Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.
Postanite član OZS Izjemne ugodnosti, svetovanje, poslovna podpora ...
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Prijavljeni ste kot
OZS blagovne znamke Družinsko podjetništvo Revija Obrtnik-Podjetnik Kartica Mozaik podjetnih MojObrtnik.com

Pravočasno ozaveščanje in preprečevanje ter nadzor inšpektorata marca in aprila

21. FEBRUAR 2024  |   Anton Šijanec

Mnoge nezgode pri delu in poklicne bolezni niso neizogibne, saj zanje vedno obstaja vzrok, ki ga z visoko stopnjo kulture preprečevanja lahko pravočasno prepoznamo in odpravimo, s tem pa nezgode pri delu, poškodbe in poklicne bolezni tudi bistveno omejimo. V prispevku opozarjamo na nadzor inšpekcije v marcu in aprilu, predvsem pa pozivamo k ozaveščanju in pravočasnemu preprečevanju nezgod, kar v podjetjih najlažje storite, če se odgovorno lotite priprave dokumentacije o varstvu in zdravju pri delu, saj iz nje izhajajo tudi vsi potrebni ukrepi, ki bodo lahko delovali preventivno in marsikatero nepotrebno nesrečo ali poklicno bolezen tudi pravočasno preprečili.

Evropska kampanja za preprečevanje nezgod – Vizija nič

Odbor višjih inšpektorjev za delo >>> izvaja evropsko kampanjo za preprečevanje nezgod na delovnem mestu. Kampanja je usmerjena v krepitev kulture preprečevanja v organizacijah in med posameznimi delavci, skladno z Vizijo nič >>>.

Ne le poškodbe in poklicne bolezni, tudi smrtne primere povezane z delom, je s preiskovanjem nezgod in smrti na delovnem mestu, ugotavljanjem in odpravljanjem vzrokov, povečanjem ozaveščenosti o tveganjih, povezanih z nezgodami pri delu, poškodbami in poklicnimi boleznimi ter krepitvijo spoštovanja zakonodaje in smernic za varno delo mogoče učinkovito preprečevati.

V nadaljevanju prispevka vas zato vabimo, da preberete priporočila ukrepov v podjetju, ki jih je pripravil naš svetovalni center, spodaj med povezavami pa najdete tudi uporabne evropske promocijske brošure v slovenskem jeziku.

Nadzor tudi v naših malih podjetjih

V evropski kampanji sodeluje tudi naš Inšpektorat RS za delo, ki bo marcu in aprilu 2024 izvedel vrsto aktivnosti, usmerjenih v preprečevanje nezgod pri delu. V akciji, ki bo potekala pri nas, bo sodelovalo 15 inšpektorjev s področja nadzora varnosti in zdravja pri delu, nadzor pa bo izveden predvsem v mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih iz dejavnosti kmetijstva, gozdarstva, gradbeništva in cestnega prevoza, ki so v letu 2023 na inšpektorat za delo prijavila nezgode delavcev pri delu. Poročila o aktivnostih nacionalnih inšpektoratov za delo bo Odbor višjih inšpektorjev za delo SLIC obravnaval meseca oktobra letos.

Pripravimo dokumentacijo, delujmo preventivno in bodimo pripravljeni tudi na inšpekcijo

V kampanji, ki bo potekala predvidoma v mesecu marcu in aprilu 2024 bo sodeloval tudi naš Inšpektorat RS za delo, ki bo izvedel številne aktivnosti, usmerjene v preprečevanje nezgod pri delu. Za napotke o tem, kaj vse morate v podjetju storiti in katero dokumentacijo potrebujete, smo vprašali našo svetovalko mag. Katarino Železnik Logar, ki nas je opozorila na ključne obveznosti. Da boste lahko preventivno delovali in se ob tem tudi pripravili na nadzor, vas v nadaljevanju seznanjamo s poglavitnimi obveznostmi s področja varnosti in zdravja pri delu.

Izjava o varnosti z oceno tveganja

Med pogostimi pomanjkljivostmi na področju ocen tveganja inšpektorat navaja posplošene vsebino, pomanjkljivosti glede prepoznavanja tveganj, postopkov ocenjevanja tveganj in opredelitve potrebnih ukrepov. Preverite ali imate dokumentacijo ažurirano, npr. ste podjetje preimenovali in še nimate posodobljene dokumentacije, imate nova delovna mesta, ki v prvotni dokumentaciji niso bila opredeljena.

Ne pozabite tudi na sprejem internega akta in ocena psihosocialnih tveganj, sprejem internega akta glede alkohola, prepovedanih drog in zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti delavca in načrt promocije zdravja.

Pri vseh navedenih dokumentih je pomembno, da imate tudi pisna dokazila, na primer zapisnike, da ste se z delavci posvetovali o vsebini in ste jih z njo tudi seznanil.

