Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Tujina - Sekcija za promet

ALBANIJA
ARMENIJA
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Armenije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga  (podpisano v Talinu, 21. septembra 2017)
- v slovenskem jeziku
- v angleškem jeziku
AVSTRIJA

Slovensko - avstrijski dogovor o opravljanju taksi prevozov

- Zapisnik zasedanja slovensko-avstrijske skupine strokovnjakov za mednarodni cestni prevoz oseb in stvari (Avstrija-Moravske Toplice 30.11. in 1.12.2006-slo.pdf - slo) - Ad 2 - ureditev avtotaksi prevozov;

- Zapisnik zasedanja slovensko-avstrijske skupine strokovnjakov za mednarodni cestni prevoz oseb in stvari (Avstrija-Moravske Toplice 30.11. in 1.12.2006-de.pdf - de) - Ad 2 - ureditev avtotaksi prevozov

- Zapisnik Mešane komisije za cestni in potniški promet (Dunaj, 16. 2. in 17. 2. 2016)
   - v SL jeziku
   - v D jeziku

- Avstrija EKO nalepke : tukaj
 

Poročanje Veleposlaništva RS v Avstriji-mednarodni potniški promet (15. 6. 2020)

Avstrija – Tirolska – Sektorska prepoved vožnje  (2020)

AZERBAJDŽAN

Depeša - Izdaja dovolilnic Azerbajdžana za transportna vozila na kopenskih mejah ni več mogoča 6. 4. 2023

Dopis Azerbajdžanske ambasade

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Azerbajdžanske republike o mednarodnem cestnem prevozu  (Baku, 16.1.2013):

BELGIJA
Prepoved prehitevanja za tovorna vozila nad 3,5 t
 • v Belgiji bo s 1.1.2008 uvedena generalna prepoved prehitevanja za tovorna vozila nad 3,5 t.

 • Prehitevanje bo dovoljeno samo na določenih odsekih, ki bodo označeni s tablami.

 • Bodite pozorni na prometno signalizacijo:

BELORUSIJA

Zapisnik sestanka skupnega odbora za mednarodni cestni prevoz med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo, Izola 13. in 14. 6. 2018

Zapisnik blorusko-slovenskega skupnega odbora o mednarodnem cestnem prometu Minsk, 12. - 13. september 2016

Protokol zasedanja belorusko-slovenske komisije za področje mednarodnih cestnih prevozov Minsk, 22. - 23. oktober 2014  

Seja slovensko-beloruske mešane komisije za področje mednarodnega cestnega prevoza (Portorož, 28. in 29. avgust 2013)

Zapisnik seje slovensko-beloruske mešane komisije za področje cestnega mednarodnega prevoza (Izola, 20. 7. - 22. 7. 2011)

Zapisnik seje belorusko - slovenske mešane komisije za področje mednarodnega cestnega prevoza (Minsk, 20. 6. -21. 6. 2010)

BOLGARIJA
BOSNA IN HERCEGOVINA
 • Zapisnik mešane komisije za mednarodni cestni prevoz med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino, Ljubljana 3. in 4. oktober 2023 (op. seznam potnikov-Interbus spremnica)
  Zapisnik v SLO jeziku
  Zapisnik v BIH jeziku
   
 • Protokol sestanka mešane komisije med delegacijama BiH in RS za mednarodni cestni promet potnikov in blaga - Sarajevo, 9. in 10. oktober 2019
 • Zapisnik mešane komisije za mednarodni cestni prevoz med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino, Ljubljana 25. in 26. oktober 2017  - v SLO jeziku in v BIH jeziku
 • Protokol sestanka mešane komisije med BiH in SLO v Sarajevu 1. in 2. oktobra 2014 Protokol-BiH-SLO 2014.pdf 

 • Protokol sestanka mešane komisije med delegacijama BiH in RS za mednarodni cestni promet potnikov in blaga - Novo mesto, 10.-11.3.2011

 • Protokol mešane komisije za cestni promet potnikov in blaga med BiH in RS - Sarajevo, 16. in 17. 7. 2009

 • Protokol sestanka mešane komisije med delegacijama BIH in SLO, v ljubljani 15. in 16. junija 2006 - Protokol 15., 16. 6. 2006
 • Protokol sestanka mešane komisije med delegacijama BIH in SLO, v Sarajevu 16. in 17. januarja 2003 - Protokol 16., 17. 1. 2003 

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o prevozu oseb in stvari v mednarodnem cestnem prometu Uradni list RS (Mednarodne pogodbe, št. 17),  št. 69/00.

