Sekcije za promet

Upravni odbor Sekcije za promet

 1. Peter Pišek - predsednik;  Lopata 17, 3000 Celje; T 041 644 677; e-naslov: peter@frigo.si
  (regija št. 8: Celje, Laško, Žalec, Mozirje, Šentjur, Slovenske Konjice, Šmarje, Velenje)
 2. Franc Seršen - podpredsednik; Vasca 10, 1217 Vodice; T 041 663 957; e-naslov: franc@sersentransport.si
  (regija št. 9: Ljubljana: Bežigrad, Center, Moste-Polje, Šiška, Vič-Rudnik)
 3. Peter Mirt - podpredsednik;  Blanca 32, 8283 Blanca; T 041 645 795; e-naslov: mirt.peter@mirttours.si
  (regija št. 5: Brežice, Krško, Sevnica, Hrastnik, Trbovlje, Litija)
 4. Bogdan Semenič - član; Podnanos 106, 5272 Podnanos; T 041 615 075; e-naslov: semenic.transport@siol.net
  (regija št. 1: Ajdovščina, Nova Gorica, Tolmin, Idrija, Postojna)
 5. Branko Cipot - član; Polana 48, 9000 Murska Sobota; T 041 664 887; e-naslov: branko.cipot@siol.net
  (regija št. 4: Gornja Radgona, Murska Sobota, Lendava, Ljutomer, Lenart, Ormož)
 6. Franc Selič - član; Podzemelj 12A, 8332 Gradac; T 040 655 707; e-naslov: prevoznistvo.selic@siol.net (regija št. 2: Črnomelj, Metlika, Novo Mesto, Trebnje, Grosuplje)
 7. Gašper Rudl - član; Pameče 76, 2380 Slovenj gradec; T 041 229 647; e-naslov: gasper@nga.si
  (regija št. 3: Dravograd, Ravne , Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi)
 8. Srečo Vidic - član; Cesta v Megre 10, 4260 Bled; T 041 668 755; e-naslov: apv@telemach.net
  (regija št. 7: Jesenice, Kranj, Radovljica, Kamnik, Tržič, Škofja Loka)
 9. Stanislav Čepon - član; Lesno Brdo 24, 1360 Vrhnika; T 041 789 595; e-naslov: stane.cepon@acepon.si
  (regija št. 10: Domžale, Kočevje, Vrhnika, Logatec, Ribnica, Zagorje)
 10. Dean Žunič – član; Spodnje Škofije 6, 6281 Škofije; T: 041 769 036; e-naslov: zunic.dean@gmail.com  

  (regija št. 6: Izola, Koper, Piran, Cerknica, Ilirska Bistrica Sežana)

 11. Miran Krušič - član; Kostanjevec 37, 2316 Zg. Ložnica; T: 041 751 768; e-naslov: prevozi.krusic@gmail.com

  (regija št. 11: Maribor, Pesnica, Ruše, Slovenska Bistrica in Ptuj)

Odbor avtobusnih prevoznikov

 1. Peter Mirt - predsednik odbora
 2. Andrej Mrgole - član
 3. Breda Jesenko - članica
 4. Milan Padežnik ml. - član
 5. Tadej Poličnik - član

Skupščina sekcije za promet -  Skupščino SP sestavlja po en poslanec iz dejavnosti sekcije iz posamezne OOZ oziroma en poslanec za več OOZ skupaj. Vsak poslanec ima en glas.  

Poslanci/poslanke skupščine sekcije za promet

Pristojnosti skupščine sekcije so:

- izvoli in razrešuje predsednika sekcije,
- izvoli predsednika delovnega predsedstva skupščine sekcije,
- na predlog predsednika sekcije potrdi listo članov upravnega odbora sekcije in podpredsednika sekcije,
- na predlog organa sekcije odpokliče ali razreši člane upravnega odbora sekcije in podpredsednika sekcije,
- sprejema poslovnik sekcije,
- po potrebi obravnava in rešuje vsa ostala vprašanja, ki spadajo v delovno področje sekcije.

Poslovnik o delu Sekcije za promet
Sklep o razpisu volitev 2018 - 2022
Pravila o izvedbi volitev 2018 - 2022

 

Zapisniki UO SP:
2018

 
Zapisniki UO SP:
2017
 
Zapisniki UO SP:

2016

Zapisnik 1. seje
Pregled dela (januar - april 2016)
Zapisnik 2. seje
 

Zapisniki UO SP:
2015

Zapisnik 1 seje.docx

Zapisnik 2. seje
Zapisnik 3. seje
Zapisnik 4. seje
Zapisnik 5. seje
Zapisnik 6. seje
Poročilo o delu 2015

Zapisniki UO SP:
2014

Zapisnik volilne skupščine SP.pdf  / Vabilo volitve SP.pdf

Vabilo 5 seja UO SP 2014.pdf / zapisnik 5 seje UO SP.doc
vabilo 6 seja UO SP.doc / Zapisnik 6 seje UO SP.doc
vabilo 7 seja UO SP.doc / Zapisnik 7 seje UO SP.doc
vabilo 8 seja UO SP.doc / Zapisnik 8 seje UO.doc
                                                    / Zapisnik 9 seje UO.doc
vabilo 10 seja UO SP.doc / ZAPISNIK 10 SEJE UO SEKCIJE ZA PROMET.docx
ZAPISNIK UO SP S POSLANCI.docx


Zapisniki odborov:

2014

OAP -  Zabeležka OAP 26-6-14.doc

Pišite nam