Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com
PREVOZNIKI

Nelojalna konkurenca v sektorju cestnih prevozov

27. 03. 2024
Avtor: Anton Šijanec
PREVOZNIKI

Prevozniki so se marca srečali s širšim krogom pristojnih nadzornih organov s ciljem, da predstavijo problematiko vedno bolj prisotne nelojalne konkurence v svojem sektorju. Te so namreč domača prevozna podjetja deležna v odnosu do tujih podjetij, ki storitve opravljajo pri nas. Izpostavili so predvsem nespoštovanje zakonodaje in pomanjkljiv nadzor nad poslovanjem slednjih ter ob tem nanizali tudi razloge in možne rešitve.

Sestanka, ki je na temo problematike nelojalne konkurence v sektorju cestnih prevozov potekal 21. marca v prostorih naše stanovske organizacije OZS, so se poleg gostiteljev iz naše Sekcije za promet pri OZS udeležili še predstavniki Generalne policijska uprave, Generalnega finančnega urada, uprave za nadzor, Finančnega urada Novo mesto, sektorja za carine, Inšpekcije za cestni promet, Inšpektorata za delo, Ministrstva za infrastrukturo, sektorja za cestni promet in stanovski kolegi iz Gospodarske zbornice Slovenije, Združenje za promet.

Prevozniki zagovarjajo informiranje in izmenjavo mnenj

Zbrane je uvodoma pozdravil Peter Pišek, predsednik Sekcije za promet pri OZS, in v nadaljevanju predstavil tudi problematiko in izhodiščna stališča prevoznikov, ob tem pa poudaril, da je namen srečanja in njegova ključna vrednost predvsem v medsebojnem informiranju in izmenjavi mnenj.

Porast nepoštenih praks

V panogi cestnih prevozov se vse bolj pojavljajo nepoštene prakse, tako domačih kot tujih prevoznih podjetij. Prevozniki imajo občutek, da se je povečal nadzor predvsem nad domačimi prevozniki. Po drugi strani pa ukrajinski prevozniki zaradi številčnih ugodnosti, ki jim nudi Evropa, vse bolj rušijo trg cestnih prevozov. Posledice te nelojalne konkurence se izkazujejo v vse številčnejših protestih evropskih prevoznikov in nasilnih zaporah državnih meja na Poljskem, Češki republiki, Slovaškem in  Madžarskem.

Sporno inovativno zaposlovanje

Prevozniki se ob tem soočajo še z vse večjimi administrativnimi ovirami in nenehno spreminjajočimi se predpisi, ki jih je vse težje izvrševati. Klima v panogi je zato trenutno zelo negativna, poglabljajo pa jo še vojna v Ukrajini, politično zaostrovanje v Rusiji in ohlajevanje gospodarstva v Nemčiji. Zaradi pomanjkanja voznikov, vse večjih obremenitev gospodarstva in nerazumno dolgih postopkov pridobitve delovnih dovoljenj se na terenu že opaža vse več spornih inovativnih oblik zaposlovanja, ki se izkazujejo v zaposlitvah voznikov za kratek čas, v katerem pridobijo potrebne dokumente, nato pa jih odjavijo.

Neurejene napotitve voznikov

Zbornici si zato zelo prizadevata za zakonodajno ureditev napotitve voznikov prevoznih podjetij s sedežem v tretjih državah. Številne evropske države imajo to področje že urejeno. Kot prevozniki ugotavljajo, je to področje pri nas urejeno žal tako, da omenjenih napotitev voznikov v praksi enostavno ni možno izvajati in gre le za mrtvo črko na papirju. Prevozniki so mnenja, da bo neurejeno področje napotitev voznikov prevoznih podjetij s sedežem v tretjih državah vedno bolj vzrok za nepošteno konkurenco, zato so vse prisotne prosili za podporo in ureditev tega področja.

Zahteve za učinkovit nadzor

Prevozniki ob tem izpostavljajo, da so tisti podjetniki, ki se trudijo, da bi imel poslovanje čim bolj urejeno, večkrat hkrati tudi tarča raznih nadzornih organov, po drugi strani pa tisti, ki podjetja vodijo in upravljajo iz tujine, nadzora niso deležni, saj enostavno niso dosegljivi. V sektorju si prevozniki zato želijo učinkovitega nadzora, ki bi odkrival in sankcioniral predvsem najbolj grobe kršitve, ne pa lova na manjše administrativne napake. Poudarjajo, da je za vzpostavitev poštene konkurence učinkovit nadzor ključnega pomena.

Neizvedljive obveznosti voznikov avtobusov

Na temo avtobusnih prevozov so prevozniki izpostavili težave pri izvajanju posebnih linijskih prevozov otrok v in iz šole, v delu, ki se nanaša na obveznost voznika glede spoštovanja pravil uporabe varnostnih pasov. Navedli so, da četudi voznik z vso skrbnostjo opozori in zahteva uporabo varnostnih pasov, že med samo vožnjo prihaja do nespoštovanja pravil, ob tem pa je potrebno vedeti in razumeti, da mora biti voznik med samo vožnjo skoncentriran na izvajanje samega prevoza, zato enostavno ne more spremljati, če so otroci ostali pripeti ali ne.

