Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
DAN SLOVENSKE HRANE

Čez mesec dni bosta Dan slovenske hrane in Tradicionalni slovenski zajtrk

17. 10. 2023
Avtor: Anton Šijanec
DAN SLOVENSKE HRANE

Na dan slovenske hrane, ki ga bomo letos obeležili v petek, 17. novembra, bo že trinajstič potekal Tradicionalni slovenski zajtrk, tokrat pod sloganom Kruh za zajtrk - super dan!. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k sodelovanju vsako leto povabi zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, pobuda pa se širi tudi v druge institucije, tudi v gostinske obrate. Ta dan namenjamo lokalno pridelani hrani še prav posebno pozornost, pridelovalcem in predelovalcem hrane pa izražamo posebno priznanje in spoštovanje do njihovega dela.

Letos v znamenju kruha, žit in izdelkov iz žit

Letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk bo 17. novembra potekal pod sloganom Kruh za zajtrk – super dan!. Kruh je poleg masla, mleka, medu in jabolka ali drugega slovenskega sadja, ena od sestavin Tradicionalnega slovenskega zajtrka. Letos obeležujemo mednarodno leto prosa, zato bo temu žitu namenjena večja pozornost.

Le živila slovenskega porekla

Vsa živila TSZ morajo biti slovenskega porekla. Prepoznavanje v Sloveniji pridelanih in predelanih kakovostnih proizvodov med drugimi omogočata zaščitna znaka Ekološki in Izbrana kakovost – Slovenija. Z njima se ponašajo kmetijski pridelki oziroma ekološka živila in živila s posebnimi lastnostmi kot so sestava, okolju prijazno pridelava, kakovost surovin, dobrobit živali, način krmljenja, dolžina transportnih poti in hitrost predelave surovin.

Glavni namen projekta TSZ, ki je bil na pobudo Čebelarske zveze Slovenije prvič organiziran leta 2011, je ozaveščanje najmlajših o pomenu kmetijstva, živilske industrije, čebelarstva in varovanja okolja. Prav tako je eden ciljev poudarjanje pomena rednega zajtrkovanja za zdravo in uravnoteženo prehranjevanje. Ljudje, ki redno zajtrkujejo, imajo boljše prehranske navade, to pa pripomore k lažjemu vzdrževanju primerne telesne teže. Vsakodnevni zajtrk poskrbi tudi za jutranjo energijo, ki jo še posebej otroci in mladostniki potrebujejo za lažje sledenje učnemu procesu.

Sodeluje vedno več ljudi, tudi gostinski lokali

Pobuda se uveljavlja tudi med širšo javnostjo, saj se Tradicionalnemu slovenskemu zajtrku vsako leto pridružijo številni posamezniki, institucije podjetja, gostinski obrati in turistične ustanove, ki širijo pomen in glas o TSZ.

Sodeluje tudi naša stanovska organizacija OZS

Pri organizaciji in izvedbi TSZ sodelujejo ministrstva, pristojna za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zdravje, vzgojo in izobraževanje, kulturo ter okolje, podnebje in energijo, Čebelarska zveza Slovenije, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Zavod za šolstvo, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zadružna zveza Slovenije, Zveza slovenske podeželske mladine, Zveza sadjarskih društev Slovenije ter Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije.

Vzgojno-izobraževalni zavodi lahko uveljavljajo pavšalno nadomestilo za nakup živil

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tudi letos zagotavlja sredstva za izplačilo pavšalnega nadomestila za nakup živil za izvedbo TSZ. Višina pavšalnega nadomestila znaša 0,72 evra na enega otroka oziroma mladostnika. Podrobnejše pogoje za izplačilo pavšalnega nadomestila določa Pravilnik o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk.

Dan slovenske hrane

TSZ je glavni dogodek dneva slovenske hrane, ki ga obeležujemo od leta 2012 vsak tretji petek v novembru. Ta dan namenjamo lokalno pridelani hrani še prav posebno pozornost, pridelovalcem in predelovalcem hrane – kmetom, kmetijskim in živilskim podjetjem ter zadrugam – pa izražamo posebno priznanje in spoštovanje do njihovega dela.

Z dnevom slovenske hrane krepimo zavedanje in pomen domače trajnostne samooskrbe, ohranjanje čistega in zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjamo mlade s postopki pridelave in predelave hrane ter spodbujamo zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju.

Informacije o lokalnih ponudnikih:

 

Vir: MKGP

 

Preberite tudi