Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Novice - Sekcija za promet

novica Vozniki – obvezni dokumenti zaradi sprejetih izrednih ukrepov – velja od 27.10.2020

Glede na novo sprejete predpise posredujemo obvestilo, kateri so dokumenti, ki jih mora imeti voznik pri opravljanju dejavnosti pri sebi:

  • Spričevalo za delavce v sektorju mednarodnega prevoza iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1)
  • Potrdilo za voznike za prevoz blaga po cesti za najem ali plačilo v okviru licence Skupnosti(med vozniki t.i. »roza obrazec«), ki ga na podlagi Uredbe 1072/2009 izdajata Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ali Gospodarska zbornica Slovenije (potrdila ne potrebuje voznik, ki je rezident za daljši čas; občasno v tujini prihaja to težav, če navedenega dokumenta voznik nima, zato je na strani vsakega posameznika ali se bo odločil za pridobitev tega dovoljenja ali ne);
  • Za voznike tujce: Enotno dovoljenje za prebivanje in delo;

 

Za prihod/odhod z dela mora imeti voznik še (velja tudi za ostale zaposlene):

  • Potrdilo za prihod/odhod z dela (splošna oblika). Navedite iz katerega naslova voznik prihaja/odhaja na/z dela. Primer: ko voznik zapusti tovorno vozilo (zaključi z delom) se lahko vrne na svoj začasni naslov (v RS) ali stalni naslov (v tujini). Če se vrne na začasni naslov (v RS), potem ne more nadaljevati poti v tujino (na stalni naslov). Izbere lahko le en naslov iz katerega bo prihajal in odhajal na delo. V primeru, da bo voznik izbral naslov v tujini, mora imeti ob povratku za to potrdilo delodajalca.  Slednje potrdilo bo voznik potreboval tudi v primeru, če se bo vračal na delo v času omejenega gibanja ljudi (med 21. in 6. uro). Prihod in odhod na delo sodi med izjeme.
  • Izjava delodajalca o dnevu in uri pričetka vožnje (OPOMBA: od ure vstopa osebe v RS do začetka izvajanja vožnje (ki je razvidna iz tega dokumenta) lahko mine največ 6 ur.
  • Izjava delavca (voznika) za dokazovanje upravičenosti gibanja izven občine prebivališča (izpolnite podatke; rubrika 2 je prazna).

novica PREVOZI POTNIKOV - INFORMACIJA V ZVEZI Z IZDANO LICENCO OZIROMA LICENCO SKUPNOSTI IN ODJAVO VOZIL

Informacija v zvezi z izdano licenco oziroma licenco skupnosti in odjavo vozil

novica SPREMEMBE ZPCP IN PRAVILNIKA O LICENCAH – odgovori na najpogostejša vprašanja

Odgovori na najpogostejša vprašanja so bili pripravljeni v sodelovanju med Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije in Ministrstvom za infrastrukturo:

novica Spremembe na področju cestninjenja – 1.9.2020

DARS s 1.9.2020 ukinja rabate pri poplačniškem sistemu plačevanja cestnine.

novica Posebna ponudba za nakup pnevmatik za člane OZS in GZS

Tudi v letošnjem letu smo skupaj z Združenjem za promet pri GZS pristopili k zbiranju najugodnejših ponudb za nakup pnevmatik.

novica Dopis Ministrstvu za infrastrukturo glede zavarovanje kreditov SID banke

Dopis Ministrstvu za infrastrukturo glede zavarovanje kreditov SID banke

novica Higienska priporočila za občasne prevoze potnikov

Izvajalci prevozov in potnikov naj upoštevajo vse splošne ukrepe za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom

novica Izpolnjevanje pogojev za licenco Skupnosti po novi zakonodaji

Nova zakonodaja velja od 23. 11. 2019. Prehodno obdobje za licence Skupnosti, ki so bile izdane pred 23.11.2019 poteče 23.11.2020. Do takrat morajo imetniki licenc uskladiti izpolnjevanje pogoja glede upravljavca prevozov z novim zakonom. Nov pravilnik velja od 6. 8. 2020. Glede števila zaposlenih voznikov in ostalih zaposlenih velja prehodno obdobje do 1. 6. 2021.
Pišite nam