ČEŠKA

Na Češkem bodo s 1.1.2010 uvedli e-cestninje po avstrijskem vzoru tudi za tovorna vozila katerih skupna masa presega 3,5 tone. Do 31.12.2009 velja e-cestninjenje samo za vozila, katerih skupna masa ne presega 12 ton.

NOVOST - od 1.2.2010 dalje se uvajajo tarife glede na dneve in ure (petek od 15.00 do 21.00 bodo veljale višje tarife). Cenik boste našli na spletni strani: http://www.premid.cz/fileadmin/downloads/MYTOCZ_315-03_narvl_en.doc

Nekaj pomembnih informacij:

ČRNA GORA

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne Gore o mednarodnem cestnem prevozu    potnikov in blaga (Podgorica, 23.6.2009) (Opomba: dovolilnice za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu za leto 2009 in 2010 niso izmenjane)

FRANCIJA
GRČIJA
ILEGALNI PRIBEŽNIKI

Veleposlaništvo RS v Atenah nas je obvestilo o rigorozni zakonodaji, ki od julija 2009 velja na področju nezakonitega priseljevanja.

V primeru dokazane krivde tihotapljenja ilegalnih pribežnikov (npr. v notranjosti kabine oz. tovornjaka, v podvozju) grška zakonodaja predvideva najmanj 10 let zaporne kazni in od 10.000 do 30.000 EUR denarne kazni za vsakega zatečenega ilegalnega priseljenca, v kolikor se dokaže, da je voznik za to prejel plačilo. V primeru smrti ilegalnega migranta pa je zagrožena celo dosmrtna ječa in denarna kazen do 700.000 EUR.

Glede na številčnost tovrstnih primerov in primerov vkrcanja pribežnikov brez vedenja voznikov, slovenskim prevoznikom svetujemo izredno pazljivost pri ustavljanju (postanki, prometni zastoji, čakanje na zelen semafor) posebej ob zmanjšani vidljivosti zaradi vremenskih pogojev ali noči, ter seveda skrbno ravnanje z osebnimi dokumenti in dokumenti vozila.

GRUZIJA

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Gruzije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (Tbilisi, 15.10.2015):

Nota Veleposlaništva Gruzije v zvezi s spremembo omejitev največjih dovoljenih mas in dimenzij, ki začne veljati 1. junija 2019

HRVAŠKA
 • Protokol sestanka slovensko-hrvaške mešane komisije o mednarodnem cestnem prometu (Bled, 3. in 4. 10. 2013) (ad2-kabotaža, režim prevozov; ad3-občasni prevoz potnikov)

                        - v slovenskem jeziku;
                        - v hrvaškem jeziku;

Poročanje Veleposlaništva RS na Hrvaškem (17.6.2020)

IRAN
ITALIJA

Zapisnik - Mešana Slovensko-Italijanska komisija za cestni prevoz - Rim, 16. maj 2019

Registracija prevoza odpadkov

V Italiji so s 25.decembrom 2010 uvedli obveznost registracije v primeru prevoza odpadkov v/iz ali v tranzitu Italije (Albo Nazionale Gestori Ambientali).

Prevozniki, ki želijo opraviti registracijo prevoznika odpadkov v Italiji, lahko celoten postopek opravijo preko OOZ Nova Gorica, OOZ Sežana ali OOZ Ajdovščina. Več informacij je objavljeno na spletni strani: tukaj
 

Verbalna nota Veleposlaništva Italijanske republike št. 1785 z dne, 11.8.2008 (tranzit Italije)
 

Odgovor Ministrstva za promet Italijanske republike v zvezi z največjo dovoljeno dolžino tovornih vozil, namenjenih prevažanju osebnih vozil (15.11.2006)
 

Protokol mešane slovensko-italijanske komisije za mednarodni cestni prevoz oseb in stvati (Ljubljana, 15. in 16. december 2003)

