Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Izpolnjevanje pogojev za licenco Skupnosti po novi zakonodaji

04. AVGUST 2020  |   Bojan Pečnik

IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA LICENCO SKUPNOSTI PO NOVI ZAKONADAJI

Nov zakon velja od 23. 11. 2019. Prehodno obdobje za licence Skupnosti, ki so bile izdane pred 23.11.2019 poteče 23.11.2020. Do takrat morajo imetniki licenc uskladiti izpolnjevanje pogoja glede upravljavca prevozov z novim zakonom. Nov pravilnik velja od 6. 8. 2020. Glede števila zaposlenih voznikov in ostalih zaposlenih velja prehodno obdobje do 1. 6. 2021. Podjetja, ki so pridobila licenco Skupnosti pred uveljavitvijo tega pravilnika (do 6. 8. 2020), se uskladijo z zahtevami iz tega pravilnika glede zaposlenih, uradnih ur, prostora in opreme najkasneje do 23. 11. 2020. Po končanem prehodnem obdobju, torej po 1. 6. 2021, morajo vsa podjetja uskladiti število zaposlenih voznikov in število ostalih zaposlenih v skladu s tem pravilnikom.

23. 11. 2020 bodo pogoji za obstoječe in nove licence enaki.
2. 6. 2021 bodo novi pogoji veljali v celoti.

POSEBNE DOLOČBE ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU ZA LICENCO SKUPNOSTI (ZAKON o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) (neuradno prečiščeno besedilo št. 9) Uradni list RS, št. 67/19)

Nov zakon velja od 23. 11. 2019. Prehodno obdobje za licence Skupnosti, ki so bile izdane pred 23.11.2019 poteče 23.11.2020. Do takrat morajo imetniki licenc uskladiti izpolnjevanje pogoja glede upravljavca prevozov z novim zakonom.

UPRAVLJAVEC PREVOZOV

Prevozniki, ki so imeli na dan 23. 11. 2019  veljavno izdano licenco Skupnosti, morajo do 23. 11. 2020 izpolnjevati pogoj upravljavca prevozov pod novimi pogoji :

Če je upravljavec prevozov lastnik (več kot 50-odstotni, samostojni podjetnik posameznik) druga dokazila niso potrebna, ni omejitev glede števila podjetij in vozil.

Če je upravljavec prevozov zaposlen pri prevozniku, mora biti zaposlen po pogodbi o zaposlitvi za polni delovni čas. Upravljavec je lahko samo v enem podjetju.

 

Če je zunanji/pogodbeni upravljavec prevozov, je lahko samo v enem podjetju, ki ne  sme imeti skupno več kot pet vozil:

 

Vsem prevoznikom, ki imajo izdano licenco Skupnosti in nimajo upravljavca prevoza pod naštetimi  pogoji svetujemo, da čimprej uredijo status upravljavca prevozov in o spremembi obvestijo izdajatelja licence.

USTREZNOST PROSTORA IN VOZNIKI

Dne 22. 7. 2020 je bil v Uradnem listu RS, št. 102/20, objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1917?sop=2020-01-1917

Pravilnik podrobno opredeljuje pogoje za pridobitev licence Skupnosti, ki so določeni v Zakonu o prevozih v cestnem prometu glede:

  • minimalnega števila zaposlenih voznikov,
  • minimalnega števila ostalih zaposlenih v podjetju,
  • obvezne prisotnosti v času uradnih ur,
  • zahteve glede sedeža podjetja in prostora ter
  • zahteve glede komunikacijske in pisarniške opreme.

Za izdajo nove licence Skupnosti se nov pravilnik uporablja od 6. 8. 2020 dalje.

Podjetja, ki so pridobila licenco Skupnosti pred uveljavitvijo tega pravilnika (do 6. 8. 2020), se uskladijo z zahtevami iz tega pravilnika glede voznikov, ostalih zaposlenih sedeža in prostora. uradnih ur in opreme najkasneje do 23. 11. 2020.

V času od 6. 8. 2020 do 1. 6.2021 mora imeti podjetje, ki zaproša za izdajo nove licence Skupnost :

- ki ima nad 5 vozil: minimalno enega zaposlenega voznika,

- ki ima nad 20 vozil: minimalno enega ostalega zaposlenega.

Ta določba velja za obstoječe prevoznike od 23. 11. 2020 do 1.6.2021.

Glede števila zaposlenih voznikov in drugih zaposlenih velja prehodno obdobje od uveljavitve tega pravilnika (6. 8. 2020) do 1. 6. 2021. Po 1. 6. 2021 morajo imeti vsa podjetja usklajeno  število zaposlenih voznikov in število ostalih zaposlenih v skladu s tem pravilnikom.
 

Spremembe zakona in pravilnika se nanašajo na licence Skupnosti, na pogoje za pridobitev nacionalne licence za prevoz blaga, potnikov in taksi prevoze ne vplivajo.

Preberite tudi:

Pišite nam