Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...

Hrvaška z današnjim dnem na rdečem seznamu

21. AVGUST 2020  |   Jasmina Malnar Molek

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije in ga objavila v Uradnem listu.

Izjeme

Državljan Republike Slovenije ali tujec s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine, bivalnega plovila oziroma ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v eni od sosednjih držav (Italija, Hrvaška, Avstrija in Madžarska), iz katere vstopa v Republiko skupaj z ožjimi družinskimi člani, kar mora dokazati z ustreznimi dokazili, lahko vstopi v Republiko Slovenijo brez odrejene karantene tudi v primeru, če je katera od sosednjih držav na seznamu držav s poslabšano epidemiološko situacijo (rdeči seznam), v Slovenijo pa se mora v Slovenijo vrniti v 48 urah po izstopu iz države. Prav tako lahko mejo iz sosednje države na rdečem seznamu brez odreditve karantene prestopi oseba z dokazilom o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v sosednji, če se vrača čez mejo v istem dnevu ali pa neposredno po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu, če je tak pregled ali poseg trajal več kot en dan.

Dodane nove izjeme v 10. členu (točke 19, 20 in 21)

Kategorije oseb, ki izjemoma lahko mejo prestopajo brez odrejene karantene, so navedene v 10. členu odloka. Teh 21 izjem velja za prehajanje meje iz držav na rumenem seznamu.

S spremembo odloka lahko brez karantene vstopajo na primer poklicni športniki, člani spremljevalnega osebja poklicnega športnika, športni delegati ali športni sodniki zaradi udeležbe na uradnih tekmovanjih mednarodnih športnih zvez, kar izkažejo z ustreznim dokazilom (akreditacijo, pogodbo o zaposlitvi, vabilom na tekmovanje ipd.) in predložijo negativni izvid na COVID-19, ki je bil opravljen v skladu z določbami odloka (točka 19) in osebe, ki so člani tuje uradne delegacije (točka 21), ob vstopu pa morajo predložiti ustrezno dokazilo in negativni test na COVID-19. Dodana je tudi izjema v točki 20, gre za osebo, ki je prepeljana v Slovenijo z reševalnim vozilom, pri tem pa negativni test na COVID-19 ni potreben.

Po novem lahko mejo brez karantene prestopijo osebe (s spremljevalcem), ki imajo dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega (točka 10). Med nujne zdravstvene preglede in posege štejejo tisti, ko bi lahko zaradi opustitve obravnave prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja (kot npr. kemoterapije, posebni diagnostični postopki, storitve na terciarni ravni zdravstvenega varstva), ne štejejo pa na primer rutinski specialistični pregledi ali storitve, ki jih je mogoče opraviti v matični državi.

Dodatno je kategorija napotenih uslužbencev državnega organa razširjena na državne uslužbence na službeni poti v tujini, kar dokazujejo s potnim nalogom (točka 16).

Presoja ustreznosti testov na COVID-19

Odlok na novo določa, da ustreznost in verodostojnost tujih laboratorijev (v tretjih državah) za priznanje veljavnosti testa na COVID-19 skupaj presojata Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Seznam laboratorijev v tretjih državah, katerih teste na COVID-19 priznava Slovenija, bo na svoji spletni strani objavil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Negativni test na COVID-19 po novem ne bo potreben za izjeme v točkah 11, 12, 13, in 14 točke v 10. členu odloka, in sicer gre za osebe, ki mejo prehajajo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje, se udeležijo pogreba, vzdržujejo stike z družinskimi člani ali imajo neodložljive osebne opravke. Te osebe  se morajo vrniti v državo v 24 urah po izstopu.

Spremembe v 12. členu

Omogočen je tranzit ozemlja Slovenije v šestih urah za osebe, ki jim je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2, pri tem pa ne kažejo znakov okužbe. V tem primeru  policija taki osebi omogoči vstop na podlagi najave pristojnega organa v Sloveniji, to je Ministrstvo za zdravje ali Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Omogočen je tudi vstop v Slovenijo državljanom Slovenije ali tujcem s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji, ki jim je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2, karanteno pa želijo prestajati v Sloveniji. Tudi v tem primeru policija tej osebi omogoči vstop na podlagi najave pristojnega organa v Sloveniji in potovanje z lastnim vozilom po najkrajši poti do naslova, kjer bo oseba prestajala karanteno.

Uveljavitev odloka

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, in sicer 21. avgusta 2020 ob 00.00.

S Hrvaške se lahko brez karantene vrnete do ponedeljka do polnoči

Državljani Slovenije in tujci s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji, ki se na dan uveljavitve tega odloka (21. 8. 2020) nahajajo v kateri od sosednjih držav, ki jo je vlada uvrstila na seznam držav s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami (rdeči seznam), se lahko vrnejo v Slovenijo do ponedeljka, 24. 8. 2020, do polnoči, pri tem pa jim karantena ob vrnitvi v državo ne bo odrejena.

Vir: MNZ