 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije o medsebojni ureditvi mednarodnega cestnega potniškega in tovornega prometa (Ur.l. RS - Mednarodne pogodbe št. 13/93)

 
Dovolilnice za vstop v mesto Torino
 
KAZAHSTAN
KOSOVO

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (Uradni list Republike Slovenije (Mednarodne pogodbe, št. 17/15), št. 105/15

Protokol 1. zasedanja slovensko-kosovske mešane komisije za mednarodni cestni prevoz oseb in blaga (Ljubljana, 17. in 18. januar 2012)

LATVIJA
MADŽARSKA
 • Zapisnik seje madžarsko-slovenske mešane komisije za mednarodni prevoz blaga in potnikov (Moravci v Slovenskih goricah, 1. in 2. 6. 2011) - novo

 • Prepoved prehitevanja za tovorna vozila nad 7,5 t

  • Od 1.januarja 2011 je na avtocestah in dvopasovnih cestah, med 6. 00 in 22.00 uro, prepovedano prehitevanja za tovorna vozila nad 7,5 t.  Vozila za katera velja prepoved morajo držati zadostno varnostno razdaljo, tako da se lahko uvrsti v pas vsaj eno tovorno vozilo, za katero velja prepoved prehitevanja.

 • Zapisnik seje madžarsko-slovenske mešane komisije za mednarodni cestni prevoz blaga (Budimpešta, 4.2.2009)

 • Protokol predstavnikov cestnih prevoznikov ter nadzornih organov: Republika Slovenija - Republika Madžarska (Lendava, 8. 5. 2008)

 • Prekrški in kazni za kršitev cestno - prometnih predpisov (staro)

 • Prekrški in kazni za kršitev cestno - prometnih predpisov (od 1.8.2009)- novo

 • Pojasnilo madžarskih oblasti glede trošarinskih prekrškov v povezavi s slovenskimi avtoprevozniki na Madžarskem (obvestilo Veleposlaništva RS v Budimpešti)

 • Cestno omrežje na madžerskem, za katero je obvezno plačilo cestnine;

 • Osna obremenitev 11 t (vloga);

  • Na Madžarskem je z dovoljenjem mogoča obremenitev 11 t po pogonski osi, v primeru, da je le-ta opremljena s štirimi pnevmatikami in zračnim vzmetenjem ter pod pogojem, da ste podali pristojnim madžarskim organom izjavo po Odredbi št. 4/1999. (II.12) KHVM.

  • Našim članom smo pripravili obrazec, s katerim lahko zaprosijo za pridobitev ugodnosti po Odredbi št. 4/1999. (II.12) KHVM. Izpolnjen obrazec v madžarskem jeziku z vsemi prilogami je potrebno poslati po pošti na naslov (vloge posredovane po faksu ne bodo obravnavane):

  • Magyar Közút Közhasznú TársaságPF 749, H - 1535 Budapest

  • Registrske označbe vozil, za katere boste podali vlogo, bodo vnešene v računalniško evidenco,  katera je dostopna pristojnim organom na vseh mejnih prehodih (pisnih potrdil ne izdajajo).

  • Kontaktna oseba: Moldovan EvaMagyar Közút Közhasznú TársaságPF 749, H - 1535 Budapeste-naslov: moldovan@kozut.hutel: +36 1 336 87 35uradne ure: ponedeljek - petek: od 8.00 do 12.00 ure

 • Vladna uredba 156/2009 (29.07) o zneskih kazni, ki se lahko izrečejo v primeru kršitve določb povezanih s cestnim prevozom blaga, potniškim in cestnim prometom ter o nalogah uradnih organov povezanih z izrekanjem kazni

MAKEDONIJA

Zapisnik seje slovensko-makedonske mešane komsije za mednarodni cestni pervoz blaga in potnikov
- Radenci, 6. in 7. 3. 2012

Protokol sestanka makedonsko-slovenske mešane komisije za prevoz potnikov in blaga v mednarodnem cestnem prometu - Ohrid, 28. in 29.10.2010

Protokol sestanka slovensko-makedonske mešane komisije za mednarodni cestni prevoz blaga in potnikov - Ljubljana, 22. november 2005

 

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije  o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in stvari (Uradni list RS (Mednarodne pogodbe, št. 6),  št. 22/1999).