Delovna oprema

Pred prvo uporabo, po premestitvi in periodično vsake 3 leta, če proizvajalec ni določi drugače, je potrebno zagotoviti preglede delovne opreme, kar se dokazuje s potrdili, ki dokazujejo skladnost opreme z zakonodajo. Delavce je potrebno seznaniti z navodili za varno delo. Oprema mora imeti tudi oznake CE in izjave o skladnosti. To velja tudi za viličar, bager in drugo opremo, ki se uporablja pri delu.

Osebna varovalna oprema

Kadar delavci za varno opravljanje dela potrebujejo osebno varovalno opremo - OVO, je to opremo in njeno uporabo delodajalec dolžan tudi zagotoviti. Da ste delavcem OVO dali, boste dokazovali z izjavami o prejemu, ki jih morajo tudi podpisati. Vrsta OVO je predpisana v oceni tveganja ali v drugih internih aktih. Za OVO morate zagotoviti, da ima oznake CE in izjave o skladnosti v slovenskem jeziku. To vam predloži dobavitelj ob dobavi.

Usposabljanje za varno delo

Potrebna dokumentacija - program usposabljanja, zapisniki, potrdila in druga dokumentacija s pomočjo katere boste dokazovali, da so bili delavci ustrezno usposobljeni

Usposabljanje za varno delo je obvezno ob sklenitvi delovnega razmerja, pred razporeditvijo na drugo delo, pred uvajanjem nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

Preizkusi teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode in poklicne bolezni ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode pri delu in poklicne bolezni pogostejše, se izvajajo na dve leti.

V naši zakonodaji ne poznamo posebnih pravil glede usposabljanj za varno delo s specifično delovno opremo, npr. s težko gradbeno mehanizacijo, viličarji. Tudi tu se uporablja določila Zakona o varnosti in zdravju pri delu, ki določa, da mora delodajalec delavca ustrezno usposobiti za varno delo. Torej, če pri delu uporablja viličar, bo opravil usposabljanje za varno delo z viličarjem, in drugo specifično opremo, ki jo uporablja (bager, premična dvižna košara…), za varno opravljanje dela na višini, bo usposobljen za ta dela ipd.

Preizkus usposobljenosti za varno delo, običajno na dve leti

Meritve in preiskave škodljivosti na delovnih mestih - Potrebno je izvajati meritve škodljivosti v delovnem okolju, kot so mikroklima, osvetljenost, in druge škodljivosti

Uporaba nevarnih snovi - Potreben je popis nevarnih snovi, ocenitev tveganja in usposobitev delavcev za delo z nevarnimi snovmi

Elektrika s pregledi in meritvami inštalacij, priključkov in stikal.

Zdravstveni pregledi pri izvajalcu medicine dela

Ne pozabite, da morate pred prvo zaposlitvijo delavca obvezno poslati na predhodni zdravstveni pregled zaradi ugotavljanja zdravstvene zmožnosti za delo. Če je delavec pregled opravil pri prejšnjem delodajalcu in pri vas opravlja popolnoma enaka dela, se to ne upošteva.

Delavce je potrebno pošiljati tudi na obdobne preglede, skladno z roki, ki ne smejo biti daljši od 5 let. Za dela na višini in delo v cestnem prometu so roki običajno 24-36 mesecev. Potrebna dokumentacija glede zdravstvenih pregledov je zdravniško spričevalo in napotnica. Pomembno je določiti zdravstvene zahteve za delovna mesta, npr. delavec na gradbišču dela na višini.

Strokovna ocena izvajalca medicine dela

Ne pozabite na dokument, ki ga pripravi vaš izvajalec medicine dela, to je strokovna ocena izvajalca medicine dela.

Prva pomoč v podjetju

Potrebno je določiti osebo, ki je odgovorna za nudenje prve pomoči na vsako izmeno in lokacijo, usposabljanje izvaja le Rdeči križ Slovenije. Po preteku 5 let je potrebno opraviti preizkus znanja. Zagotoviti je potrebno tudi omarico za prvo pomoč s potrebno vsebino.

Pisni sporazum o ukrepih za varnost pri delu na skupnih deloviščih

Predvsem gradbinci ne pozabite na pisni sporazum, v primerih, ko na enem delovišču delo opravljajo delavci različnih delodajalcev.

Uporaba lestev in delovnih odrov na gradbiščih

Prenosne lestve morajo biti izdelane v skladu z zahtevami standarda SIST EN 131 ter biti pred uporabo pregledane in brezhibne. Odri morajo biti načrtovani, postavljeni in vzdrževani tako, da se ne zrušijo ali nehoteno premaknejo. Zagotoviti je potrebno ustrezno dokumentacijo.

Poškodbe pri delu

Če ste imeli poškodbe pri delu in so bili delavci odsotni vsaj en dan, morate imeti opravljeno raziskavo dogodka in imeti pridobljene izjave delavcev in prič (če so bile prisotne)

Za več informacij se člani lahko obrnete na naš Svetovalni center OZS (svetovanje@ozs.si).

 

Informativno gradivo – pogoste nezgode v gradbeništvu, prometu in kmetijstvu

 Vsebina v nadaljevanju je dostopna samo članom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Za ogled morete biti prijavljeni!