Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
NADZOR HRUPA

Nadzor hrupa zvočnih naprav, ki jih zunaj stavbe uporabljajo lokali

17. 10. 2023
Avtor: Anton Šijanec
NADZOR HRUPA

Inšpekcija za okolje med drugim nadzira spoštovanje določil Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju ki ga povzročajo stalne ali občasne emisije hrupa enega ali več virov obremenjevanja okolja s hrupom. Uredba določa vire onesnaževanja okolja s hrupom in obveznosti, ki jih imajo upravljavci virov hrupa.

Obvezno izvajanje monitoringa

Vsak upravljavec vira hrupa, ki upravljajo z napravami, ki povzročajo hrup,  mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje. Upravljavci virov hrupa morajo opraviti prvo ocenjevanje vira hrupa, v kolikor iz opravljenih meritev izhaja, da so zavezanci za izvajanje obratovalnega monitoringa, morajo nato izvajati občasne ocenjevanje hrupa na vsaka tri leta.

Visoke kazni

Inšpektorji za okolje v inšpekcijskih nadzorih preverijo ali je zavezanec za izvajanje meritev hrupa opravil meritve hrupa in ali rezultati meritev ostajajo v mejah, ki so za vire hrupa določene s predpisom. V kolikor ugotovijo, da zavezanec presega mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, zavezancu z odločbo odredijo ustrezne ukrepe varstva pred hrupom. Pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je upravljavec vira hrupa, a ne izvaja obratovalnega monitoringa pa lahko oglobijo z globo od 4.000 do 40.000 evrov za prekršek.

Tudi zvočniki zunaj gostinskih lokalov

Uredba določa, da se med vire hrupa uvršča tudi gostinski lokal, ki zunaj stavbe uporablja zvočne naprave. Inšpektorji v zadnjih letih opravijo vedno več nadzorov v gostinskih lokalih, ki zunaj stavbe uporabljajo zvočne naprave. Ugotavljajo, da gostinski lokali, ki zunaj stavbe uporabljajo zvočne naprave, zanje praviloma ne zagotavljajo niti prvega ocenjevanja hrupa niti pozneje občasnega ocenjevanja hrupa v okviru obratovalnega monitoringa.

Samo v Ljubljani 14 kršiteljev brez monitoringa

Samo v nadzorih lokalov v centru Ljubljane je inšpekcija odkrila 14 lokalov, ki za zvočne naprave zunaj stavbe niso imeli opravljenih meritev hrupa. Vsem je bilo z odločbami odrejeno, da morajo izvesti meritve hrupa in z njimi seznaniti inšpekcijo. Meritve, ki so jih opravile zato pooblaščene organizacije niso pokazale preseganj mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, zato se postopki niso nadaljevali.

 

Vir: IRSOE

 

 

Preberite tudi