MAROKO

Zapisnik tehničnega sestanka med delegacijo Republike Slovenije in Kraljevino Maroko za področje mednarodnega cestnega prevoza potnikov in blaga - Ljubljana 24. in 25. maj 2016

- v SL jeziku

- v FR jeziku

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Maroko o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 4/17)

MOLDAVIJA

Sporazum med EU in Republiko Moldavijo o cestnem prevozu blaga, Bruselj 17.6.2022

 

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove  o mednarodnem cestnem prevozu  (Uradni list RS (Mednarodne pogodbe, št. 23),  št. 84/2000).

NEMČIJA
 • Zapisnik sestanka mešane komisije za mednarodni prevoz blaga in potnikov med Slvoenijo in Nemčijo (Ljubljana, 28. in 29. 6. 2016) - v slovenskem jeziku; v nemškem jeziku

 • Registracija prevoznika odpadkov

 • Uporaba označenega energenta v hladilnih sistemih transprotnih sredstev (obvestilo MF)

 • Toll Collect - elektronsko cestninjenje

 •  V Nemčiji potrebne knjižice za vozila nad 2,8 t skupne mase

  • V Nemčiji potrebne knjižice voženj za vozila nad 2,8 t skupne mase 7.11.2005     V skladu s 6. odstavkom Uredbe o vozniškem osebju (FPersV, ki velja v Republiki Nemčiji) morajo vozniki vozil, ki so namenjena prevozu blaga in katerih dovoljena skupna masa skupaj s priklopnikom ali polpriklopnikom znaša več kot 2,8 tone in ne presega 3,5 tone, v Nemčiji voditi evidenco o času vožnje, vseh drugih časih opravljanja dela, o prekinitvi časa vožnje in o časih počitka. Te evidence, ki jih voznik zapiše na roko, pa v skladu s 7. odstavkom zgoraj navedene uredbe niso potrebne, če je v vozilu v obratovanju kontrolna naprava - tahograf /v skladu z 57.a členom Zakona o dopustitvi vključitve v cestni promet ali kontrolna naprava ES v skladu z Uredbo (EGS) št. 3821/85) v času celotne izmene in evidentira trajanje časa vožnje.

  • Predhodno omenjene določbe veljajo tudi za osebe, ki nimajo stalnega prebivališča na območju - torej tudi za vozila, ki niso registrirana v Nemčiji, če so udeležena v cestnem prometu v Nemčiji. Nemški pravni predpisi, ki uporabo Uredb (EGS) št. 3820/85 in 3821/85 razširjajo na voznike, ki spadajo pod 4. člen Uredb (EGS) št. 3820/85, pri čezmejnem (mednarodnem) prevozu v Nemčiji veljajo tudi za voznike vozil iz drugih držav članic.

 - Globe - cestnina

- Globe - cestno prometni prekrški

- Globe - socialna zakonodaja

- informacije: cestnine za vozila do 3,5 t NDM

 

Poročanje Veleposlaništva RS v Nemčiji-mednarodni potniški promet (15. 6. 2020)

NORVEŠKA

 Kabotaža v potniškem prometu od 1. 1. 2024
POLJSKA

S 1. julijem 2011 je na Poljskem uveden elektronski sistem pobiranja cestnin - viaTOLL.

Elektronski sistem cestninjenja velja za tovorna vozila ali spojeno kombinacijo vozil nad 3,5t maksimalne dopustne teže. Velja tudi za avtobuse z več kot 9 sedeži.

Višina cestnine bo odvisna od:
 • kategorije ceste: nacionalne ceste/avtoceste - razredi A, S, GP, G

 • EURO kategorije vozila: do EURO2, EURO3, EURO4, EURO5 in več.

Za uporabo cestninskega omrežja bo vozilo potrebno opremiti z on-board enoto imenovano viaBOX. Enoto prevoznik prejme, ko opravi registracijo.Registracija se bo lahko opravila na kontaktnih točkah ali distribucijskih mestih. Možna bo tudi registracija preko spletne strani viaTOLL.  

Uporabne povezave:
Seznam cest na katerih bo veljal sistem viaTOLL:

National roads or their sections of class A and S, on which electronic tolls are collected:

 • the A1 motorway on the sections:

  • Tuszyn interchange — Bełchatów interchange,

  • Sośnica interchange — Świerklany interchange;

 • the A2 motorway on the section Modła interchange — Stryków I interchange;

 • the A4 motorway on the sections:

  • Zgorzelec (state border) — Bielany Wrocławskie interchange,

  • Bielany Wrocławskie interchange — Kleszczów interchange,

  • Kleszczów interchange — Murckowska interchange,

  • Balice I interchange — Szarów interchange;

 • the A6 motorway on the section Kołbaskowo (state border) — Kijewo interchange;

 • the A8 motorway on the section Nowa Wieś Wrocławska interchange (A4) — Pawłowice interchange;

 • the A18 motorway on the section Golnice — Krzyżowa;

 • the S1 express road on the sections:

  • Bielsko-Biała (Komorowice) — Cieszyn-Boguszowice (state border),

  • Dąbrowa Górnicza (Ząbkowice) — Tychy,

  • Pyrzowice-Lotnisko — Podwarpie interchange;

 • the S3 express road on the sections:

  • Goleniów Północ interchange — Szczecin (Kijewo interchange),

  • Klucz interchange — Gorzów Wielkopolski (Gorzów Południe interchange),

  • Sulechów interchange — Nowa Sól interchange;

 • the S5 express road on the section Stryszek interchange — Białe Błota interchange;

 • the S6 express road on the section Gdynia interchange (a crossing with Morska street) — Rusocin interchange (A1);

 • the S7 express road on the sections:

  • the ring road of Płońsk,

  • Kroczewo interchange — Czosnów interchange,

  • Grójec (including the ring road of Grójec) — Jedlińsk,

  • Skarżysko Kamienna (including the ring road of Skarżysko Kamienna) — Kielce-Północ interchange,

  • Jędrzejów Północ interchange — Jędrzejów Wschód interchange (a crossing with the national road No. 78),

  • Rybitwy — Bieżanów interchange,

  • Myślenice interchange — Lubień interchange;

 • the S8 express road on the sections:

  • Dąbrowa interchange — Cieśle interchange,

  • Konotopa interchange — Powązkowska interchange,

  • Radzymin (including the ring road of Radzymin) — Wyszków (including the ring road of Wyszków),

  • the ring road of Ostrów Mazowiecka;

 • the S10 express road on the sections:

  • Stargard Szczeciński Zachód interchange — Stargard Szczeciński Wschód interchange (the ring road of Stargard Szczeciński),

  • Nieszawka interchange — Czerniewice interchange;

 • the S11 express road on the section Krzesiny — Kórnik;

 • the S22 express road on the section Elbląg — Grzechotki (state border).

National roads or their sections of the class GP and G on which electronic tolls are collected:

 • the national road No. 4 on the section Rzeszów — Tywonia (the start of the ring-road of Jarosław);

 • the national road No. 6 on the section Gościcino — the city limit of Gdynia;

 • the national road No. 7 on the sections:

  • Płońsk — Kroczewo interchange,

  • Czosnów — the city limit of Warsaw,

  • the city limit of Warsaw — Grójec,

  • the city limit of Cracow — Myślenice;

 • the national road No. 10 on the section the city limit of Szczecin — Stargard Szczeciński Zachód interchange;

 • the national road No. 18 on the section Olszyna (state border) — Golnice;

 • the national road No. 77 on the section Radymno — Przemyśl;

 • the national road No. 81 on the section the city limit of Katowice — Skoczów (excluding the town of Żory);

 • the national road No. 92 on the sections:

  • a crossing with the provincial road No. 305 — the city limit of Poznań,

  • the city limit of Poznań — Września;

 • the national road No. 94 on the section the city limit of Dąbrowa Górnicza — the city limit of Cracow.
   

