Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Bliža se rok za predložitev revidiranih letnih poročil

08. AVGUST 2023  |   OZS

V četrtek, 31. 8. 2023, se izteče rok za predložitev letnih poročil družb, zavezanih k reviziji, preiskavi oziroma konsolidaciji za leto 2022, razen za zavezance s poslovnim letom, različnim od koledarskega. Do sedaj je že objavljenih 696 revidiranih, 58 konsolidiranih in 16 letnih poročil s preiskanimi računovodskimi izkazi.

 

JOLP – javna objava letnih poročil omogoča brezplačen vpogled v letna poročila, ki so jih AJPES predložili:

 • gospodarske družbe (vključno z bankami, zavarovalnicami in zadrugami) in samostojni podjetniki v skladu z 58. členom Zakona o gospodarskih družbah,
 • pravne osebe javnega prava,
 • društva v skladu z 29. členom Zakona o društvih,
 • nepridobitne organizacije – politične stranke v skladu s 24. členom Zakona o političnih strankah in
 • kolektivne organizacije v skladu s 40. členom Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, ki predložijo revidirano letno poročilo kot društvo, nepridobitna organizacija ali gospodarska družba. Vključena so v število revidiranih letnih poročil pri posamezni vrsti poslovnega subjekta.
Vpogled je omogočen za zadnjih pet let, izpise letnih poročil za prejšnja leta lahko pridobite v izpostavah AJPES.

Javna objava letnih poročil za leto 2022 je bila dne 07.08.2023. Do tega dne je bilo za poslovno leto 2022 javno objavljenih:
 • 70.250 letnih poročil gospodarskih družb (od tega 16 letnih poročil s preiskanimi računovodskimi izkazi, 696 revidiranih letnih poročil in 58 konsolidiranih letnih poročil),
 • 49.480 letnih poročil samostojnih podjetnikov,
 • 2.868 letnih poročil pravnih oseb javnega prava,
 • 22.939 letnih poročil društev (od tega 40 revidiranih letnih poročil),
 • 96 letnih poročil nepridobitnih organizacij in
 • 0 poročil o plačilih vladam.


Za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva, nepridobitne organizacije (politične stranke in kolektivne organizacije), pravne osebe javnega prava so javno objavljena tudi zaključna poročila, ki jih morajo sestaviti v primeru začetka stečaja, likvidacije ali prenehanja (seznam).

Več na: https://www.ajpes.si/jolp/

Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES)