Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Imate spletno stran/spletno trgovino? Preverite, kaj mora vsebovati in kaj tržni inšpektorat preverja.

21. APRIL 2017  |   Nina Scortegagna Kavčnik

Poslovanje spletnih trgovin ureja Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) in gre za t.i. sklepanje Pogodb na daljavo.

Splošno pravilo je, da morajo podjetja po ZVPot in Zakonu o javni rabi slovenščine s potrošniki poslovati v slovenskem jeziku. Spletno predstavljanje in oglaševanje slovenskih pravnih in fizičnih oseb z registritano dejavnostjo mora biti v slovenščini, dodatno pa lahko tudi v tujih jezikih (prevod spletne strani).

Nadaljnje zahteve ZVPot so, da morajo na spletni strani biti dostopni vsi podatki iz tretjega odstavka 2. člena, prvega odstavka 25b. člena ter prvega odstavka 43b. člena.

Na spletni strani morajo biti (zaradi preglednosti jih nizam po alineah):

 • glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam,
 • firma, sedež podjetja in telefonska številka podjetja, kadar je ta na voljo,
 • končna cena blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej,
 • informacija o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati,
 • plačilni pogoji ter pogoji dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe storitve, kadar je to potrebno,
 • informacija o pritožbenem postopku pri podjetju,
 • seznanitev z odgovornostjo podjetja za stvarne napake,
 • možnost in pogoji poprodajnih storitev in prostovoljne garancije, kadar je to potrebno,
 • trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoji za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem,
 • funkcionalnost, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine, kadar je to primerno,
 • informacija o združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo, s katero je podjetje seznanjeno oziroma bi moralo biti seznanjeno,
 • naslov, na katerem podjetje dejansko opravlja dejavnost, telefonska številka, številka telefaksa in naslov elektronske pošte podjetja, kadar so na voljo, po potrebi pa tudi firma in sedež podjetja, v imenu katerega deluje in na katerega lahko potrošnik naslovi svojo pritožbo,
 • naslov sedeža podjetja, če se razlikuje od naslova iz prejšnje alineje, in po potrebi naslov podjetja, v imenu katerega deluje in na katero lahko potrošnik naslovi pritožbo,
 • stroški, povezani z uporabo komunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife,
 • pogoji, roki in postopek za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga v skladu s 43.č in 43.d členom ZVPot skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka 43.d člena,
 • navedba, da potrošnik krije stroške vračila blaga v primeru odstopa od pogodbe, če je potrebno,
 • navedba neobstoja pravice do odstopa od pogodbe, če potrošnik v skladu s petim odstavkom 43.č člena ZVPot nima pravice do odstopa in po potrebi o okoliščinah, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe,
 • obstoj kodeksov ravnanja in dostopnosti do morebitnih kodeksov ravnanja,
 • minimalno trajanje obveznosti potrošnika na podlagi pogodbe, če je to potrebno,
 • možnosti izvensodnega reševanja sporov in druga pravna sredstva, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihova dostopnost, če je potrebno,
 • podatki o podjetju, vključno z elektronskim naslovom,
 • podatki o vpisu v register oziroma drugo javno evidenco z navedbo registra oziroma evidence in številke vpisa,
 • naziv pristojnega državnega organa, zbornice ali druge nadzorne organizacije, če za svojo dejavnost potrebuje posebno dovoljenje,
 • naziv poklicne zbornice oziroma združenja, poklicnega naziva in države, v kateri je bil ta podeljen, ter napotil na veljavna poklicna pravila te države in načinov dostopa do njih, če gre za poklic oziroma dejavnost, za katera so predpisani posebni pogoji ali obvezno združevanje v zbornice ali podobna združenja,
 • podatki o obveznosti plačila davka na dodano vrednost in s tem povezanih predpisanih podatkov.

V zadnjem času je pogosto predmet inšpekcijskih postopkov tudi preverjanje izpolnjevanje pogojev po Zakonu o izvensodnem reševanju potrošniških sporov v povezavi z ZVPot (podčrtano v alineah), kjer morajo biti na spletni strani ali v splošnih pogojih navedene tudi določbe glede imenovanja pooblaščenega izvajalca reševanja potrošniških sporov, kar pa ni redno sodišče.

Povezava do registra ustreznih izvajalcev

V primeru spletne prodaje morate objaviti tudi neposredno povezavo do SRPS (spletnega reševanja potrošniških sporov):

Predlagam, da na spletno stran ali v splošne pogoje zapišete: V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) potrošnike obveščamo, da ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS), kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z ZIsRPS. Spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS) je na voljo tukaj.