Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov na mejnih prehodih in pojasnilo Ministrstva za zdravje in odgovor Ministrstva za infrastrukturo

14. APRIL 2020  |   Bojan Pečnik

V primeru vstopa v državo (z osebnimi vozili) se voznikom odredi karanteno za obdobje sedmih dni. Osebi se zadnji dan obdobja, za katerega ji je bila odrejena karantena, odvzame bris za testiranje na okužbo SARS-CoV-2 (COVID-19). V primeru zavrnitve odvzema brisa ali če brisa osebi ni mogoče odvzeti, minister, pristojen za zdravje, odredi podaljšanje karantene za nadaljnjih sedem dni. Po preteku tega obdobja karantena preneha. Če odvzem brisa za testiranje ali prejem rezultata testiranja sedmi dan ni mogoč, se karantena avtomatsko podaljša do prejema rezultata testiranja oziroma ne dlje kot za obdobje, ki ne presega 14 dni od dneva odreditve karantene.

Če je rezultat testa negativen, karantena preneha. Če je rezultat testa pozitiven, se osebo obravnava v skladu s strokovnimi smernicami za obravnavo oseb, okuženih s SARS-CoV-2 (COVID-19), in v skladu s Pravilnikom o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje (Uradni list RS, št. 16/99 in 58/17). V času odrejene karantene in po njej, kadar je rezultat testa negativen in zanjo karantena preneha, mora oseba o pojavu morebitnih bolezenskih znakov takoj obvestiti izbranega osebnega zdravnika, lečečega zdravnika ali službo nujne medicinske pomoči. Osebi, ki ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, se karantena odredi na domačem naslovu. Če iz utemeljenega razloga karantena na domačen naslovu ni mogoča, se kraj izvajanja karantene dogovori s Civilno zaščito.

Oseba, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča ali iz utemeljenega razloga ne more prebivati na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, se karantena odredi na dejanskem naslovu, kjer bo oseba nastanjena. Stroške karantene oseba krije sama. Če tuji državljan, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.

Osebi, ki je tuji državljan in bo opravljala delo v Republiki Sloveniji, se karantena odredi na naslovu, ki je naveden v potrdilu delodajalca, s katerim se oseba izkaže ob vstopu v Republiko Slovenijo in ki ji ga delodajalec posreduje pred prestopom državne meje. Osebi mora delodajalec zagotoviti ustrezne pogoje prestajanja karantene, ki so določeni v odločbi o karanteni ter tudi prehrano in varovanje v času odrejene karantene. Nastanitev mora biti skladna s priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede prestajanja karantene.

Državljanu Republike Slovenije ali osebi s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ob prehodu meje navaja, da je pozitivna na SARS-CoV-2 (COVID-19) ali navaja očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z navedenim virusom (povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje), policija da navodilo za takojšnjo obvezno vzpostavitev telefonskega stika z izbranim osebnim zdravnikom ali službo nujno medicinske pomoči. Za potrebe priprave odločbe o karanteni policija osebi ob vstopu v Republiko Slovenijo odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, stalni ali začasni naslov, kjer bo posameznik v Republiki Sloveniji nastanjen) in jim da informacije Nacionalnega inštituta za javno zdravje o karanteni in postopku odreditve karantene. Zbrane podatke policija posreduje Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje.

Odlok je objavljen v Uradnem listu RS https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0775/odlok-o-odrejanju-in-izvajanju-ukrepov-povezanih-s-preprecevanjem-sirjenja-covid-19-na-mejnih-prehodih-na-zunanji-meji-in-na-kontrolnih-tockah-na-notranjih-mejah-republike-slovenije

 

Pojasnilo - Nov odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov na mejah povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19.pdf

odgovor MzI.pdf

Preberite tudi:

Pišite nam