Tuja podjetja v nabiralnikih

V nadaljevanju razprave so opozorili tudi na sporne prakse nekaterih podjetij, ki dejavnost in poslovanje upravljajo iz tujine. Sedež podjetja, ki je pogoj za pridobitev licence Skupnosti, jim sporno zagotavljajo računovodski servisi, nadzorni organi pa zato težko vzpostavljajo kontakte z odgovornimi osebami. Izdajatelja licenc so zato prosili, da terenske preglede sedežev podjetij opravijo pogoste.

Nadzori po evropskem izračunu

Inšpekcija za cestni promet je predstavila evropsko zakonodajo, ki predpisuje število nadzorov socialne zakonodaje, to pa mora opraviti posamezna država. Izračun nadzorov temelji na številu registriranih gospodarskih motornih vozil. Del pregledov se opravi na sedežu podjetja, del pa na cesti tudi v sodelovanju s FURS in Policijo. Kot ugotavljajo, pretežni del opravljenih pregledov izvedejo na podlagi prejetih prijav. V primerih, ko se ugotovi, da gre za podjetje »hišni nabiralnik«, se izvedejo ustrezni prekrškovni postopki.

Vedno več ponarejenih dokumentov

Sektor za carine Finančnega urada Novo mesto pojasnjuje, da so obseg nadzora na podlagi določili ZPCP-2 licenca, dovoljenja, dovolilnice in ostali predpisani dokumenti, izvajanje kabotaže in ZDCOPMD tahografi, socialna zakonodaja na področju cestnih prevozov. Ugotavljajo, da se pojavlja vedno več ponarejenih dokumentov, v porastu pa so tudi kršitve upravljanja s tahografi. Nekateri njihovi nadzorni postopki potekajo tudi na pobudo tujih nadzornih organov. Večje število kršitev so zaznali tudi pri tujih prevoznih podjetjih in sicer na področju obveznosti napotitve voznikov.

Prevozniki po kršitvah posebej ne izstopajo

Uprava za nadzor Generalnega finančnega urada v okviru svojih pristojnosti preverja tveganja na področju davkov iz dejavnosti, davkov iz dohodkov pravnih oseb, DDV in prispevkov za socialno varnost. Na tem področju so nadzori usmerjeni predvsem na tista podjetja, ki ne oddajajo REK obrazcev. Dejavnost cestnega prevozništva ne izstopa v primerjavi z ostalimi dejavnostmi. Podali so informacijo, da je ministrstvo za delo v želji po zagotovitvi čim bolj učinkovitega nadzora nad tujimi gospodarskimi vozili, pozvalo nadzorne organe, da se opredelijo do predloga o ustanovitvi posebne medresorske nadzorne mobilne enote.

Sumljivi popoldanski espeji

Inšpektorat RS za delo pojasnjuje, da nadzore podjetij usmerjajo predvsem na podlagi prijav, izvajajo pa se na sedežih podjetij. Opažajo, da je vse več »popoldanskih s.p.-jev«, ki v najrazličnejših dejavnostih opravijo izredno veliko delovnih ur.

Več nadzora na avtocestah

Nadzor policije je povezan z varnostjo v cestnem prometu. Zagotovili so večji nadzor na AC. Po statističnih podatkih, je nadzora nad tujci vedno več. Pozdravljajo skupne nadzore z ostalimi nadzornimi organi. Vse pogosteje se srečujejo tudi s samoprijavami voznikov iz tretjih držav. Kot ugotavljajo, se pojavljajo vse številčnejše kršitve tujih prevoznih podjetij, ki izvajajo izredne prevoze brez dovoljenj ali pa so ta neustrezna. Pogoste so tudi manipulacije s tahografi in nezadostna tehnična brezhibnost vozil. Nadzor nad izvajanjem avtobusnih prevozov izvajajo v sodelovanju s pristojnim prometnim inšpektoratom.

Nujno dosledno evidentiranje kršitev

Oddelek za javne listine pri GZS na leto izvede okrog 300 postopkov za odvzem licence. Predstavili so nadzor nad izpolnjevanjem pogoja sedeža podjetja, ki ga lahko izvedejo le v sodelovanju z nadzornim organom FURS. Nadzorne organe tudi prosijo za bolj vestno vpisovanje kršitev v NER, saj so te v nadaljnjih postopkih tudi eden od možnih pogojev za odvzem licence. Glede nadzora izpolnjevanja pogoja sedeža podjetja pa Ministrstvo za infrastrukturo predlaga pogostejše sodelovanje nadzornih organov z izdajateljem licenc. Nadzori naj se usmerijo predvsem na tiste naslove, kjer je prijavljeno več prevoznih podjetij.

Varnost so življenja, pretočnost pa denar

Spomnimo se sklepa ene od lanskih prevozniških konferenc, ki pravi: »Varnost so življenja, pretočnost pa denar!« Obe prevozniški stanovski organizaciji se zato tudi po zadnjem srečanju vseh deležnikov v cestnem transportu zavzemata za krepitev varnosti in čim boljšo pretočnost na slovenskih cestah ter ob tem tudi pozdravljata 24-urni nadzor, ki ga je nedavno nazaj izvedla policija.

prev sest 01 12032024

Za konec so se vsi prisotni tudi strinjali, da le redna medsebojna izmenjava mnenj in informacij lahko pripelje do boljših rezultatov in se zavezali, da se na podobnem srečanju v prihodnje sestanejo vsaj enkrat letno.

 

20240327-sest prev 12032024 (6)20240327-sest prev 12032024 (2)20240327-sest prev 12032024 (4)20240327-sest prev 12032024 (3)20240327-sest prev 12032024 (5)
Preberite tudi