Protokol zasedanja mešane slovensko-poljske komisije za mednarodni cestni prevoz v Ljubljani 27. in 28. 5 2008

PORTUGALSKA
 • ODLOČBA KOMISIJE z dne 28. maja 2009 o spremembi Odločbe 2006/133/ES o zahtevi, da države članice  začasno sprejmejo dodatne ukrepe proti širjenju borove ogorčice Bursaphelenchus  xylophilus (Steiner in Buhrer) Nickle et al., na območjih Portugalske, razen območij, kjer  je znano, da se ne pojavlja;    

 • ODLOČBA KOMISIJE  z dne 12. junija 2009 o odstopanju od točke 1(d) Priloge k Odločbi 2006/133/ES, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2009/420/ES, glede datuma začetka veljavnosti v zvezi z občutljivim lesom s poreklom zunaj razmejenih območij

 • Lesen pakirni material - evropske zahteve ob uvozu (letak)

 • Nove EPAL - palete bodo od 1.1.2010 skladne s standardom ISPM15

RUSIJA

Ruska prepoved za cestni promet od 10.10.2022

Pojasnila glede pravil za izpolnjevanje ruskih obrazcev dovolilnic za mednarodni cestni prevoz (24. 2. 2021)

Prevod besedila pravnih aktov Ministrstva za promet Ruske federacije s katerimi so urejeni prevozi v mednarodnem prometu

Ukaz Ministrstva za promet Ruske federacije o vnosu sprememb v pravila izpolnjevanja ruskih dovoljenj in posebnih dovoljenj za izvajanje mednarodnega avtomobilskega prevoza z ozemlja ali na ozemlje tretje države, z dne 8. februar 2018

Izdaja potrdil za pridobitev ruskih viz za voznike državljan EU

Protokol zasedanja rusko-slovenske Mešane komisije za področje mednarodnih cestnih prevozov (Moskva, 13. in 14. 12. 2017)

Zapisnik zasedanja rusko-slovenske Mešane komsije za vprašanja sodelovanja na področju mednarodnih cestnih prevozov (Ljubljana, 22. - 23. 9. 2015)

 Zapisnik zasedanja skupine izvedencev Ministrstva za promet Ruske Federacije in Ministrstva za promet Republike Slovenije (Moskva, 14. 2. 2012)

Protokol zasedanja mešane Slovensko - Ruske komisije za mednarodni cestni prevoz(Slovenska bistrica, 10. in 11. november 2008) (iz vsebine: dokazovanje ekološke kvalitete vozila za uporabo bilateralnih dovolilnic, kvote dovolilnic za leto 2008 in 2009):

SAN MARINO
SLOVAŠKA

Cestninjenje

S strani veleposlaništva Republike Slovenije iz Bratislave smo prejeli pomembno obvestilo, ki se nanaša na elektronsko cestninjenje za tovorna vozila na Slovaškem.

Kot je znano je Slovaška s 1. 1. 2010 uvedla elektronski (satelitski) sistem cestninjenja za tovorna vozila nad 3,5t in vozila, ki omogocajo prevoz vec kot 9 oseb.

Poleg do sedaj znanih zapletov (napacna namestitev ali ravnanje z OBU enoto, vožnja brez zadostnega dobroimetja, tehnicne okvare ipd.) na veleposlaništvu opažajo, da slovenski vozniki za tranzit cez Slovaško na OBU enoto praviloma naložijo le 100 EUR dobroimetja, kar pa dostikrat ne zadostuje. Informacija, da za tranzit cez Slovaško zadostuje 100 EUR, se je ocitno že pred casom razširila med avtoprevozniki, vendar je zavajajoca, saj se je skupna dolžina placljivih cestninskih odsekov veckrat spremenila (povecala). Ker ima OBU enota slabo zaznavne opozorilne signale, vozniki to pogosto spregledajo in vozijo brez dobroimetja.

Slovaški zakon o elektronskem sistemu cestninjenja je precej rigiden, sistem pa popolnoma avtomatiziran in ne dopušca nobenih odstopanj. Ko je enkrat zaznana kršitev (ali je do nje prišlo namenoma, iz malomarnosti ali zaradi tehnicne napake ni pomembno), je prepozno in cestninska policija nima druge možnosti kot, da vozniku izrece kazen za storjeni prekršek. Ta je bila do nedavnega tudi izredno visoka (2655 EUR oz. 1655 EUR v mandatnem postopku na mestu prekrška). Poleg primerov v katerih je šlo za ocitno napako voznika je bilo nekaj primerov tudi "na meji" ali pa je šlo za napake v tehniki in bi bilo o krivdi voznikov težko govoriti.

