Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
novica

Ravnanje z embalažo po novem

07. MAJ 2021  |   Igor Pipan

Vlada je 8. aprila sprejela novo Uredbo o embalaži in odpadni embalaži. Nova uredba ukinja količinski prag 15 ton embalaže, uvaja možnost dogovora z družbo, ki ima pravico ravnati z odpadno embalažo in plačila pavšala, če imate manj kot 1 tono embalaže, prinaša pa tudi spremembe v sistemu ravnanja z odpadno embalažo. Ne spreglejte, če na trg dajete embalažo!

Z uredbo se na področju embalaže ureja proizvajalčeva razširjena odgovornost za embalažo (PRO). Na novo je določeno, kdo vse je proizvajalec, ki daje embalažo na trg v RS in ima obveznosti PRO ter kdo in kdaj se šteje, da je embalaža dana na trg v Sloveniji. Proizvajalci ne bodo več samo plačevali stroškov ravnanja z odpadno embalažo, ampak bodo imeli organizacijsko obveznost, zagotoviti predpisano ravnanje za vso odpadno embalažo, ki nastane na ozemlju RS in finančno obveznost plačati predpisane stroške teh ravnanj. Hkrati se poenostavlja ravnanje za tiste, ki na trg dajejo malo embalaže (do 1.000 kg) - uvaja se možnost dogovora oz. sklenitve pogodbe z eno od družb za ravnanje z odpadno embalažo in se tako vključiti v shemo ravnanja z odpadno embalažo.

Kdo je zavezanec za ravnanje z embalažo?

Proizvajalec je vsaka pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik s sedežem v RS, ki daje embalažo na trg v RS in ustreza opredelitvi embalerja, pridobitelja embaliranega blaga, proizvajalca ali pridobitelja embalaže, ki se uporablja za embaliranje ali pakiranje blaga na prodajnem mestu, servisna embalaža. Poleg tega je kot proizvajalec prvič opredeljeno tudi tuje podjetje, ki prodaja embalirano blago neposredno končnemu uporabniku, torej potrošniku ali drugemu zadnjemu uporabniku embaliranega blaga, prek sredstev za komuniciranje na daljavo. Za proizvajalca se ne šteje pridobitelj embaliranega blaga za lastno uporabo, to je tisti, ki embalirano blago pridobiva ali uvaža izključno za lastno uporabo. Prav dajanje embalaže na trg je pogoj, da se gospodarski subjekt opredeli za proizvajalca, ki mora izpolnjevati predpisane obveznosti PRO. Ko pridobitelj embaliranega blaga za lastno uporabo zavrže odpadno embalažo tega blaga, mora s to odpadno embalažo ravnati na način, kot je to predpisano za končnega uporabnika. Ker se torej tudi ta odpadna embalaža pojavi v sistemu ravnanja z odpadno embalažo, mora pridobitelj embaliranega blaga za lastno uporabo, če njegov tuji dobavitelj ne prevzame obveznosti proizvajalca, kljub izločitvi iz opredelitve proizvajalca, plačati družbi za ravnanje z odpadno embalažo predpisani del stroškov opravljenih storitev ravnanja z odpadno embalažo. V ta namen mora skleniti pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo.

Za proizvajalce, ki se odločijo za skupno izpolnjevanje obveznosti PRO, se s tem predlogom ukinja letno poročanje ministrstvu o dajanju embalaže na trg v RS. Ukrep pomeni ukrep zmanjševanja upravnih bremen. Namesto njih bo ministrstvu štirikrat letno te podatke sporočala izbrana družba za ravnanje z odpadno embalažo, ki jih pridobiva od proizvajalcev za namen obračuna embalažnine.

Ne pozabite skleniti pogodbe z DROE!

Nova uredba torej vsem podjetjem, ki dajejo na trg RS izdelke v embalaži, nalaga obveznost ravnanja z embalažo. To med drugim pomeni, da se morajo vključiti v shemo ravnanja z odpadno embalažo, kar storijo s sklenitvijo pogodbe z eno od družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE). V tem primeru morate v obdobju uveljavitve nove uredbe, najpozneje pa do 24. maja 2021, skleniti pogodbo z eno od DROE. Seznam DROE lahko najdete na spletni strani ARSO.

Ta obveznost velja za vso embalažo ne glede na uporabljeni embalažni material in ne glede na količino. Torej vam embalaže ne bo potrebno tehtati. Temu bodo sledila plačila stroškov embalažnine, za letne količine embalaže do 1.000 kg pa se družbi za ravnanje z odpadno embalažo lahko plača pavšalni znesek.

Ker je na temo nove uredbe o odpadkih veliko odprtih vprašanj, med ministrstvom za okolje in prostor ter strokovnimi službami OZS potekajo intenzivna usklajevanja ter izmenjava odprtih vprašanj in odgovorov, ki bodo podlaga za pripravo dodatnih pojasnil, razlag in izobraževanj. Če se želite udeležiti seminarja o novostih, spisek seminarjev najdete na "Dogodki OZS".

Povezava na uredbo v Uradnem listu: Uredba o embalaži in odpadni embalaži, UL RS št. 54, 9.4.2021.

 

Preberite tudi:

Pišite nam