V zacetku avgusta 2011 je na Slovaškem stopila v veljavo novela zakona o elektronskem sistemu cestninjenja za tovorna vozila, ki prinaša za skoraj polovico nižje kazni za cestninske prekrške (1300 EUR oz. 700 EUR v mandatnem postopku), hkrati pa je dodana možnost kaznovanja v primerih, ko voznik nima pri sebi vseh dokumentov o vozilu. Definicija prekrška ostaja enaka in kazni še naprej ni možno izrekati v razponu glede na resnost prekrška oz. ugotovljeno dejansko stanje.

Glede na navedeno, veleposlaništvo, slovenske avtoprevoznike opozarja na posebnosti slovaškega cestninskega sistema, še posebej pa izpostavljajo najpogostejše napake voznikov. Prevozniki naj opozorijo svoje voznike na:

 • OBU enoto je treba kupiti in usposobiti takoj na vstopu v državo na oznacenih prodajnih mestih »E-myto« (ne šele na prvi bencinski postaji ipd. );

 • vozniki naj na OBU enoto naložijo ustrezno dobroimetje (raje vec kot premalo) in naj redno preverjajo stanje opozorilnih luck na enoti;

 • v primeru kakršnekoli težave (izcrpanje dobroimetja, tehnicna okvara OBU enote...), naj vozilo takoj varno zaustavijo in poklicejo na klicni center družbe Skytoll (številka je navedena v navodilih za uporabo OBU), kjer bodo dobili t.im. "servisno kodo" s katero bodo lahko nadaljevali pot do prvega prodajnega mesta kjer bodo odpravili napako/napolnili dobroimetje. Nadaljevanje vožnje brez te kode (ne glede na vzrok težave) še vedno pomeni prekršek za katerega bo izrecena kazen;

 • vozniki, ki ne uporabljajo OBU enote ampak vnaprej placajo pavšal za posamezno traso ("transit ticketing") naj pri vstopu v državo na prodajnih mestih natancno preverijo odseke, ki jih lahko uporabljajo za tak tranzit (op. "transit ticketing" bo predvidoma možen le še do konca tega leta );

 • od prodajnega osebja je priporocljivo zahtevati dodatna navodila glede montaže in uporabe OBU enote, pred samo uporabo pa pozorno prebrati priložena navodila (ki so na razpolago v nekaj jezikih).

Zgornja opozorila in prenovljeno informacijo o cestninah na Slovaškem bo Veleposlaništvo Republike Slovenije objavilo na njihovi spletni strani: http://bratislava.embassy.si/index.php?id=2127.

Priloge:

SRBIJA

Protokol zasedanja slovensko-jugoslovanske Mešane komisije za cestni promet - Beograd 3. in 4. december 2001

Protokol sestanka Mešane komisije med delegacijama Državne Skupnosti Srbije in Črne Gore ter Republike Slovenije o mednarodnem cestnem prometu - Beograd , 5. in 6. oktober 2004

Protokol zasedanja mešane slovensko - srbsko-črnogorske komisije za mednarodni cestni prevoz oseb in stvari - Lendava 2. in 3. junij 2005

Prevoz za lastne potrebe:
ŠVICA

Sporazum med Evropsko Skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o železniškem in cestnem prevozu blaga in potnikov (Uradni list EU, L114/91 - 30. 4. 2002):

TUNIZIJA
Protokol strokovnega sestanka med delegacijo Republike Slovenije in Republike Tunizije za področje mednarodnega cestnega prevoza potnikov in blaga, v Ljubljani 17. in 18 aprila 2019

 v slovenskem jeziku
 v francoskem jeziku
TURČIJA

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (sestavljeno v Ankari 11. junija 2002)

Zapis seje turško-slovenske mešane komisije za mednarodni cestni prevoz (Ljubljana, 4. in 5. September 2002)

Zapis  seje turško-slovenske mešane komisije za mednarodni cestni prevoz (Ankara, 26. in 27. januar 2004)

Zapis seje turško-slovenske mešane komisije za mednarodni cestni prevoz (Ljubljana, 17, 18. in 19. julij 2006)

Zapis seje turško-slovenske mešane komisije za mednarodni cestni prevoz (Istanbul, 21.  in 22. maj 2009)

Protokol zasedanja Slovensko - Turške mešane komisije za mednarodni cestni prevoz (Izmir, 6. in 7. decembra 2017)

Protokol zasedanja Slovensko-Turške mešane komisije za mednarodni cestni prevoz (Ljubljana, 24. in 25. september 2019)

Nov režim prevozov od 1.9.2008

Za prevoze v/iz Republike Turčije s tovornim vozilom tuje registracije, ki ima prikolico ali polprikolico z registrsko tablico, ki jo je izdala druga tuja država, se od 1. septembra 2008 zahteva dovolilnica CEMT.

Omejitev starosti vozil za prevoz potnikov

S strani turškega veleposlaništva v Ljubljani smo prejeli obvestilo, da je na ozemlju Turčije s 1.6.2005 uvedena starostna omejitev vozil, s katerimi se prevažajo potniki v Turčijo (minibusi, busi). Ne smejo voziti vozila, ki so starejša od 20 let.

Turško tolmačenje transporta iz 3. države
TURKMENISTAN
Sporazum   med Vlado Republike Slovenije in Vlado Turkmenistana o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (Uradni list Republike Slovenije (Mednarodne pogodbe, št. 5/16), št. 32/16)

Depeša - Novi prevozni režim za tuje prevoznike tovornih vozil v Turkmenistan -  9. 11. 2022
- v SLO jeziku
- v RUS jeziku
UKRAJINA

Registracija prehoda meje za avtobuse od 12. 2. 2024

Sklep o podaljšanju Sporazuma med EU in Ukrajino o cestnem prevozu blaga z dne 16.3.2023

Sporazum med EU in Ukrajino o cestnem prevozu blaga, Bruselj 17.6.2022

Zapisnik seje slovensko – ukrajinske mešane komisije za mednarodni cestni prevoz blaga in potnikov Portorož, 22.-23.11.2011 

Zapisnik seje ukrajinsko-slovenske mešane komisije za mednarodni prevoz blaga in potnikov (Kijev, 16.-17.10.2008):

UZBEKISTAN

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Uzbekistan o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga:

Protokol prvega zasedanja uzbeško-slovenske komisije za področje mednarodnih cestnih prevozov, Taškent 12. in 13. november 2014:

Zapisnik sestanka mešane komisije za mednarodni cestni prevoz med Republiko Slovenijo in Republiko Uzbekistan, Ljubljana 10. in 11. september 2019:

VELIKA BRITANIJA

V primerih odkritja ilegalnih emigrantov, prevoznik ne bo kaznovan če dokaže: 

 • da ni vedel in ni imel sprejemljive podlage za sum, da se kdo skriva v njegovem prevoznem sredstvu (transporterju);

 • da je poskrbel za učinkovit sistem, ki onemogoča ilegalno emigracijo;

 • da so osebe, odgovorne za delovanje tega sistema postopale pravilno;

Za varen vstop v Veliko Britanijo so priporočljivi naslednji dokumenti:

Pomembno je, da prevoznik lahko dokaže, da je voznika poučil in mu podal ustrezna navodila, kako postopati z zgoraj navedenimi listinami. V primeru, da pošiljatelj noče podpisati obrazca »C«, mora voznik obvezno vpisati pripombo in to potrditi s svojim podpisom.

Pregledi vozil se izvajajo v odhodnih pristaniščih. Voznik mora zahtevati od pristojnega organa izročitev  potrdila o pregledu vozila, v kolikor ga ni prejel že ob samem pregledu vozila. Eurotunel je že uvedel postopek, pri katerem potrdi pregled vozila na samem tovornem listu (CMR).

Mesto London ima območje "Low Emission Zone" (LEZ) kjer je omejen prevoz z gospodarskimi vozili. Od 3 januarja 2012 bo spremenjen režim voženj gospodarskih vozil (tovornih vozil, avtobusov in drugih vozil nad 3,5 t) tako, da bodo lahko vozili v to območje brezplačno le vozila z Euro 4 motorji. Vsa ostala vozila z manjšimi ekološkimi standardi bodo plačevala  £ 200 (cca 225 €) za vstop v to območje. Da bi lahko vozila Euro 4 vozila brez problemov v Londonu se morajo vpisati v register preko spleta: http://www.epcplc.com/clients/tfl/lez/